GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:33:02 05-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:1811

Thành viên HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

---------------------

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

STT

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Tp. Hà Nội

2

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tp. Hồ Chí Minh

3

Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Tp. Hồ Chí Minh

4

Hòa thượng Thích Thanh Bích

Tp. Hà Nội(Viên tịch)

5

Hòa thượng Thích Phước Thành

Tỉnh Bình Định

6

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Tỉnh Lâm Đồng

7

Hòa thượng Thích Diệu Tâm

Tỉnh Đồng Nai

8

Hòa thượng Thích Chí Tín

Tỉnh Khánh Hoà

9

Hòa thượng Thích Chơn Ngộ

Tỉnh Quảng Nam(Viên tịch)

10

Hòa thượng Danh Nhưỡng

Tỉnh Kiên Giang

11

Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

12

Hòa thượng Thích Đạt Pháp

Tỉnh Long An

13

Hòa thượng Thích Hiển Tu

Tp. Hồ Chí Minh

14

Hòa thượng Thích Đức Phương

Tỉnh Thừa Thiên Huế

15

Hòa thượng Thích Đỗng Quang

Tỉnh Gia Lai

16

Hòa thượng Thích Thiện Bình

Tỉnh Khánh Hoà

17

Hòa thượng Thích Đạt Đồng

Tỉnh Long An

18

Hòa thượng Thích Tịnh Trí

Tỉnh Bình Thuận

19

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh

20

Hòa thượng Thích Tắc An

Tp. Hồ Chí Minh

21

Hòa thượng Thích Giác Thuận

Tỉnh Sóc Trăng

22

Hòa thượng Thích Mật Hạnh

Tỉnh Bình Định

23

Hòa thượng Thích Giác Nhường

TP. Cần Thơ

24

Hòa thượng Thích Minh Tâm

Tỉnh Nam Định

25

Hòa thượng Thích Nhật Tân

Tỉnh Nam Định

26

Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Tp. Hồ Chí Minh

27

Hòa thượng Thích Thanh Dũng

Tỉnh Bắc Giang

28

Hòa thượng Thích Tánh Hải

Tỉnh Lâm Đồng

29

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Tỉnh Đồng Tháp

30

Hòa thượng Thích Quảng Mẫn

Tp. Hải Phòng

31

Hòa thượng Thích Thanh Sam

Tỉnh Bắc Ninh

32

Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Tỉnh Ninh Bình

33

Hòa thượng Thích Thanh Dục

Tỉnh Thái Bình

34

Hòa thượng Thích Viên Giác

Tp. Hồ Chí Minh

35

Hòa thượng Thích Minh Tuấn

Tp. Đà Nẵng

36

Hòa thượng Thích Viên Minh

Tp. Đà Nẵng

37

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Tỉnh Quảng Nam

38

Hòa thượng Thích Trí Tâm

Tỉnh Khánh Hoà

39

Hòa thượng Thích Giác Đức

Tỉnh Bến Tre

40

Hòa thượng Thích Giác Phúc

Tp. Hồ Chí Minh

41

Hòa thượng Thích Giác Tường

Tp. Hồ Chí Minh

42

Hòa thượng Thích Thiện Hiệp

Tỉnh Đồng Tháp

43

Hòa thượng Kim Sa Rinh

Tỉnh Vĩnh Long

44

Hòa thượng Diệp Thương

Tỉnh Trà Vinh

45

Hòa thượng Sơn Khune

Tỉnh Trà Vinh

46

Hòa thượng Thích Thiện Trinh

Tỉnh An Giang

47

Hòa thượng Chau Tinh

Tỉnh An Giang

48

Hòa thượng Chau Ty

Tỉnh An Giang

49

Hòa thượng Dương Nhơn

Tỉnh Sóc Trăng

50

Hòa thượng Danh Pol

Tỉnh Kiên Giang

51

Hòa thượng Lý Liêu

Tỉnh Kiên Giang

52

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Tỉnh Bình Dương

53

Hòa thượng Dương Dal

Tỉnh Sóc Trăng

54

Hòa thượng Thích Bửu Thông

Tỉnh Tiền Giang

55

Hòa thượng Thích Thiện An

Tỉnh Đồng Tháp

56

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tỉnh Bình Định

57

Hòa thượng Thích Minh Chánh

Tỉnh Đồng Nai

58

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh

Tỉnh Bình Phước

59

Hòa thượng Thích Chơn Phát

Tỉnh Quảng Nam

60

Hòa thượng Thích Như Thọ

Tp. Đà Nẵng

61

Hòa thượng Thích Trí Hải

Quảng Trị

62

Hòa thượng Thích Đồng Tâm

Ninh Thuận

63

Hòa thượng Thích Huệ Thành

Bến Tre

64

Hòa thượng Sơn Tơn

Trà Vinh

65

Hòa thượng Sơn Pen

Trà Vinh

66

Hòa thượng Thạch Hu

Trà Vinh

67

Hòa thượng Thích Thiện Thông

Trà Vinh

68

Hòa thượng Thích Thiện Thanh

Long An

69

Hòa thượng Thích Tịnh Khai

Tây Ninh

70

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Bà Rịa Vũng Tàu

71

Hòa thượng Thích Giác Cầu

Bà Rịa Vũng Tàu

72

Hòa thượng Thích Tâm Từ

Bình Dương

73

Hòa thượng Thích Giác Dũng

Đak Lak(Viên tịch)

74

Hòa thượng Thích Từ Hương

Gia Lai

75

Hòa thượng Thích Giác Ngộ

Lâm Đồng

76

Hòa thượng Thích Như Ý

Khánh Hòa

77

Hòa thượng Thích Tâm Thủy

Phú Yên

78

Hòa thượng Thích Huệ Ấn

Thừa Thiên Huế

79

Hòa thượng Thích Thiện Thuận

An Giang

80

Hòa thượng Chau Sưng

An Giang

81

Hòa thượng Thích Thiện Minh

An Giang

82

Hòa thượng Thích Viên Minh

Tp. Hồ Chí Minh

83

Hòa thượng Thích Giác Lai

Tp. Hồ Chí Minh

84

Hòa thượng Lý Sân

Tp. Cần Thơ

85

Hòa thượng Thích Quảng Lợi

Hà Nội

86

Hòa thượng Thích Quang Đạo

Đồng Nai

87

Hòa thượng Thích Từ Hiệp

Tp. Hồ Chí Minh

88

Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Tp. Hồ Chí Minh (Q.8)

89

Hòa thượng Thích Giác Tràng

Quảng Nam

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu