GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 08:20:54 26-04-2018 (GMT+7) Lượt xem:1774

Khóa Sống Chung Tu Học Tại TX. Ngọc Lâm (Long Hải)

Thắm thoát khóa Sống chung tu học lần thứ III của nội bộ chư Ni các miền tịnh xá trực thuộc Tịnh xá Ngọc Lâm – Ni GĐ IV đã đến ngày kết thúc. Trong niềm phấn khởi chung của toàn thể đạo tràng, chúng con thay lời Ban Thư ký, xin được trình bày một số nét khái quát về khóa tu như sau:

BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA SỐNG CHUNG TU HỌC LẦN THỨ III
CỦA CHƯ NI CÁC MIỀN TỊNH XÁ TRỰC THUỘC NI GIỚI GĐ.IV
tại Tịnh xá Ngọc Lâm – Long Hải
từ ngày 17/4 – 23/4/2018 (nhằm ngày 02 - 08/3/Mậu Tuất)

 

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: Ni trưởng Mai Liên

Phó ban: Ni sư Sang Liên, Sư cô Thuần Liên

Thư ký Điều phối: Ni sư Tín Liên, Ni sư Phấn Liên, Sư cô Hòa Liên

Ban Giáo thọ: Ni trưởng Mai Liên, Ni sư Sang Liên, Ni sư Phấn Liên, Ni sư Phước Liên, Sư cô Tri Liên

Ban Kiểm soát: Sư cô Thu Liên, Sư cô Đức Liên

Ban Giám thiền: Ni sư Sang Liên, Ni sư Phước Liên

Ban Hộ thiền: Ni cô Trinh Liên, Ni cô Ngôn Liên, quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm và Ngọc Phước

Hiện diện tham dự khóa tu gồm 36 vị hành giả tại trú xứ cũng như đến từ các tịnh xá trực thuộc Tịnh xá Ngọc Lâm - Ni GĐ IV, gồm có 1 Ni trưởng, 4 Ni sư, 17 Tỳ-kheo-ni, 5 Sa-di, 9 Phật tử.

THỜI KHÓA TU TẬP

Chương trình tu học 7 ngày từ 17/4 đến 23/4/năm 2018, được tuần tự diễn ra như sau: mỗi ngày có 5 thời thiền tọa, 6 thời thiền hành, 1 thời sám hối, 2h20 phút học và triển khai Chơn lý, 60 phút hành giả trình pháp và 45 phút hành giả chia sẻ pháp hành.

NỘI DUNG TU HỌC

Khóa tu chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 17/4/2018 (nhằm ngày 02/3 năm Mậu Tuất), với sự chứng minh của: NT. Mai Liên – Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh BRVT, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm - Long Hải, Trưởng ban Tổ chức khóa tu

Cùng sự hiện diện của NS Tín Liên – Giảng viên Học viện PGVN TP HCM; Ban Thư ký Tổ đình TX. Ngọc Phương; Ban Điều phối khóa tu: NS. Sang Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thái – Long Thành; NS. Phấn Liên, trụ trì TX Ngọc Phước – Bà Rịa; NS, Phước Liên, quản chúng Tịnh xá Ngọc Lâm – Long Hải; chư Ni các tịnh xá trực thuộc Tịnh xá Ngọc Lâm - Ni GĐ IV và sự tham dự của quí Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm, Tịnh xá Ngọc Phước.

Trong buổi khai mạc, đại diện hành giả đã dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học và giữ gìn giới pháp thanh tịnh, triệt để tuân thủ nội quy. Đồng thời đại diện Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm đã tác bạch phát nguyện hộ trì về tứ sự để chư Ni hành giả có đủ điều kiện và sức khỏe an tâm tu học. Trong không khí trang nghiêm đầy đạo vị, với sự gia hộ của Tam bảo, chư Ni hành giả đã kính cẩn tiếp nhận đaọ từ của NT. Mai Liên trong tinh thần hoan hỷ và phấn khởi.

Chính thức bước vào khóa tu, NS. Tín Liên triển khai pháp tu thiền của HPKS qua lời dạy của đức Tổ sư, bằng các bước thực tập thiền tọa và thiền hành.

Chương trình học Chơn lý trong tuần do chư hành giả thay phiên phụ trách: Y bát chơn truyền (NS. Sang Liên), Giác ngộ (NS. Phấn Liên), Con sư tử (NS. Phước Liên), Đi tu (SC. Tri Liên), Chánh pháp (SC. Thu Liên), Khuyến tu (SC. Hòa Liên).

Sau mỗi thời đọc đều có phần tóm kết của Ban Giáo thọ cũng như phần triển khai của Ni sư Ban Điều phối.

VỀ ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Nhờ hồng ân Tam bảo và quý Đức Thầy gia hộ, nhờ ân đức từ bi của Ni trưởng trụ trì cùng với sự nhiệt tâm ngoại hộ của chư Ni và Phật tử tịnh xá Ngọc Lâm, Ngọc Phước, sự tín tâm ủng hộ của hàng thiện nam tín nữ, nên nhu cầu đời sống hàng ngày của khóa tu đều được phục vụ chu đáo tận tình. Đó chính là nhờ vào tấm lòng hy sinh quên mình vì đạo, sự chung tay đóng góp từ công sức đến tài vật của các ân nhân Phật tử, sự hoan hỷ trợ duyên của chư Ni tại tịnh xá. Mọi người đều đã với đôi tay trong sạch, khéo léo, âm thầm chăm sóc từng bát cơm ly nước, quét dọn trên dưới trước sau, nên từ thiền đường đến trai đường được sạch sẽ tươm tất, cho đại chúng hành giả no dạ mát lòng, vững tâm tu học trong suốt một tuần lễ.

 

NHẬN XÉT

Bằng tâm từ bi hoan hỷ và trên tinh thần lục hòa “Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau”, Ni sư Tín Liên đã triển khai sơ bộ 4 giai đoạn đầu của thiền Sổ tức quán. Đại chúng thực tập tương đối nhuần nhuyễn, 4 giai đoạn sau chỉ được triển khai qua lý thuyết. Vì vậy tuy pháp học, hành giả chúng con tiếp thu đầy đủ, nhưng thời gian không nhiều để chúng con thực tập pháp hành. Ngoài ra, những điều cần thiết cho sự tăng trưởng chánh niệm cũng được hướng dẫn rõ rành, nhất là phương pháp thiền hành đã giúp hành giả thật sự có được chánh niệm và an lạc.

Khóa Sống chung tu học này không ngoài 3 pháp học Giới-Định-Tuệ, là căn bản mà chư Phật 3 đời đã hành trì để thành tựu đạo quả giải thoát. Pháp tu thiền quán niệm hơi thở trợ duyên rất lớn cho hành giả, trước tiên có chánh niệm và nếu duy trì bền bỉ, sẽ dần dần làm chủ lấy mình, điều phục và chuyển hóa được những niệm khởi của tâm ý, những tạo tác của thân khẩu, đoạn trừ tham sân si, hướng đến nẻo thiện lành an lạc tự thân.

Những giờ học Chơn lý giúp hành giả thêm kiến thức và có dịp ôn lại giáo pháp của Tổ sư, bổ sung yếu lý cho việc tu tập, quý báu hơn nữa là những giờ thuyết pháp của Ni trưởng Trưởng ban Tổ chức vào các buổi tối trong ngày. Từng lời dạy ân cần chứa đựng tâm từ bi vô lượng, Thầy đã trao truyền kinh nghiệm tu học của mình, khai sáng cho đại chúng hành giả những điều căn bản về giới luật mà người xuất gia đệ tử Phật không được phép dể duôi quên lãng, mong sao hành giả lưu tâm sâu sắc để áp dụng hành trì khi về trú xứ của mình.

Bảy ngày trôi qua, hành giả chấp hành nội qui tốt, thời khóa tu học tốt. Nhìn chung, thái độ tu học của đại chúng có sự cầu tiến, mặc dù còn nhiều khiêm nhượng rụt rè, chưa mạnh dạn phát biểu trong giờ trình pháp.

TÓM LẠI

Khóa tu thiền đã diễn ra một cách bình an, thuận duyên tốt đẹp. Tại đây, trong 7 ngày qua với biết bao niềm phấn khởi an vui của tất cả hành giả, một lần nữa được dịp hâm nóng lại nội tâm qua những bước thực tập tu theo truyền thống Giới-Định-Huệ của Tổ Thầy để lại.

Tất cả hành giả đều tự thân cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, giới-định-tuệ tăng trưởng. Pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả tốt đẹp. Những thành quả đạt được ở trên đều nhờ lực gia trì của Tam bảo, nhờ sự lãnh đạo trí tuệ từ bi và đầy nhiệt huyết của Ni trưởng Thiền chủ, sự tận tâm hướng dẫn cặn kẽ của Ni sư Ban Điều phối, chúng con hàng hậu học chỉ biết một lòng kỉnh lễ cảm trọng thâm ân. Chúng con nguyện luôn sống trong tinh thần đoàn kết hiệp hòa, nỗ lực tu học, chuyển hóa tự thân, để kết thành ngàn cánh sen trang nghiêm cội Bồ-đề mà Tổ Thầy và chư vị Ni trưởng đã vun trồng cho đến ngày đơm hoa kết trái, như lời dạy của cố Đệ nhất Ni trưởng:

“Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm

Cho hoa trí huệ tươi ngàn kiếp,

Cho quả từ bi đẹp bội phần”.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TKN. Hòa Liên (TX. Ngọc Nguyên, Đức Trọng – Lâm Đồng)

daophatkhatsi.vn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu