GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Ngày đăng: 14:16:45 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Ngày đăng: 14:12:31 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Ngày đăng: 14:10:44 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Ngày đăng: 14:08:02 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Ngày đăng: 14:06:31 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Ngày đăng: 14:02:18 06-12-2022
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Nguyệt. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

Trang 1234