GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:38:25 05-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:3854

Thành viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

________________________________________

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

(CHÍNH THỨC)

STT

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tp. Hồ Chí Minh

2

Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

3

Hòa thượng Dương Nhơn

Sóc Trăng

4

Hòa thượng Thích Trí Quảng

Tp. Hồ Chí Minh

5

Hòa thượng Thích Từ Thông

Tp. Hồ Chí Minh

6

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Quảng Nam

7

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Thừa Thiên Huế

8

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Bình Định

9

Hòa thượng Thích Như Niệm

Tp. Hồ Chí Minh

10

Hòa thượng Thích Trí Tâm

Khánh Hòa

11

Hòa thượng Thích Tâm Thủy

Phú Yên

12

Hòa thượng Thích Pháp Chiếu

Lâm Đồng

13

Hòa thượng Thích Chơn Thành

Bình Thuận(Viên tịch)

14

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Tp. Hồ Chí Minh

15

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

16

Hòa thượng Thích Giác Quang

Thừa Thiên Huế

17

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Thừa Thiên Huế

18

Hòa thượng Thích Thông Nghiêm

Tây Ninh

19

Hòa thượng Thích Nhựt Huệ

Trà Vinh

20

Hoà thượng Thích Thiện Sanh

Sóc Trăng

21

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Tp. Hồ Chí Minh

22

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Tp. Hồ CHí Minh

23

Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Tp. Hồ Chí Minh

24

Hòa thượng Đào Như

Tp. Cần Thơ

25

Hòa thượng Thạch Sok Xane

Trà Vinh

26

Hòa thượng Thích Huệ Tài

An Giang

27

Hòa thượng Thích Minh Chánh

Đồng Nai

28

Hòa thượng Lý Sa Muoth

Bạc Liêu

29

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

30

Hòa thượng Thạch On

Trà Vinh

31

Hòa thượng Tăng Nô

Sóc Trăng

32

Hòa thượng Thạch Huônl

Sóc Trăng

33

Hòa thượng Thích Giác Giới

Vĩnh Long

34

Hòa thượng Thích Nhật Quang

Tp. Hồ Chí Minh

35

Hòa thượng Thích Trung Hậu

Tp. Hồ Chí Minh

36

Hòa thượng Lâm Pậu

Trà Vinh

37

Hòa thượng Thích Thiện Huệ

Đồng Tháp

38

Hòa thượng Thích Huyền Thông

Kiên Giang

39

Hòa thượng Thích Phước Đường

Cộng hòa Pháp
40

Hòa thượng Thạch Sên

Trà Vinh

41

Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Bình Định

42

Hòa thượng Thích Thiện Tấn

Quảng Trị

43

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Tp. Hà Nội

44

Hòa thượng Thích Thanh Duệ

Tp. Hà Nội

45

Hòa thượng Thích Gia Quang

Tp. Hà Nội

46

Hòa thượng Thích Hạnh Lạc

Quảng Ngãi

47

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh

Bình Phước

48

Hòa thượng Thích Huệ Minh

Tiền Giang

49

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn

Bến Tre

50

Hòa thượng Thích Huệ Trí

Tp. Hồ Chí Minh

51

Hòa thượng Thích Quảng Tùng

Tp. Hải Phòng

52

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Tp. Hà Nội

53

Thượng tọa Thích Thanh Điện

Tp. Hà Nội

54

Hòa thượng Thích Đạt Đạo

Tp. Hồ Chí Minh

55 Hòa thượng Thích Thiện Đức

Tp. Hồ Chí Minh

56

Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm

NamĐịnh

57

Hòa thượng Danh Đổng

Kiên Giang

58

Hòa thượng Danh Lân

Kiên Giang

59

Hòa thượng Diệp Tươi

Trà Vinh

60

Hòa thượng Chau Sơn Hy

An Giang

61

Hòa thượng Danh Thiệp

An Giang

62

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Thừa Thiên Huế

63

Hòa thượng Thích Hải Ấn

Thừa Thiên Huế

64

Thượng tọa Thích Thiện Thống

An Giang

65

Hòa thượng Thạch Hà

Cà Mau

66

Thượng tọa Thích Minh Thiện

Long An

67

Hòa thượng Thích Huệ Đức

Hậu Giang

68

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh

Vĩnh Long

69

Hòa thượng Thích Thanh Nhã

Tp. Hà Nội

70

Hòa thượng Thích Thiện Nguyện

Tp. Đà Nẵng

71

Thượng tọa Thích Trí Thắng

Quảng Ngãi

72

Thượng tọa Thích Huệ Thông

Bình Dương

73

Thượng tọa Thích Huệ Hiền

Đồng Nai(Viên tịch)

74

Hòa thượng Thích Huệ Trường

Tp. Cần Thơ

75

Hòa thượng Thích Thiện Bảo

Tp. Hồ Chí Minh

76

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

Tỉnh Đồng Nai

77

Thượng tọa Thích Tâm Đức

Tp. Hồ Chí Minh

78

Thượng tọa Thích Tấn Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

79

Thượng tọa Thích Châu Quang

Đaklak

80

Hòa thượng Thích Quảng Xả

Kontum

81

Hòa thượng Thích Nguyên Chơn

Bình Định

82

Thượng tọa Thích Thanh Phúc

Tp. Hà Nội

83

Thượng tọa Thích Thanh Đạt

Tp. Hà Nội

84

Thượng tọa Thích Thanh Giác

Tp. Hải Phòng

85

Thượng tọa Thích Thanh Hiện

Hưng Yên

86

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Quảng Ninh

87

Thượng tọa Thích Thanh Phụng

Bắc Ninh

88

Thượng tọa Danh Lung

Tp. Hồ Chí Minh

89

Thượng tọa Thích Quảng Hà

NamĐịnh

90

Thượng tọa Thích Thanh Chính

Tp. Hà Nội

91

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Tp. Hà Nội

92

Đại đức Thích Minh Tiến

Tp. Hà Nội

93

Đại đức Thích Đức Thiện

Tp. Hà Nội

94

Đại đức Thích Tâm Đức

Thanh Hoá

95

Thượng tọa Thích Thanh Vân

Hải Dương

96

Đại đức Thích Nguyên Thành

Thái Nguyên

97

Đại đức Thích Minh Nghiêm

Phú Thọ

98

Đại đức Thích Quảng Truyền

Lạng Sơn

99

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn

Đak Nông

100

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Tp. Hồ Chí Minh

101

Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

Tp. Hồ Chí Minh

102

Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo

Tp. Hà Nội

103

Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên

Tp. Hồ Chí Minh

104

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

105

Ni sư Thích nữ Huệ Từ

Tp. Hồ Chí Minh

106

Ni sư Thích nữ Đàm Khoa

Tp. Hà Nội

107

Cư sĩ Tống Hồ Cầm

Tp. Hồ Chí Minh

108

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Tp. Hồ Chí Minh

109

Giáo sư Lê Mạnh Thát

Tp. Hồ Chí Minh

110

Cư sĩ Lương Gia Tĩnh

Tp. Hà Nội

111

Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu

Thừa Thiên Huế

112

Hòa thượng Thích Chí Đạo

Quảng Nam

113

Hòa thượng Thích Huệ Minh

Tp. Hồ Chí Minh

114

Hòa thượng Chau Cắt

An Giang

115

Hòa thượng Thích Minh Thông

Tp. Hồ Chí Minh

116

Hòa thượng Thích Như Tước

Vĩnh Long

117

Hòa thượng Thích Toàn Đức

Lâm Đồng

118

Hòa thượng Danh Nhuônl

Kiên Giang

119

Hòa thượng Thích Thiện Trí

Tp. Hồ Chí Minh

120

Hòa thượng Thích Từ Tánh

Tp. Đà Nẵng

121

Hòa thượng Thích Hạnh Niệm

Quảng Nam

122

Hòa thượng Thích Giác Liêm

Tp. Hồ Chí Minh

123

Hòa thượng Trà Kha Leng

Sóc Trăng

124

Th­ượng tọa Tăng Xà Vong

Bạc Liêu

125

Hòa thượng Hộ Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

126

Th­ượng tọa Thích Lệ Trang

Tp. Hồ Chí Minh

127

Th­ượng tọa Thích Minh Thành

Tp. Hồ Chí Minh

128

Th­ượng tọa Thích Giác Nhân

Tiền Giang

129

Th­ượng tọa Thạch Oai

Trà Vinh

130

Hòa thượng Thích Thanh Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

131

Th­ượng tọa Thích Nhật Ấn

Tp. Hồ Chí Minh

132

Th­ượng tọa Thích Truyền Cường

Tp. Hồ Chí Minh

133

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

134

Th­ượng tọa Lý Vệ

Hậu Giang

135

Thượng tọa Lý Hùng

Tp. Cần Thơ

136

Thượng tọa Thích Thanh Huân

Tp. Hà Nội

137

Thượng tọa Thích Minh Trí

Vĩnh Phúc

138

Đại đức Thích Thanh Lâm

Vĩnh Phúc

139

Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

Hà Nội

140

Đại đức Thích Minh Hiền

Hà Nội

141

Đại đức Thích Minh Huy

Tỉnh Yên Bái

142

Thượng tọa Thích Thọ Lạc

Ninh Bình

143

Đại đức Thích Đức Nguyên

Hoà Bình

144

Đại đức Thích Thanh Đư­ờng

Cao Bằng

145

Đại đức Thích Phước Nguyên

Cà Mau

146

Đại đức Thích Phước Nghiêm

Tiền Giang

147

Đại đức Thích Thiện Minh

Tp. Hồ Chí Minh

148

Thượng tọa Quách Thành Sattha

Bà Rịa Vũng Tàu

149

Ni trưởng­ Thích Đàm Nghiêm

Hà Nội

150

Ni sư Thích nữ Tín Liên

Tp. Hồ Chí Minh

151

Đại đức Thích Chiếu Tuệ

Hà Nội

152

Đại đức Thích Đạo Phong

Hà Nội

153

Thượng tọa Thích Thiện Hưởng

Hà Nam

154

Đại đức Thích Thanh Định

Thái Bình

155

Đại đức Thích Thanh Hòa

Thái Bình

156

Thượng tọa Thích Thanh Tình

Ninh Bình

157

Thượng tọa Thích Thiện Văn

Bắc Giang

158

Thượng tọa Thích Thanh Trung

Bắc Ninh

159

Thượng tọa Thích Tâm Thiệu

NamĐịnh

160

Thượng tọa Thích Đạo Quang

Quảng Ninh

161

Đại đức Thích Thanh Phúc

Tuyên Quang

162

Đại đức Thích Viên Như

Hà Tĩnh

163

Đại đức Thích Thanh Tuấn

Bắc Kạn

164

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp

Quảng Bình

165

Ni sư Thích Đàm Hiền

NamĐịnh

166

Ni sư Thích Đàm Lan

Hà Nội

167

Ni sư Thích Đàm Thành

Hà Nội

168

Cư sĩ Phạm Nhật Vũ

Hà Nội

169

Thượng tọa Thích Huệ Thành

Cà Mau

170

Thượng tọa Thích Minh Lành

Bạc Liêu

171

Thượng tọa Thích Chơn Minh

Đồng Tháp

172

Hòa thượng Thích Lệ Linh

Bến Tre

173

Hòa thượng Thích Niệm Thới

Tây Ninh

174

Thượng tọa Thích Minh Bửu

Tây Ninh

175

Hòa thượng Thích Chí Mãn

Tp. Đà Nẵng

176

Đại đức Thích Thông Đạo

Tp. Đà Nẵng

177

Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Khánh Hòa

178

Hòa thượng Thích Minh Thông

Khánh Hòa

179

Hòa thượng Thích Nguyên Đức

Phú Yên

180

Hòa thượng Thích Tâm Tường

Gia Lai

181

Thượng tọa Thích Từ Vân

Gia Lai

182

Thượng tọa Thích Hạnh Thể

Ninh Thuận

183

Đại đức Thích Quảng Hiền

Đak Nông

184

Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Bà Rịa – Vũng Tàu

185

Hòa thượng Thích Nhật Quang

Đồng Nai

186

Hòa thượng Thích Chơn Hương

Thừa Thiên Huế

187

Hòa thượng Thích Quang Nhuận

Thừa Thiên Huế

188

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Bình Dương

189

Thượng tọa Thích Phước Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

190

Thượng tọa Thích Minh Thọ

Long An

191

Thượng tọa Giác Trí

Bà Rịa – Vũng Tàu

192

Hòa thượng Thích Giác Chí

Đak Lak

193

Thượng tọa Thích Hoằng Đức

Tiền Giang

194

Thượng tọa Thích Thanh Dũng

Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)

195

Ni trư­ởng Thích nữ Huệ Hương

Đồng Nai

196

Ni trư­ởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Tp. Hồ Chí Minh

197

Đại đức Thích Tâm Chơn

Tp. Hồ Chí Minh

198

Ni sư Thích nữ Hòa Liên

Tp. Hồ Chí Minh

199

Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan

Hà Nội

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu