GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giới thiệu toàn văn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày đăng: 06:58:30 31-12-2016
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016.     

Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V

Ngày đăng: 08:15:07 07-10-2016


Các tin khác