GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 18:00:12 01-12-2017 (GMT+7) Lượt xem:2508

Ban Tổ chức tang lễ cố Hoà thượng Thích Giải Thiện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ

__________________________________
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI THIỆN

DSC0023

 

I. BAN CHỨNG MINH:
- Hòa thượng Thích Giác Cầu - Hòa thượng Thích Nguyên Trực
- Hòa thượng Thích Kiến Tánh - Hòa thượng Thích Giải Quảng
II. BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban  
- Hòa thượng Thích Quảng Hiển  
Phó ban
- Hòa thượng Thích Như Thị - Thượng tọa Thích Minh Thường
- Thượng tọa Thích Nhuận Trí - Thượng tọa Thích Minh Thiện
- Thượng tọa Thích Như Quang - Thượng tọa Thích Tâm Phát
- Thượng tọa Thích Giác Thông - Đại đức Thích Thiện Thông
Ban Thư ký
- Đại đức Thích Thị Minh - Sư cô Thích nữ Huệ Chánh
- Sư cô Thích nữ Tịnh Nhẫn B - Sư cô Thích nữ Nguyên Quang
Ban Thủ quỹ
- Ni sư Thích nữ Như Diên   Đại đức Thích Tâm Thọ
- Sư cô Thích nữ Thánh Châu  

 

III. CÁC TIỂU BAN:
Ban điều hành
Trưởng ban: - Thượng tọa Thích Minh Thiện  
Phó ban: - Thượng tọa Thích Tâm Phát - Đại đức Thích Vĩnh Tế
  - Đại đức Thích Khai Tâm - Đại đức Thích Giác Phương
  - Đại đức Thích Như Tiến - Đại đức Thích Nhuận Thức
  - Ni sư Thích nữ Hạnh Nghiêm - Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân
Ban Nghi lễ:
- Thượng tọa Thích Nhuận Phước
- Ban Nghi lễ tỉnh
- Ban Kinh sư: Thượng tọa Thích Tâm Thanh, Chùa Lôi Âm, Q.11, Tp.HCM
Ban Xướng ngôn:
- Đại đức Thích Thiện Thông - Đại đức Thích Quảng Ngữ
- Đại đức Thích  Thiện Thành - Đại đức Thích Quảng Hà
Ban Thông tin truyền thông:
Trưởng ban: Đại đức Thích Trí Định  
Phó ban: - Đại đức Thích Tâm Thường - Đại đức Thích Nguyên Trụ
  - Sư cô Thích nữ Tâm Thịnh  
Ủy viên: - Đại đức Thích Quảng Hà - Đại đức Thích Quảng Tuyên
  - Đại đức Thích Minh Thành - Cư sĩ Lê Ngọc Cảm
Ban Trần thiết:
- Thượng tọa Thích Tâm Phát  
- Phật tử chùa Huệ Minh - Chúng chùa Phật Quang
Ban âm thanh ánh sáng:
- Chúng chùa Phật Quang  
Ban Tiếp Tân:
Trưởng ban: - Thượng tọa Thích Nhuận Trí  
Ủy viên: - Đại đức Thích  Nguyên Thái - Đại đức Thích Giác Phương
  - Đại đức Thích  Khai Tâm - Đại đức Thích Nhuận Thức
  - Đại đức Thích Quảng Phổ - Đại đức Thích Minh Đạo
  - Ni sư Thích nữ Hạnh Nghiêm - Ni sư Thích nữ Đồng Liên
  - Sư cô Thích nữ Minh Viên - Sư cô Thích nữ Minh Như
Ban Thông sự:
Trưởng ban: - Đại đức Thích Trung Tấn  
Ủy viên: - Đại đức Thích Thiện Duệ - Đại đức Thích Minh Tấn
  - Đại đức Thích Chiếu Quang Sư cô Thích nữ Quảng Châu
Ban Tiếp lễ:
- Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân - Ni sư Thích nữ Thuần Hòa
- Ni sư Thích nữ Huệ Ý - Sư cô Thích nữ Huệ Chánh
Ban Phụ trách sổ tang:
- Đại đức Thích Tâm Quang - Đại đức Thích Tâm Chánh
- Đại đức Thích Tánh Hải - Đại đức Thích Như Tiến
Ban Hiếu đồ:
- Đại đức Thích Tâm Thọ - Đại đức Thích TâmThành
- Đại đức Thích Tâm An - Đại đức Thích Tâm Đạo
- Đại đức Thích Tâm Tiến - Đại đức Thích Tâm Hiền
- Đại đức Thích Tâm Hải - Đại đức Thích Tâm Đức
- Sư cô Thích nữ Tâm Mỹ - Sư cô Thích nữ Chúc Nhàn
Ban hầu kim quan:
- Chư Tăng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm
Ban chung cổ:
- Chư Tăng chùa Huệ Minh
Ban Thị giả:
Trưởng ban: - Sư cô Thích nữ Như Bảo  
Phó ban: - Sư cô Thích nữ Huyền Thanh  
  - Chư Ni Ni viện Thiện Hòa và Thiền tự Hiện Quang
Ban Trai soạn, hành đường:
Trưởng ban: - Ni sư Thích nữ Đồng Liên  
  - Chư Ni khu vực Đại Tòng Lâm.
Ban ẩm thực:
Trưởng ban: - Ni trưởng Thích nữ Hoằng Khâm
  - Chư Ni xã Mỹ Xuân, xã Sông Xoài.
Ban trà nước:
Trưởng ban: - Ni trưởng Thích nữ Như Liên
  - Chư Ni khu vực Vạn Hạnh
Ban Trật tự - Giữ xe :
- Công an xã Mỹ Xuân và Phật tử chùa Huệ Minh
Ban vệ sinh:
- Phật tử chùa Huệ Minh
       

BAN TỔ CHỨC

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu