GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:12:31 06-12-2022 (GMT+7) Lượt xem:698

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Pháp chủ:                                              Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:                Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:          Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                                       Hòa thượng Thích Kim Minh

Phó Pháp chủ:                                       Hòa thượng Danh Nhưỡng

Phó Thư ký:                                           Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Phó Thư ký:                                           Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
 

1)  Hòa thượng Thích Giải An – Quảng Ngãi

2) Hòa thượng Thích Bảo An – Bình Định

3) Hòa thượng Thích Tắc An – Tp.Hồ Chí Minh

4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

5) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

6) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

8) Hòa thượng Thích Thạch Chương – Cần Thơ

9) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

10) Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Long An

11) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Ninh

12) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang

13) Hòa thượng Thích Quảng Đạo – Long An

14) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam

15) Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Long An

16) Hòa thượng Thích Trí Giác – Đà Nẵng

17) Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tp.Hồ Chí Minh

18) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

19) Hòa thượng Thạch Hanh – Vĩnh Long

20) Hòa thượng Thích Huệ Hải – Tp.Hồ Chí Minh

21) Hòa thượng Thích Giác Hải – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Thích Tánh Hải – Lâm Đồng

23) Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Bình Định

24) Hòa thượng Thích Thanh Hào – Ninh Bình

25) Hòa thượng Thích Huệ Hiển – Tp.Hồ Chí Minh

26) Hòa thượng Thích Chơn Huệ - Tiền Giang

27) Hòa thượng Thích Phát Huệ - Vĩnh Long

28) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu

29) Hòa thượng Thích Huyền Hy – Khánh Hòa

30) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

31) Hòa thượng Thích Vĩnh Khương – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Thích Thanh Kỳ - Thái Bình

33) Hòa thượng Thích Huệ Lạc – Tây Ninh

34) Hòa thượng Thích Minh Luân – Hải Dương

35) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

36) Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Phú Yên

37) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

38) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu

39) Hòa thượng Thích Đổng Minh – Khánh Hòa

40) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng

41) Hòa thượng Thích Trí Nhãn – Quảng Nam

42) Hòa thượng Thích Thanh Nhân – Hà Tây

43) Hòa thượng Thích Hộ Nhẫn – Huế

44) Hòa thượng Thích Giác Nhường – Cần Thơ

45) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

46) Hòa thượng Thích Duy Nhựt – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm – Cà Mau

48) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

49) Hòa thượng thích Đức Nghiệp – Tp.Hồ Chí Minh

50) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

51) Hòa thượng thích Thiện Nhu – Long An

52) Hòa thượng Châu Nhuk – An Giang

53) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

54) Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Gia Lai

55) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

56) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Trần Phiêng – Sóc Trăng

58) Hòa thượng Thích Hoàn Phu – Vĩnh Long

59) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

60) Hòa thượng Thích Đổng Quang – Gia Lai

61) Hòa thượng Thích Huệ Quang – Khánh Hòa

62) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai

63) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Nam Định

64) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Đồng Tháp

65) Hòa thượng Thích Nhật Tân – Nam Định

66) Hòa thượng Thích Khả Tấn – Thừa Thiên-Huế

67) Hòa thượng Thích Tắc Thành – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bà Rịa-Vũng Tàu

69) Hòa thượng Thích Quang Thể - Đà Nẵng

70) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tiền Giang

71) Hòa thượng Thích Hoằng Thông – Tiền Giang

72) Hòa thượng Thích Giác Thuận – Sóc Trăng

73) Hòa thượng Thích Thanh Thưởng – Nam Định

74) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa

75) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

76) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

77) Hòa thượng Thích Giác Trang – Tp.Hồ Chí Minh

78) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

79) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

80) Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Nam Định

81) Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Hà Nội

82) Hòa thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng

83) Hòa thượng Thích Thiện Từ - Vĩnh Long

84) Hòa thượng Thạch Xom – Trà Vinh

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu