GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giới thiệu

Ban Biên Tập
http://phatgiaolongdien.com/
Địa chỉ: Văn phòng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Long Điền
Chùa Thiên Bửu Tháp, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT