GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Phật giáo Long Điền: Cứu Trợ Miền Trung Năm 2022

Ngày đăng: 10:59:21 19-10-2022
Được sự nhất trí của Ban tri sự huyện Long Điền, Vào ngày 14 - 19/10/2022, Ni Sư Thích Nữ Diệu Lành - Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo huyện Long Điền, Ni sư Thích nữ Phương Minh - Trưởng Ban kinh tế tài chánh Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong huyện đã thực hiện chuyến cứu trợ đồng bào bị thiên tại tại 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị. Đi cùng đoàn có Ban Thiện nguyện Ánh Đạo Viện Chuyên Tu, chư Tăng Viện Chuyên Tu.

VỀ THIÊN THAI  MÙA  AN CƯ

Ngày đăng: 08:53:23 30-07-2022


ACKH Phật giáo Long Điền: Thượng Tọa Thích Tâm Pháp - Trưởng Ban BTS GHPGVN huyện Long Điền chia sẻ kinh nghiệm tu tập

Ngày đăng: 06:10:47 01-07-2022
Thấm thoát  mùa ACKH tại trú xứ Thiên Thai - Thiên Bửu Tháp đã đi qua hơn nữa chặng đường. Thời khoá tu tập, thính pháp, thọ thực, kinh hành…vẫn nhịp nhàn đều đặn theo thiền môn quy củ.

NGÀY ĐẦU VÀO HẠ

Ngày đăng: 20:04:52 05-05-2022
Hôm nay, ngày mồng 5/4/Nhâm Dần, ngày hạ đầu tiên của khoá ACKH Phật giáo huyện Long Điền.

Nội quy Ban Kinh tế Tài chánh

Ngày đăng: 16:38:07 04-12-2021


Nội quy Ban Thông tin Truyền thông

Ngày đăng: 16:17:33 04-12-2021


Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

Ngày đăng: 16:15:28 04-12-2021


Nội quy Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN

Ngày đăng: 16:08:55 04-12-2021


Nội quy Ban Hoằng pháp

Ngày đăng: 15:48:19 04-12-2021


Nội quy Ban Nghi lễ

Ngày đăng: 15:36:35 04-12-2021


Nội qui Ban Văn hóa Trung ương

Ngày đăng: 15:31:06 04-12-2021


Nội quy Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương nhiệm kỳ VII và Quyết định ban hành của GHPGVN

Ngày đăng: 15:14:57 04-12-2021
Nội qui này gồm 8 chương, 46 điều do Ban GDTN TW soạn thảo và tu chỉnh, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua trong phiên họp ngày 02 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trang 12345