GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÁC NGUYÊN TẮC HÀNH CHÁNH

Ngày đăng: 07:34:36 10-10-2016
I. Khái niệm về Hành chánh: Hành chánh là một bộ môn nghiên cứu về khoa học quản lý về trị quốc an dân. Do đó, nội dung chính của Hành chánh là một nghiệp vụ của quy cũ, nguyên tắc và kỷ thuật pháp lý điều hành Giáo hội.

Các tin khác