GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 19:44:47 19-05-2018 (GMT+7) Lượt xem:3765

Cáo Phó: Hòa Thượng Thích Bửu Minh - Chứng minh BTS GHPGVN Viên Tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN TRỊ SỰ
------------------------------------------------

 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU MINH
 


I. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Trí Quảng
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Hòa thượng Thích Thiện Phước
Hòa thượng Thích Hiển Tu
 
II. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban
Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Phó ban
Hòa thượng Thích Thiện Xuân        Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Minh Thiện        Hòa thượng Thích Như Thị
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa            Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Thượng tọa Thích Minh Thành       Thượng tọa Thích Tâm Pháp
 
Ban Thư ký 
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
Đại đức Thích Thiện Thông
Đại đức Thích Thật Minh
 
Ban Thủ quỹ
Sư cô Thích nữ Huệ Huy
Sư cô Thích nữ Thông Pháp

 
III. CÁC TIỂU BAN 

Ban điều hành                                                                        
Thượng tọa Thích Tâm Pháp           Đại đức Thích Nguyên Thọ
Ni sư Thích nữ Diệu Ngọc               Đại đức Thích Nguyên Tính
 
Ban Nghi lễ
Thượng tọa Thích Nhựt Độ             Đại đức Thích Nhuận Phước
Đại đức Thích Thiện Phước             Ban Nghi lễ tỉnh

Ban Xướng ngôn
Đại đức Thích Thiện Thông             Đại đức Thích Chơn Tánh
Đại đức Thích Quảng Cường           Đại đức Thích Lệ Ngôn

Ban Trần thiết
Đại đức Thích Hạnh Pháp                Sư cô Thích nữ Thông Pháp
Sư cô Thích nữ Huệ Huy                 Phật tử Tổ đình Thiên Thai

Ban Tiếp lễ
Sư cô Thích nữ Thông Pháp            Sư cô Thích nữ Phương Minh
Sư cô Thích nữ Hoa Hạnh                Sư cô Thích nữ Huệ Trí
Sư cô Thích nữ Diệu Phương          Sư cô Thích nữ Diệu Huệ
Sư cô Thích nữ Diệu Hậu                Sư cô Thích nữ Chúc Hòa

Ban Phụ trách sổ tang
Đại đức Thích Thiện Định
Đại đức Thích Phước Dũng
 
Ban Hiếu đồ
Đại đức Thích Nguyên Thọ             Đại đức Thích Nguyên Tín
Đại đức Thích Nguyên Đức            Sư cô Thích nữ Nguyên Pháp
Sư cô Thích nữ Nguyên Thiện       Đại đức Thích NguyênTâm
 
Ban Thị giả
Đại đức Thích Nguyên Danh           Đại đức Thích Hữu Tâm
Đại đức Thích Hữu Tịnh                  Chư Ni Chùa Thiên Bửu Tháp
Ni chúng Trường Hạ Thiên Bửu Tháp
 
Ban Trai soạn, hành đường
Phật tử Tổ đình Thiên Thai

Ban hầu kim quan
Chư Tăng Tổ đình Thiên Thai
Chư Tăng Chùa Thiên Khánh

Ban Trật tự
Ban công an xã Tam Phước

Ban Giữ xe
Phật tử Tổ đình Thiên Thai

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU MINH

 

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền
- Trưởng Ban Quản Trị Tổ Đình Thiên Thai, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.

 
Ngày 17/05/2018 (03/04/Mậu Tuất)
- 08 h00: Tăng Ni, Môn đồ tứ chúng, phật tử vân tập.
- 12h30: Lễ nhập Kim quan
- 12h45: Lễ Thành phục
- 13h00: Lễ Viếng
- 16h00: Công phu chiều
- 17h00: Dược thạch
- 19h00: Tịnh Độ
- 23h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 18/05/2018 (04/04/Mậu tuất)
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 07h00: Lễ viếng
- 10h00: Cúng ngọ
- 10h30: Cung tiến Giác linh
- 11h00: Thọ trai
- 13h00: Lễ viếng
- 16h00: Công phu chiều
- 17h00: Dược thạch
- 19h00: Tịnh độ
- 23h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 19/05/2018 (05/04/Mậu Tuất)
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 07h00: Lễ viếng
- 10h00: Cúng ngọ
- 10h30: Cung tiến Giác linh
- 11h00: Thọ trai
- 13h00: Lễ viếng
- 16h00: Công phu chiều
- 17h00: Dược thạch
- 19h00: Tịnh độ
- 23h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 20/05/2018 (06/04/Mậu Tuất)
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 07h00: Lễ viếng
- 10h00: Cúng ngọ
- 10h30: Cung tiến Giác linh
- 11h00: Thọ trai
- 13h00: Lễ viếng
- 16h00: Công phu chiều
- 17h00: Dược thạch
- 19h00: Bố tát
- 23h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 21/05/2018 (07/04/Mậu Tuất)
- 04h00: Lễ bạch Phật-Tổ
- 06h00: Tiểu thực
- 07h00: Lễ viếng
- 09h00: Cúng ngọ
- 09h30: Cung tiến Giác linh
- 10h00: Thọ trai
- 11h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quan lâm
- 11h30: Lễ Truy niệm giác linh (có chương trình riêng)
- 12h30: Lễ Tuyên Pháp ngữ - phụng tống kim quan nhập Bảo tháp.

BAN TỔ CHỨC

PGBRVT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu