GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giáo Dục Phật Giáo Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường

Ngày đăng: 04:39:31 10-11-2016
Môi trường là nơi cho mọi loài sinh sống và tồn tại, trong đó loài người đóng vai trò chủ đạo. Phật giáo cũng chọn con người làm nhân tố để hướng đến quả vị Giác ngộ. Trong bối cảnh phát triển tiến bộ của xã hội này, chúng ta thấy phát sinh rất nhiều hiện tượng biến đổi hoàn cầu làm cho môi trường biến động.

Tham Luận về Vấn Đề Giáo Dục

Ngày đăng: 14:16:43 21-10-2016
Dẫn Nhập: Giáo dục là một vấn đề rất quan trọng trong mỗi tự thân, học đường, gia đình và mọi tầng lớp xã hội từ Đông sang Tây. Đại hội Văn hóa Giáo dục và Hoằng pháp liên châu 2016, được tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn,thủ đôOttawa, Gia Nã Đại vào thứ Sáu,ngày 7tháng 10 năm 2016. Theo thư cung thỉnh của Hòa Thượng Thích Bổn Đạt,Chánh văn phòng Điều Hợp Liên Châu, kiêm Trưởng ban tổ chức Về Nguồn lần thứ 10, và Hòa Thượng Thích Thái Siêu, đại diện các Tổng vụ Giáodục và Hoằng pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, trong thư có nhấn mạnh những điểm sau đây: “Đại hội Văn hóa Giáo dục và Hoằng pháp nhằm mục đích gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hành đạo, góp phần vào công tác hoằng dương chánh pháp của Đức Phật nơi xứ người. Thảo luận về Giáo dục liên quan đến Tăng Ni và quý vị Cư sĩ Phật tử. Đón nhận, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm đến từChư Tôn Trưởng lão gần nửa thế kỷ qua đang hành đạo ở hải ngoại” .

GIÁO DỤC: CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC

Ngày đăng: 16:01:54 17-10-2016
Nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân duyên, nhân quả của cá nhân và cộng đồng không phải trong một thời gian mà mọi thời gian, và không phải trong một không gian mà mọi không gian là hết sức cần thiết cho đời sống hòa bình, an lạc và văn minh của chúng ta, khiến tự nó có khả năng vãn hồi trật tự và hoàn thiện cho xã hội của chúng ta ngày nay.

GIÁO DỤC: CÁC TINH THẦN GIÁO DỤC CỦA THẾ TÔN và Sự Liên Hệ Giữa Ngài với Các Hàng Đệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Đạo TT. Thích Chơn Thiện

Ngày đăng: 15:49:21 17-10-2016
Viết về Thế Tôn, các nhà nghiên cứu Phật học thường đề cập đến Ngài như một đấng Giáo chủ đã tìm ra con đường giải thoát và chỉ rõ con đường ấy cho nhân loại, hoặc đề cập đến Ngài như một nhà đại tư tưởng, một nhà cách mạng xã hội, v.v... Nhưng có rất hiếm những luận văn, công trình đề cập đến Ngài như một nhà giáo dục tư tưởng, và giáo lý của Ngài như là một hệ thống tư tưởng giáo dục toàn diện và tiên tiến.

Các tin khác