GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 15:16:31 02-06-2022 (GMT+7) Lượt xem:1498

An Cư Kiết Hạ: Hòa Thượng Thích Kiến Tánh Dạy Đại Cương Giới Luật

Từ khi Chánh tín xuất gia

Phát tâm học đạo vào nhà Như lai

Sớm chiều khắc niệm không phai

Phàm tâm rơi rụng sửa sai mỗi ngày

Chân trời cao rộng là đây

Thoát phàm nhập thánh luôn dày công phu

Tỳ ni cảnh sách cần tu

Siêu phương phát túc vân du an nhàn

Luật học  là cửa ngõ vào đạo, là thềm thang từ phàm bước lên bậc  thánh. Mùa ACKH năm nay tại trú xứ Thiên Bửu Tháp, đại chúng được học cương yếu giới luật do Hòa Thượng đạo hiệu Thích Kiến Tánh giảng dạy .

Ôn lại bài học đầu tiên ngày mới vào chùa là “Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu”. Ngủ nghỉ thức dậy từ giờ dần (3-5 h khuya), bước chân xuống đất, những việc cá nhân, mặc áo, đắp y, tụng kinh, thọ thực…, hết thảy đều nhiếp tâm vào các câu chú, hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đồng giác ngộ.

Từ buổi đầu sơ cơ nhập đạo, thọ trì “Tỳ Ni Nhật Dụng”, nhờ đó mà thiện tâm tăng trưởng, vọng niệm lắng dần, an yên trong chốn thiền môn. Được giới thân huệ mạng này, chúng con thầm nhớ ơn chư Tổ, vì thương hậu lai mà sách tấn, răn nhắc thích tử mỗi ngày nên nhớ “nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức” (Quy sơn cảnh sách).

Mỗi thời công phu khuya, chúng con cảm nhận được hạnh phúc khi “chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hoà” qua bài sám Quy mạng thường tụng mỗi sớm mai!

Hòa thượng giảng sư ân cần nhắc nhở đại chúng hành trì tỳ ni, Ngài còn ôn lại các bộ luật trọng yếu người xuất gia cần thông hiểu.

Dưới đây là vài hình ảnh HT giáo thọ sư giảng dạy tại trú xứ ACKH Thiên Bửu Tháp (PL.2566 – DL. 2022)

Ban Văn Hóa huyện

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu