GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:16:45 06-12-2022 (GMT+7) Lượt xem:861

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Châu

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                              Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:                 Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Thích Minh Châu

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký            Hòa thượng Thích Thanh Sam

Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật:                Hòa thượng Danh Nhưỡng

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Thích Kim Minh

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Dương Nhơn

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng thích Hiển Pháp

Phó Thư ký:                                            Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Phó Thư ký:                                            Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh

Phó Thư ký:                                            Hòa thượng thích Thiện Bình

Uỷ viên Giám luật                                     Hòa thượng Thích Giác Nhường

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Thiện An – Đồng Tháp

2) Hòa thượng Thích Bảo An – Bình Định

3) Hòa thượng Thích Tắc An – Tp.Hồ Chí Minh

4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

5) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

6) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

8) Hòa thượng Thích Tâm Chánh – Tiền Giang

9) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai

10) Hòa thượng Dương Dal – Sóc Trăng

11) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

12) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình

13) Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Long An (viên tịch)

14) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

15) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Ninh

16) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình

17) Hòa thượng Thích Chí Đạt – An Giang

18) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang

19) Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Long An

20) Hòa thượng Thích Giác Đức – Bến Tre

21) Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tp.Hồ Chí Minh

23) Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Bình Định

24)  Hòa thượng Thích Huệ Hải – TP Hồ Chí Minh

25) Hòa thượng Thích Giác Hải – TP Hồ Chí Minh

26) Hòa thượng Thích Tánh Hải – Lâm Đồng

27) Hòa thượng Thích Nhuận Hiền-Tiền Giang (viên tịch)

28) Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Đồng Tháp            

29) Hòa thượng Thích Giác Hoàng – An Giang

30) Hòa thượng Thích Thanh Huấn – Hải Phòng

31) Hòa thượng Thích Chơn Huệ - Tiền Giang

32) Hòa thượng Thích Phát Huệ - Vĩnh Long (viên tịch)

33) Hòa thượng Thích Ninh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh

34) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu

35) Hòa thượng Thích Huyền Hy – Khánh Hòa

36) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

37) Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh – An Giang

38) Hòa thượng Sơn Khune – Trà Vinh

39) Hòa thượng Thích Giác Lâm – Bình Định 

40) Hòa thượng Lý Liêu – Kiên Giang

41) Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Phú Yên

42) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu

43) Hòa thượng Thích Viên Minh – Đà Nẵng

44)  Hòa thượng Quách Mến – Sóc Trăng

45) Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

48) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

49) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

50) Hòa thượng Thích Giác Nhường – Cần Thơ

51) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

52) Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Gia Lai

53) Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Quảng Nam

54) Hòa thượng Thích Duy Nhựt – Tp.Hồ Chí Minh

55) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

56) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Chơn Phát – Quảng Nam

58) Hòa thượng Trần Phiêng – Sóc Trăng

59) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

60) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

61) Hòa thượng Danh Pol – Kiên Giang 

62) Hòa thượng Thích Đổng Quang – Gia Lai

63) Hòa thượng Thích Huệ Quang – Khánh Hòa

64) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh

65) Hòa thượng Lâm So – Sóc Trăng

66) Hòa thượng Kim Sa Rinh – Vĩnh Long

67) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai

68) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Nam Định

69) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Đồng Tháp

70) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

71) Hòa thượng Thích Nhật Tân – Nam Định

72) Hòa thượng Thích Khả Tấn – Thừa Thiên-Huế

73) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

74) Hòa thượng Thích Tắc Thành – Tp.Hồ Chí Minh

75) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bà Rịa-Vũng Tàu

76) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Tp.Cần Thơ

77)  Hòa thượng Thích Phước Thành – Bình Định

78) Hòa thượng Lý Thi – Sóc Trăng

79) Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tiền Giang

80) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Bình Dương

81) Hòa thượng Thích Giác Thuận – Sóc Trăng

82) Hòa thượng Diệp Thương – Trà Vinh

83) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa

84) Hòa thượng Chau Tinh – An Giang

85) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

86) Hòa thượng Thích Giác Trang – Tp.Hồ Chí Minh

87) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

88)  Hòa thượng Thích Thiện Trinh – An Giang

89) Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp.Hồ Chí Minh

90) Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp.Đà Nẵng

91) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

92) Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Nam Định

93) Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Hà Nội

94) Hòa thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng

95) Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp.Hồ Chí Minh

96) Hòa thượng Chau Ty – An Giang

97) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu