GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Danh sách 65 vị Thường trực, 235 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa IX (2022-2027)

Ngày đăng: 13:54:07 06-12-2022
Kết quả suy tôn và suy cử trong kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Quảng Hiển được suy tôn vào Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Tùng, Hòa thượng Thích Như Thị được suy tôn vào thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được suy cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phó Trưởng ban Tăng sự HĐTS Trung ương; Thượng tọa Thích Giác Trí, Thượng tọa Quách Thành Sattha, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa được tái suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Thuận được suy cử là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Danh sách 225 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa VIII

Ngày đăng: 20:12:18 27-11-2017
HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

Danh sách Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII

Ngày đăng: 18:13:55 26-11-2017
HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

Thành viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

Ngày đăng: 14:38:25 05-10-2016
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Các tin khác