GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:06:32 23-11-2016 (GMT+7) Lượt xem:1564

Thông Tư:Hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

________________________________________

Số: 193/TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________________________________

Hà Nội, ngày 18  tháng 11 năm 2016

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708

Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

 

Kính gửi:   - Ban, Viện Trung ương GHPGVN;

                              - Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành.

                                    

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm, được xem là đặc trưng của truyền thống Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của Đức vua Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, nhân dân và Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.

Để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, năm 2016 như sau:

1. Tại Trung ương: Trung ương Giáo hội tổ chức tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-         Thời gian:Ngày 29/11/2016 (ngày 01/11/Bính Thân)

-          Địa điểm: Chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

2. Tại GHPGVN các tỉnh, thành phố: Tổ chức tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh hay địa điểm nào thích hợp do Quý Ban tự chọn (thời gian ngày 01/11/Bính Thân).

3. Tiểu sử và Lời tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông, đề nghị Quý Ban lấy từ trang Website của Giáo hội và tùy nghi thêm bớt cho phù hợp với thời gian, tình hình từng địa phương.

4. Thành phần tham dự:

-       Thành viên Hội đồng Chứng minh, HĐTS GHPGVN tại địa phương.

-       Ban Trị sự GHPGVN các cấp.

-       Chư Tôn đức tiêu biểu các Hệ phái Phật giáo tại địa phương.

-       Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện và Tăng Ni và Phật tử.

-       Quý Cơ quan chức năng địa phương.

-       Cơ quan Thông tấn, Báo đài.

5. Chương trình đại lễ:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm của TWGH và Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của Ban Tổ chức.   

6. Biểu ngữ:

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708

Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Ngày 01/11/Mậu Thân (1308) –  01/11/Bính Thân (2016)

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành được biết và triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung Thông tư này.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

 

 

 

Nơi nhận :

- Như trên "để thực hiện”;

- BTGCP, Vụ Phật giáo "để b/c”

- UBND, UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành phố "để biết”;

- Lưu VPI - VPII.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu