GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:01:19 21-07-2023 (GMT+7) Lượt xem:792

Cáo Phó: Ni Trưởng Như Vân Viện chủ chùa Linh Bửu viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN LONG ĐIỀN BAN TRỊ SỰ

 

 
 
 

 

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ VÂN

(20-24/07/2023 (Nhằm ngày 03-06/06/ Quý Mão)

 

 1. BAN CHỨNG MINH:
  • Hòa thượng Thích Như Thị
  • Hòa thượng Thích Minh Thành
  • Ni trưởng Thích nữ Như Như

 

 1. BAN TỔ CHỨC
  • Trưởng ban:                Thượng tọa Thích Tâm Pháp
  • Phó Thường trực :      Đại đức Thích Nhật Trường
 • Phó ban:      - Ni sư Thích nữ Diệu Hoàng     - Sư cô Thích nữ Nhuận Thụy

- Ủy viên:     - Ni sư Thích nữ Phương Minh - Ni sư Thích nữ Diệu Lành

- Ni sư Thích nữ Diệu Ân           - Ni sư Thích nữ Thuần Liên

 • Sư cô Thích nữ Thanh Thảo     - Sư cô Thích nữ Hạnh Thiện
 • Sư cô Thích nữ Huệ Hoàng

 

 

 1. CÁC TIỂU BAN

 

 1. TIỂU BAN NGHI LỄ
 • Đại đức Thích Thiện Phước
 • Ban Nghi lễ Phật giáo huyện

 

 1. TIỂU BAN BỐ TÁT SƯ
 • Ni trưởng Thích nữ Như Như          - Ni sư Thích nữ Diệu Lành
 • Ni sư Thích nữ Diệu Đức                 - Ni sư Thích nữ Diệu Ân

 

 1. BAN TIẾP TÂN
 • Thượng tọa Thích Minh Từ             - Thượng tọa Thích Thông Ngộ
 • Thượng tọa Thích Huệ Chánh          - Đại đức Thích Minh Phẩm
 • Ni sư Thích nữ Diệu Đức                 - Ni sư Thích nữ Mẫn Liên

 

 1. BAN XƯỚNG NGÔN
 • Đại đức Thích Giác Khải                 - Đại đức Thích Nguyên Phương
 • Sư cô Thích nữ Huệ Hoàng              - Sư cô Thích nữ Diệu Trí

 

 1. BAN TRẦN THIẾT
 • Sư cô Thích nữ Thông Pháp             - Sư cô Thích nữ Diệu Thuận
 • Sư cô Thích nữ Diệu Phương           - Sư cô Thích nữ Diệu Phát
 • Sư cô Thích nữ Phương Liên           - Sư cô Thích nữ Chúc Nhẫn

 

 1. BAN TIẾP LỄ
 • Sư cô Thích nữ Huệ Hoàng              - Sư cô Thích nữ Hoa Hạnh
 • Sư cô Thích nữ Phương Liên           - Sư cô Thích nữ Hạnh Trang

 

 1. BAN PHỤ TRÁCH SỔ TANG

- Sư cô Thích nữ Như Minh                 - Sư cô Thích nữ Thanh Thảo

 

 1. BAN HIẾU ĐỒ

- Môn nhơn pháp quyến chùa Linh Bửu

 

 1. BAN THỊ GIẢ

- Ni Chúng Tịnh xá Ngọc Lâm            - Ni Chúng Chùa An Lạc Hạnh

 

 1. BAN TRAI SOẠN, HÀNH ĐƯỜNG

- Phật tử chùa Linh Bửu

 

 1. BAN THÔNG SỰ

- Đại đức Thích Quảng Thông

 

 1. BAN HẦU KIM QUAN

- Môn đồ pháp quyến và Ni Chúng Ni viện Thiện Hòa

 

 1. BAN TRẬT TỰ
 • ĐĐ. Thích Nguyên Hóa          - ĐĐ. Thích Trí Pháp

 

 1. BAN GIỮ XE
 • Phật tử chùa Linh Bửu

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỞNG BAN

ĐÃ KÝ

Thượng tọa THÍCH TÂM PHÁP

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu