GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Liên hệ

Ban Biên Tập
http://phatgiaolongdien.com/
Địa chỉ: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Long Điền
Email: phatgiaolongdien@gmail.com
Phone:  0902.005.618