GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 13:26:33 01-05-2022 (GMT+7) Lượt xem:1919

Phật giáo Long Điền: Kiết giới An cư và Kiện toàn Nhân Sự Ban Tổ Chức Trường Hạ PL. 2566 - DL. 2022

Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng, Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới - Định - Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

 

Sáng nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 01/5/2022 (nhằm 01/4/Nhâm Dần) Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền tổ chức Lễ tác pháp kiết giới An cư ở 2 trú xứ: - Chùa Thiên Thai, ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (chư Tăng). -  Chùa Thiên Bửu Tháp, ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (chư Ni).

Sau đó Chư Tôn đức tập trung về giảng đường Huệ Đăng dự phiên họp đầu tiên của mùa ACKH năm 2022 để kiện toàn nhân sự Ban chức sự hạ trường. Buổi họp được thành tựu viên mãn dưới sự chủ trì của Thượng Tọa Thích Tâm Pháp - Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Long Điền và trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

 

BAN TỔ CHỨC TRƯỜNG HẠ

 

Trưởng ban:                  - TT. Thích Tâm Pháp    

Phó ban Thường trực:   - ĐĐ. Thích Nhựt Trường     

Phó ban:                       - NS. Thích nữ Diệu Hoàng

 • NS. Thích nữ Thuần Liên          

Chánh Thư ký:              - ĐĐ. Thích Minh Đăng           

Phó Thư ký                    - SC. Thích Nữ Hạnh Thiện

 • SC. Thích nữ Thanh Thảo          

Thủ qũy:                       - SC. Thích nữ Hạnh Trang

 

 1. BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG ACKH HUYỆN LONG ĐIỀN
 1. BAN CHỨC SỰ TĂNG

Thiền chủ:           - TT. Thích Định Minh

Phó Thiền chủ:    - TT. Thích Thông Ngộ             - TT. Thích Huệ Chánh

Bố Tát sư:           - ĐĐ. Thích Nhựt Trường        

Tụng giới:           - ĐĐ. Thích Nguyên Phương

Quản chúng Tăng:         - TT. Thích Minh Từ

Phó quản  chúng:          - ĐĐ. Thích Giác Khải

Hóa chủ:             - ĐĐ. Thích Hạnh Pháp

Phó Hóa chủ:       - ĐĐ. Thích Minh Phẩm           - NS. Thích nữ Diệu Hoàng             - NS. Thích nữ Thuần Liên       - NS. Thích Nữ Diệu Lành                  - NS. Thích Nữ Phương Minh  - NS. Thích nữ Ngọc Liên

- NS Thích nữ Mẫn Liên            - NS. Thích nữ Diệu Lý  

- SC. Thích nữ Thông Pháp       - SC. Thích nữ Diệu Mai

-  Các cơ sở Tự viện huyện Long Điền

Chánh na:            - ĐĐ. Thích Thiện Phước         

Duyệt  chúng:     - ĐĐ. Thích Nguyên Phương

- ĐĐ. Thích Nguyên Danh

 

B. BAN CHỨC SỰ NI

Thiền chủ:           - NS. Thích nữ Diệu Tánh

Bố Tát sư:           - NS. Thích nữ Hạnh Mẫn

Tụng giới            - NS. Thích nữ Diệu Lành

Quản chúng:        - NS. Thích nữ Tâm Huệ

Phó quản chúng: - NS. Thích nữ Diệu Hoàng - NS. Thích nữ Diệu Lý

Chánh na:           - NS. Thích nữ Diệu Lành

Duyệt chúng:      - NS. Thích nữ Diệu Ân

- NS. Thích nữ Mẫn Liên

Thư ký tiếp lễ:     - SC. Thích nữ Hạnh Hoa

                           - SC. Thích nữ Nguyên Thông

                           - SC. Thích nữ Chúc Hòa

 

 1. CÁC TIỂU BAN
 1. Tiểu ban Giảng huấn:      
 • HT. Thích Minh Thiện                  - HT. Thích Chơn Không
 • HT. Thích Thông Không              - TT. Thích Giác Trí (Huỳnh Kim)
 • TT. Thích Kiến Tánh                    -TT. Thích Đức Hoàng
 • TT. Thích Thiện Thuận                - TT. Thích Nguyên Bình
 • ĐĐ. Thích Nhựt Trường     
 • Lãnh đạo VP. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai Hành chánh Giáo hội;
 • Ban Ni giới tỉnh;
 • Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, tỉnh triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.

 

 1. Tiểu Ban Tri khách
 •  SC. Thích nữ Thông Ngữ
 • SC Thích nữ Như Minh
 • SC. Thích nữ Huệ Nguyện

         

 1. Tiểu Ban đời sống

-  SC. Thích nữ Thông Pháp                      

- SC. Thích nữ Viên Ngọc

 

 1. Tiểu Ban hành đường
 • Nhóm Phật tử Chùa 

 

 1. Tiểu Ban thủ kho
 • SC. Thích nữ Diệu Thuận
 • SC. Thích nữ Diệu Phương

 

 1. Tiểu Ban Y tế
 • ĐĐ. Thích Đức Khang
 • SC. Thích nữ Diệu Quang

 

 1. Tiểu Ban Thị giả
 • SC. Thích nữ Đức Liên                 - SC. Thích nữ Thành Liên
 • SC. Thích nữ Thanh Liên              - SC. Thích nữ Diệu Định
 • SC. Thích nữ Diệu Như                - SC. Thích nữ Lệ Tín
 • SC. Thích nữ Chúc Tài                 - SC. Thích nữ Chúc Bình

 

 1. Tiểu ban Hương đăng
 • SC. Thích nữ Hạnh Huệ               - SC. Thích nữ Hạnh Nguyện (TBT)
 • SC. Thích nữ Chúc Nguyên          - SC. Thích nữ Trinh Liên
 • SC. Thích nữ Hạnh Thắm             - SDN. Thích nữ Hoa Tâm

 

 1. Tiểu Ban Âm thanh – Ánh sáng
 • ĐĐ. Thích Nguyên Danh              - SC. Thích Hạnh Trang
 1. Tiểu Ban Chung cổ
 • ĐĐ. Thích Nguyên Danh              - ĐĐ. Thích Đức Giác
 • SC. Thích nữ Thanh Thảo            - SC. Thích nữ Chơn Quang

 

 1. Tiểu Ban vệ sinh
 • SC. Thích nữ Hạnh Thanh           -
 • TX. Thích nữ Diệu Hòa

 

 

 

 1. Tiểu Ban giữ xe
 • Phật tử chùa:

 

Trên đây là dự thảo kế hoạch công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền.

Kính chúc Quý Chư tôn đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỞNG BAN

Thượng tọa THÍCH TÂM PHÁP

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu