GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: SUY CỬ NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng: 14:07:07 26-09-2021
XIN MỜI CHƯ TÔN ĐỨC VÀO LÚC 07g30 NGÀY 30/10/2021 (25/9/Tân Sửu) THAM DỰ HỘI NGHỊ

Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương

Ngày đăng: 16:46:15 16-12-2020
NỘI QUI BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 243/2013/QĐ.HĐTS ngày 17/07/2013 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam)

Trang 12345