GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Bối cảnh lịch sử và sự hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày đăng: 08:43:33 09-10-2016
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một lịch sử hình thành gắn liền với lịch sử của Dân tộc Việt Nam vào nửa cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Căn cứ vào điều kiện lịch sử của đất nước Việt Nam khi hòa bình lập lại, thống nhất tổ quốc, giải phóng Miền Nam 1975, có thể phân kỳ lịch sử thành lập Giáo hội của Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử để nghiên cứu một cách tổng thể quá trình thành lập Giáo hội Việt Nam vào năm 1981.

Các tin khác