GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Danh sách 225 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa VIII

Ngày đăng: 20:12:18 27-11-2017
HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

Danh sách Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII

Ngày đăng: 18:13:55 26-11-2017
HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

Thành viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

Ngày đăng: 14:38:25 05-10-2016
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Các tin khác