GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:19:17 17-07-2023 (GMT+7) Lượt xem:561

Phật Giáo Long Điền: Sở Nội Vụ Tỉnh BR-VT về Triển Khai Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo

Sáng ngày 16/7/2023, trường hạ Phật giáo Long Điền hân hạnh đón tiếp ông Đặng Văn Hải - Phó Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT đến Giới thiệu khái quát về Luật TNTG 2016 và ông Đỗ Phước Trung – Phó Giám đốc sở Du lịch tỉnh về “Khái quát công tác tổ chức, quản lý và định hướng phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT”.

Giới thiệu khái quát về Luật TNTG 2016

1.Thời điểm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền

thông qua

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 với 84,58% đại biểu QH tham gia biểu quyết tán thành.

2.Bố cục của Luật TNTG 2016

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 09 chương, 68 điều, cụ thể như sau:

  1. Chương I - Những quy định chung: có 05 điều ( từ điều 1 đến điều 5).
  2. Chương II- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: có 04 điều ( từ điều 6 đến điều 9).
  3. Chương III - Hoạt động tín ngưỡng: có 06 điều ( từ điều 10 đến điều 15).
  4. Chương IV-Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo: có 05 điều ( từ điều 16 đến điều 20).
  5. Chương V-Tổ chức tôn giáo: có 22 điều ( từ điều 21 đến điều 42).
  6. Chương VI-Hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo: có 13 điều (từ điều 43 đến điều 55).
  7. Chương VII-Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: có 04 điều ( từ điều 56 đến điều 59).
  8. Chương VIII-Quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: có 06 điều (từ điều 60 đến điều 65).
  9. Chương IX- Điều khoản thi hành: có 03 điều ( từ điều 66 đến điều 68).

3.Hiệu lực thi hành

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (theo quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo). Đồng thời Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH 11 ( có 06 chương, 41 điều) hết hiệu lực kể từ ngày Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành ( theo quy định tại Khoản 2, Điều 66 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo).

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu