GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:08:02 06-12-2022 (GMT+7) Lượt xem:755

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

BAN THƯỜNG TRỰC
 

Pháp chủ:                                  Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:    Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Maha Saray

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thích Mật Hiển

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thích Huệ Thành

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thích Tâm Tịch
 

                 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 

1) Hòa thượng Thích Giải An – Quảng Ngãi

2) Hòa thượng Thích Thanh Ban – Nam Hà

3) Hòa thượng Võ Văn Bi –  An Giang

4) Hòa thượng Tăng Đức Bốn – Tp.Hồ Chí Minh

5) Hòa thượng Thích Tắc Châu - Tp.Hồ Chí Minh

6) Hòa thượng Thích Hưng Dụng – Thừa Thiên- Huế

7) Hòa thượng Thích Trí Giác – Quảng Nam – Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Đạt Hảo - Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Thanh Hào – Ninh Bình

11) Hòa thượng Thích Từ Huệ - Tiền Giang

12) Hòa thượng Thích Thanh Khái – Nam Hà

13) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

14) Hòa thượng Thích Quảng Kim – Tp.Hồ Chí Minh

15) Hòa thượng Thích Pháp Lan – Tp.Hồ Chí Minh

16) Hòa thượng Thích Minh Luân – Hải Hưng

17) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

18) Hòa thượng Thích Hồng Năng – TP Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Giác Nhu – Đồng Nai

20) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

21) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

22) Hòa thượng Thích Đức Nhuận – Hà Nội

23) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

24) Hòa thượng Thích Bửu Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh

25) Hòa thượng Thích Thiện Phú – Tp.Hồ Chí Minh

26) Hòa thượng Mahasaray – Trà Vinh

27) Hòa thượng Thích Trí Tấn – Sông Bé

28) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Đồng Nai

29) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

30) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

31) Hòa thượng Thích Pháp Triều – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Thạch Xom – Trà Vinh

33) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu