GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Khóc Đòi Những Chuyện Trên Trời

Ngày đăng: 05:25:52 14-12-2016
Do Phật dạy tại thành Xá-vệ, từ câu chuyện Maṭṭhakuṇdḍali. Tôi nghe như vầy: Tại Xá-vệ có một Bà-la-môn tên là Adinnapubbaka, có nghĩa là “không cho”, vì ông ta không hề cho ai vật gì.

Các tin khác