GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 18:18:12 26-06-2017 (GMT+7) Lượt xem:25712

MC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH

Sau bao năm tháng nỗ lực thi công, ngôi Đại Hùng Bửu Điện nay cũng đã thành tựu. Giờ đây, đối trước chư Tôn Đức, và quý vị quan khách, chư Tăng (Ni) và Phật Tử chùa ……… của chúng con cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

CHÙA .................
(Ngày…… Tháng …… Năm………)
                                  
1.             Cử chuông trống Bát Nhã – cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài.
2.             Ban tổ chức thông qua chương trình.
3.             Niệm Phật cầu gia hộ.
4.             Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
5.             Dâng hoa cúng dường Chư Tôn Đức và chào mừng  quý quan khách.
6.             Diễn văn khai mạc lễ khánh thành.
7.             Báo cáo tiến trình xây dựng ngôi Bảo Điện.
8.             Lời cảm tưởng đại diện Phật Tử trong lễ khánh thành.
9.             Phát biểu đại diện chính quyền.
10.         Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh.
11.         Niệm Hương Bạch Phật và cắt băng khánh thành.
12.         Cảm tạ – hồi hướng.
13.         Thọ trai.
 
 
ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH
CHÙA .................
(Ngày…… Tháng …… Năm………)
 
DÀN BÀI THAM KHẢO DÀNH CHO MC
(Sau khi chư Tôn Đức và quan khách an tọa MC bắt đầu)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-               Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức,Tăng Ni.
-               Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý cùng toàn thể Phật Tử.
Hôm nay, vào một buổi sáng đẹp trời ngày…… tháng…… năm…… nhằm ngày…… một sự kiện trọng đại, hết sức phấn khởi đối với chư Tăng (Ni) chùa ……… đó là đại lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bửu Điện. Giờ đây, thay mặt ban tổ chức chúng con xin được phép thông qua chương trình của buổi lễ như sau (đọc chương trình lễ).
1.         Niệm Phật Cầu Gia Hộ :
Kính bạch quý Ngài.
Kính thưa quý vị.
Hiện tọa đạo tràng mười phương chư Phật, hồn thiêng sông núi, các Hiền Thánh Tăng đã hội tụ về đây. Cung thỉnh quý Ngài, kính mời quý vị, khởi thân đứng dậy, niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca ba lần cầu gia hộ.
Cung thỉnh chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng an tọa.
2.         Tuyên Bố Lý Do :
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-               Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng chứng minh.
-               Kính bạch chư tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng.
-               Kính bạch quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Ni.
-               Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý, cùng toàn  thể Phật Tử.
Dâng cành sen thắm hương đưa,
Mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa vàng hoa.
Nam mô Đức Phật Di Đà,
Niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường.
Quả thật như vậy, với tâm niệm có được một ngôi già lam thông thoáng làm nơi tu học cho hàng Tăng Ni, Phật Tử, đó là ước mong của chư Tăng (Ni) và Phật Tử chùa ………
Sau bao năm tháng nỗ lực thi công, ngôi Đại Hùng Bửu Điện nay cũng đã thành tựu. Giờ đây, đối trước chư Tôn Đức, và quý vị quan khách, chư Tăng (Ni) và Phật Tử chùa ……… của chúng con cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.
Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, và nhiệt liệt chào mừng đến toàn thể quý vị đã về tham dự buổi lễ hôm nay.
3.         Giới Thiệu Thành Phần Tham Dự :
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con xin thành kính được giới thiệu:
HT          ………………………………………
TT          ………………………………………
(Tùy theo số lượng tham dự để giới thiệu, nếu đông quá chỉ giới thiệu chung)
Về phía chư Tôn Đức Ni, xin trân trọng giới thiệu:
Ni Trưởng ……………………………
Ni Sư       ……………………………
(cùng chư Đại Đức Ni)
Về phía các cấp chính quyền chúng tôi vinh dự được đón tiếp :
Ông        …………………………
Bà          …………………………
Về  phía Tôn Giáo bạn (nếu có) chúng tôi củng vinh hạnh được đón tiếp :
Linh mục …………………………
Và chúng tôi cũng rất vui mừng nhận thấy, trong ngày lễ khánh thành hôm nay, quý vị Phật Tử  thuộc đạo tràng chùa ……………, đến các tỉnh thành ………… đã về tham dự rất đông đủ ………
4.         Dâng Hoa Cúng Dường :
Giờ đây, để thể hiện tấm lòng tôn kính đối với chư Tôn Đức, và tinh thần hiếu khách của người Phật Tử. Trong ngày vui trọng đại này, xin phép quý Ngài cho chúng con dâng lên những lẵng hoa tươi thắm để cúng dường. Phần dâng hoa cúng dường chư Tôn Đức và chào mừng quý vị quan khách của ……… xin được phép bắt đầu.
(Sau phần dâng hoa MC tiếp)
Xin toàn thể đạo tràng dành một tràng pháo tay chúc mừng cho phần dâng hoa.
5.         Diễn Văn Khai Mạc Lễ Khánh Thành :
Hình ảnh ngôi chùa ……… được hình thành và tồn tại đều gắn liền với công cuộc hoằng pháp và sinh hoạt tu tập của Tăng Ni, Phật Tử, để hiểu rõ hơn về tâm nguyện và công tác Phật Sự phát triển trong tương lai của ngôi chùa mới. Chúng con xin cung thỉnh ………… kiêm trưởng ban tổ chức ……… tuyên đọc diễn văn khai mạc.
6.         Báo Cáo Tiến Trình Đại Trùng Tu :
Kính bạch quý Ngài.
Kính thưa quý vị.
Để có được một ngôi đại già lam như ngày hôm nay, đó là một sự nỗ lực rất lớn của chư Tăng (Ni) và Phật Tử chùa …… trong một khoảng thời gian ròng rã hơn …… năm, từ thời điểm khởi công cho đến ngày hoàn tất với biết bao chặng đường vất vả. Và giờ đây, mọi người đang muốn biết, tiến trình thi công như thế nào, khoản thu chi bao nhiêu. Vậy xin trân trọng kính mời …… phát biểu báo cáo.
7.         Lời Phát Biểu Cảm Tưởng Của Đại Diện Phật Tử:
Kính bạch chư Tôn Đức.
Chúng con đã từng nghe quý Ngài dạy rằng:
Đạo pháp trường tồn do Tăng Ni hoằng hóa
 Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn Việt phát tâm.
Thể theo lời dạy ấy, hàng Phật Tử chúng con người ít kẻ nhiều, chung sức đóng góp, để cho ngôi phạm vũ sớm thành tựu. Và hôm nay, ước nguyện đã thành hiện thực, trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, xin phép quý Ngài cho Phật Tử chúng con được dâng lên những dòng cảm tưởng. Trân trọng kính mời Phật Tử …… đại diện …… dâng lời cảm tưởng.
8.         Phát Biểu Đại Diện Chính Quyền :
Đạo vàng đẹp quá sáng hơn lê
Tô điểm mãi cho linh hồn dân tộ
Uống nước nhớ nguồn, con dân nhớ gốc
Dân tộc trường tồn, phải nhớ bóng Như Lai.
Trải qua bao cuộc thịnh suy của dân tộc, đạo Phật luôn thể hiện tinh thần từ bi vô ngã và tình đoàn kết gắn bó keo sơn. Giờ đây, với sự hiện diện đông đủ của các cấp chính quyền ……… chúng tôi muốn lắng nghe lời phát biểu của quý vị.
Xin trân trọng kính mời Ông …… đại diện phát biểu ý kiến. (Sau lời phát biểu MC tiếp)                    
Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cám ơn những lời phát biểu tốt đẹp vừa rồi của Ông ………
9.         Đạo Từ Của Hòa Thượng Chứng Minh :
Chắp tay lòng tự hứa với lòng
Yên tĩnh tâm hồn lắng sạch trong
Hướng về mười phương chư Phật Tổ
Cho đạo tình sưởi ấm những hoài mong.
Ngưỡng bạch chư tôn Hòa Thượng chứng minh, giờ phút này toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời pháp nhũ của quý Ngài. Chúng con thành kính cung thỉnh HT………… ban đạo từ.
(sau lời đạo từ của HT MC tiếp)
Toàn thể chư Tăng (Ni) và Phật Tử chùa ……… của chúng con vô cùng xúc động trước những lời giáo huấn của HT. Chúng con thành tâm ghi nhớ những lời vàng ngọc ấy và nguyện cố gắng tinh tấn tu học, hoàn thành các công tác Phật sự trong tương lai.
10.       Niệm Hương Bạch Phật và Cắt Băng Khánh Thành :
-               Kính bạch Chư Tôn Đức.
-               Kính thưa các cấp chính quyền và toàn thể  quý Phật Tử.
Tất cả những lời phát biểu của Chư Tôn Đức, các cấp chính quyền và đại diện của Phật Tử vừa rồi, là để đợi chờ một phút giây mà :
Từ trong giọt lệ cuộc đời
Mấy ai tìm được nụ cười pháp hoa
Vui sao giữa chốn ta bà
Bỗng bừng lên một đóa liên hoa rạng ngời.
Đó là giờ phút cắt băng khánh thành chùa …… chúng con thành kính cung thỉnh HT …… TT …… và kính mời Ông …… Bà …… cùng tiến về vị trí tại ……… niệm hương bạch Phật và cùng cắt băng khánh thành ……… xin cử 3 hồi chuông trống bát nhã thành tâm cung thỉnh …… và kính mời …… tiến về ……
Lưu ý: Với chư Tôn Đức tham dự, tùy theo hoàn cảnh có thể mời an tọa tại chỗ hoặc cùng mời tiến về vị trí cắt băng khánh thành đồng hộ niệm. Trường hợp tất cả chư Tôn Đức và quan khách cùng đứng dậy thì  BTC cảm tạ trước. Hoặc sau khi các vị đại diện cắt băng xong thì mời trở về vị trí an tọa rồi BTC mới cảm tạ và hồi hướng.
11.       Cảm Tạ – Hồi Hướng :
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-               Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni.
-               Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý và toàn thể quý Phật Tử.
Đại lễ khánh thành chùa ……… đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn Hòa Thượng, chư  Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni.
Quý Ngài đã thương tưởng chúng con không quãng đường sá xa xôi quang lâm về đây chứng minh hộ niệm cho buổi lễ. Ân đức của quý Ngài chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm đời đời tưởng nhớ. Chúng tôi thành thật tri ân đến các cấp chính quyền đã đáp lời mời của chúng tôi, về đây tham dự, sự hiện diện của quý vị đã thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn giữa đạo pháp và dân tộc.
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Chúng tôi cũng xin gởi lời tri ân đến Linh mục …… (nếu có) kính chúc Linh mục …… luôn được sống an lành trong phúc âm của Thiên Chúa. Chân thành gởi đến toàn thể quý Phật Tử xa gần lời tán dương công đức. Nguyện cầu Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia đình luôn bình an mạnh khỏe, vạn sự được cát tường như ý.
Và trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, mặc dù ban tổ chức đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sai sót trong việc cung nghinh chư Tôn Đức và đón tiếp phục vụ quý vị. Ngưỡng mong chư Tôn Đức và quý vị niệm tình hoan hỉ cho.
Giờ đây, đại lễ khánh thành chùa ……… đã thành tựu trong niềm hoan hỉ, cung thỉnh quý Ngài, kính mời toàn thể quý vị.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
(Sau khi hồi hướng xong MC tiếp)
Cử chuông trống Bát Nhã. Cung tiễn Chư Tôn Đức hồi quy Phương Trượng. Chúng con xin quý Ngài hoan hỉ quang lâm về …… nghỉ giải lao và dùng ngọ trai. Kính mời quý quan khách cùng tiến về ……… để dùng bữa cơm chay thân mật với Bổn Tự chúng tôi trong ngày vui trọng đại này. Và trân trọng kính mời quý Phật Tử cùng ở lại và tiến vào …… để cùng thọ trai …… (mở nhạc Phật giáo…).
 ST

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu