GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:06:31 06-12-2022 (GMT+7) Lượt xem:1033

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                         Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:           Hòa thượng Thích Trí Tinh

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Mahasaray

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thích Giác Nhu

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thích Huệ Thành

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:      Hòa thượng Thích Tâm Tịch

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Thanh Ban - tỉnh Hà Nam Ninh

2) Hòa thượng Võ Văn Bi - tỉnh An Giang

3) Hòa thượng Thích Tắc Châu - Tp.Hồ Chí Minh

4) Hòa thượng Thích Thanh Chân - tỉnh Hà Sơn Bình

5) Hòa thượng Thích Thanh Duyệt - tỉnh Hà Bắc

6) Hòa thượng Thích Trí Đức - Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Huệ Đức - tỉnh Hậu Giang

8)Hòa thượng Thích Đôn Hậu – tỉnh Bình Trị Thiên

9) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Đạt Hảo - Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Thanh Hào – tỉnh Hà Nam Ninh

12) Hòa thượng Thích Mật Hiển – tỉnh Bình Trị Thiên

13) Hòa thượng Thích Trung Hòa – Tp.Hải Phòng

14) Hòa thượng Thích Từ Huệ - tỉnh Tiền Giang

15) Hòa thượng Thích Thanh Khái – tỉnh Hà Nam Ninh

16) Hòa thượng Thích Thiện Khải – tỉnh Đồng Nai

17) Hòa thượng Thích Quảng Kim – Tp.Hồ Chí Minh

18) Hòa thượng Thích Minh Luân – tỉnh Hải Hưng

19) Hòa thượng Thích Hoàng Minh – tỉnh Tiền Giang

20) Hòa thượng Châu Mum – tỉnh Hậu Giang

21) Hòa thượng Thích Hồng Năng – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Thích Giác Nhu – tỉnh Đồng Nai

23) Hòa thượng Danh Nhưỡng – tỉnh Kiên Giang

24) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – tỉnh Phú Khánh

25) Hòa thượng Thích Đức Nhuận – Hà Nội

26) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

27) Hòa thượng Thích Thiện Ngọc – tỉnh An Giang

28) Hòa thượng Thích Thiện Phú – Tp.Hồ Chí Minh

29) Hòa thượng Thích Phước Quang – Tp.Hồ Chí Minh

30) Hòa thượng Thích Trí Tấn – tỉnh Sông Bé

31) Hòa thượng Thích Huệ Thành – tỉnh Đồng Nai

32) Hòa thượng Thích Hoằng Thông – tỉnh Tiền Giang

33) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

34) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

35) Hòa thượng Thích Pháp Triều – Tp.Hồ Chí Minh

36) Hòa thượng Thạch Xom – tỉnh Cửu Long

37) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu