GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cảm niệm ngày Phật Thành Đạo

Ngày đăng: 07:15:48 07-01-2017
Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với chất liệu từ bi hỷ xả, nhằm giúp cho con người sống yêu thương nhau bằng trái tim hiểu biết.

Ý nghĩa Phật thành đạo

Ngày đăng: 14:27:16 05-01-2017
Phật thành đạo không chỉ là một cuộc chinh phục vĩ đại, một chiến thắng vẻ vang đối với bản thân Ngài mà còn là một sự khai sáng tuyệt vời cho hết thảy nhân loại, chúng sanh

Di Tích Phật Giáo Bồ Đề Đạo Tràng

Ngày đăng: 15:14:03 01-01-2017
Hoàng Đế Asoka trở thành một vị Phật tử không lâu, sau đó Ông ta đều đặn đến viếng thăm cây bồ đề và ân hận hành vi trước kia của mình đã chặt nó. Tuy nhiên Hoàng Hậu (vợ Asoka) trở nên ganh tị với cây bồ đề và sai người hầu chặt đi một lần nữa.

Đôi nét về Bồ Đề Đạo Tràng nơi đức Phật thành đạo

Ngày đăng: 07:54:00 01-01-2017
Khi nghĩ về Đức Phật, là Phật Tử, không ai lại không nhớ về 4 Thánh Tích quan trọng. Đó là vườn hoa Lâm Tỳ Ni (Lumbini Nava), dưới cây hoa Vô Ưu, thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) nay thuộc nước Nepal phía Bắc Ấn Độ, nơi Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha Gautama) đản sanh. Thứ hai là Bồ Đề Đạo Tràng (Boddha Gaya) tại Buddh Gaya, nay thuộc tiểu bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo. Thứ ba là vườn Lộc Uyển (Migadaya nay gọi là Sarnath thuộc xứ Utta Pradesh)(1), nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Thứ tư là Câu Thi Na (Kusinagara), nơi Đức Phật nhập Niết Bàn.

Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?

Ngày đăng: 15:19:47 19-12-2016
Theo truyền thống Phật giáo Theravāda, Vesak là lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại gắn liền với cuộc đời Đức Phật: ngày Đức Phật Đản sinh, ngày Đức Phật Thành đạo, và ngày Đức Phật nhập Niết-bàn. Chính vì kết hợp ba sự kiện quan trọng này nên lễ Vesak cũng được gọi là lễ Tam hợp. Tưởng niệm ngày Tam hợp, cũng là dịp nhắc nhở chúng ta về những lời dạy của bậc Đạo sư.

Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

Ngày đăng: 07:19:58 20-10-2016
BỒ-ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Các tin khác