GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 08:03:24 16-11-2019 (GMT+7) Lượt xem:4481

Thông Báo: TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC KHÓA II (2020 - 2022) TẠI CHÙA PHƯỚC LINH HUYỆN LONG ĐIỀN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

          HUYỆN LONG ĐIỀN

BAN TRỊ SỰ

            Số:    TB/BTS

V/v: Tuyển Sinh Lớp Sơ Cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            --------------------------------------

       Long Điền, ngày 10 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC

TẠI CHÙA PHƯỚC LINH HUYỆN LONG ĐIỀN KHÓA II (2020 - 2022)

 

 

       Kính gởi:                 TĂNG NI TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN

    TRONG VÀ NGOÀI HUYỆN LONG ĐIỀN

 

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni

Kính thưa Chư tôn đức Trụ trì các Tự viện

Căn cứ công văn số: 1132/SNV-BTG ngày 14/8/2018 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người hoạt động tôn giáo tại chùa Phước Linh, xã Tam Phước, huyện Long Điền;

Căn cứ quyết định số 372/QĐ/BTS ngày 28/8/2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT, V/v Thành lập Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học tại chùa Phước Linh, huyện Long Điền;

Thực hiện phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền, cũng như để duy trì sinh hoạt của Trường.

Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học huyện Long Điền sẽ chiêu sinh lớp Sơ cấp Phật học khóa II (2020-2022) với những điều kiện như sau:

  1. 1. Địa điểm Lớp Sơ Cấp:

Tăng Ni sinh theo học tại Chùa Phước Linh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.

  1. 2. Hình thức đào tạo:

– Tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ni hoàn tất chương trình thế học.

– Tăng Ni sinh được miễn toàn bộ học phí.

3. Điều kiện:

- Tăng Ni, Phật tử đều có thể đăng ký theo học.

- Tuổi đời từ 16 trở lên (tính theo khai sinh).

- Trình độ văn hóa từ lớp 6 trở lên.

- Có xác nhận và bảo lãnh của Bổn sư, Y Chỉ sư và BTS/PG/ huyện, thị, thành.

- Nếu ở ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh.

4. Hồ sơ nhập học gồm có:

- 2 đơn xin nhập học (có mẫu tại Vp. Trường).

- 2 bản lý lịch cá nhân, có dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 2 bản sao chứng điệp thọ giới (Sa di, Thức xoa, Tỳ kheo) (nếu có).

- 2 bản sao đơn xin phát nguyện Xuất gia (nếu chưa thọ giới).

- 2 tấm ảnh 3x4.

5. Thời gian khai giảng

Dự kiến sẽ khai giảng Lớp Sơ cấp Phật học khóa II vào ngày 06/01/2020 (nhằm ngày 12/12/ Kỷ Hợi).

6. Thời gian phát và nhận hồ sơ

Thời gian chiêu sinh: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/01/2020 (nhằm ngày 11/12/Kỷ Hợi)

Với tinh thần vì tiền đồ Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, nâng cao trình độ Phật học cho Tăng Ni mới xuất gia. Kính mong Chư Tôn đức các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành, chư vị Trụ trì các Tự viện trong tỉnh thực hiện tốt thông báo này nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác Giáo dục của Phật giáo tỉnh nhà được thành tựu tốt đẹp.

Kính chúc Chư Tôn đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu Vp/BTS

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN

HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỞNG BAN kiêm

CHỦ NHIỆM LỚP SƠ CẤP

 

(ĐÃ KÝ)

 

Thượng tọa THÍCH MINH THÀNH

 

HỒ SƠ TẢI VỀ:

Sơ yếu lí lịch

Đơn xin nhập học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu