GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Ngày đăng: 14:16:45 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Ngày đăng: 14:12:31 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Ngày đăng: 14:10:44 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Ngày đăng: 14:08:02 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Ngày đăng: 14:06:31 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Ngày đăng: 14:02:18 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Nguyệt. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

Tôn danh Ban Thường trực và 96 thành viên HĐCM khóa VIII

Ngày đăng: 19:57:06 23-11-2017
Giác Ngộ online xin giới thiệu danh sách chư tôn đức được suy tôn vào HĐCM GHPGVN khóa VIII và tôn danh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 được suy tôn, phân nhiệm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội nghị lần thứ nhất của HĐCM, HĐTS GHPGVN chiều ngày 22-11 vừa qua.

Thành viên HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

Ngày đăng: 14:33:02 05-10-2016
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Các tin khác