GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

NGÀY ĐẦU VÀO HẠ

Ngày đăng: 20:04:52 05-05-2022
Hôm nay, ngày mồng 5/4/Nhâm Dần, ngày hạ đầu tiên của khoá ACKH Phật giáo huyện Long Điền.

Nội qui Ban Văn hóa Trung ương

Ngày đăng: 15:31:06 04-12-2021


VĂN HÓA: BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

Ngày đăng: 13:53:07 18-10-2016
DẪN NHẬP Bồ tát Quán Thế Âm, hình ảnh thân thiết gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Đông. Nhiều người chưa quy y Tam Bảo, chưa trở thành Phật tử chính thức cũng thường xưng niệm danh hiệu và thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát để phụng thờ, lễ bái hằng ngày trong nhà. Ở Việt Nam, hình ảnh Ngài còn ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa dân gian đến độ, chúng ta đi đâu, về đâu trên đất nước thân thương này cũng đều thấy tôn tượng Ngài.

Các tin khác