GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 07:49:27 07-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:1772

Ban Tăng sự Trung ương ban hành Văn bản:chấn chỉnh việc xuất gia, tập tu tại các Tự viện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 ---------------------------
Số: 364 /CV. HĐTS
 
V/v chấn chỉnh việc xuất gia, tập tu
tại các Tự viện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------- 
         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016
 
 
Kính gởi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
            Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhận được báo cáo số 457/CV.BTS-PGTP ngày 06/10/2016 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, V/v vụ việc xảy ra tại chùa Bửu Quang, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 05/10/2016 đã tạo nên dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng Tăng Ni.
Sau khi tổng hợp tình hình vụ việc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN có ý kiến như sau:
1.  Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh đang được Cơ quan điều tra thụ lý, điều tra. Các quan điểm, tư duy của cá nhân, thông tin trên các trang mạng xã hội khi chưa có kết luận chính thức của Cơ quan điều tra đều là suy diễn mang tính chủ quan của cá nhân, không khách quan.
2.  Căn cứ Luật Phật và quy định của điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, qua đó xác định đương sự Ngô Văn Huy khi gây ra án mạng chỉ là một tín đồ bình thường, không phải tu sĩ Phật giáo, chỉ vào chùa để tập tu (tu gieo duyên theo Phật giáo Nam tông Kinh).  Do đó, bị can Ngô Văn Huy sẽ được xử lý theo pháp luật.
3.  Thông qua sự việc xảy ra tại chùa Bửu Quang vào sáng ngày 05/10/2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự thực hiện một số yêu cầu sau đây:
-   Việc xuất gia, tu gieo duyên của tín đồ là bình thường, là nguyện vọng chính đáng, nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016.
-   Để chấn chỉnh việc xuất gia, tu gieo duyên tại các Tự viện, đề nghị Quý Ban Trị sự tiến hành tổng kiểm tra việc nhận người vào tu tại các Tự viện, trong đó có việc tu gieo duyên. Nếu chưa hội đủ các điều kiện theo quy định của Luật Phật, điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương thì hướng dẫn lập đầy đủ các thủ tục đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật.
 
-   Yêu cầu trụ trì các Tự viện thực hiện đầy đủ các quy định tại điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương; khoản B phần 1 Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016 đối với việc cho phép xuất gia, nhận người vào tập tu tại Tự viện.
-   Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện Tự viện nào thực hiện việc xuất gia, tu gieo duyên cho tín đồ vi phạm một cách có hệ thống và sẽ gây những hậu quả làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, của cộng đồng Tăng Ni, Quý Ban Trị sự cần xử lý nghiêm để chấn chỉnh việc xuất gia, tu gieo duyên không đúng Luật Phật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016 và pháp luật.
Vì sự trang nghiêm Giáo hội, bảo vệ uy tín của cộng đồng Tăng Ni, đề nghị Quý Ban Trị sự hướng dẫn Trụ trì các Tự viện thực hiện nghiêm túc việc xuất gia, tu gieo duyên cho tín đồ, đồng thời cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong vấn đề xuất gia, tu gieo duyên tại các Tự viện.
Trân trọng kính chào./.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- BTT HĐTS GHPGVN "để b/c”
- HT. Chủ tịch HĐTS "để b/c”
- Ban TGCP, Vụ PG "b/c”
- Ban Tôn giáo tỉnh, thành "để biết”
- Lưu
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
GHPGVN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu