GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 18:18:11 31-12-2016 (GMT+7) Lượt xem:2273

Chương Trình Hoạt Động Phật Sự Năm 2017 Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2017
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những công tác Phật sự đã thành tựu, tiến đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hoạch định dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VII của Giáo hội, báo cáo tổng kết Phật sự năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành.
I. TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:
1.     Phổ biến, triển khai nghị quyết Hội nghị kỳ 5 khóa VII Trung ương GHPGVN,  chương trình hoạt động năm 2017 và các văn kiện có liên quan của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành.
2.     Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo đúng quy định của Hiến chương, Quy chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành; Thông tư số 015/TT.HĐTS; Chỉ thị số 486/CT/HĐTS.
3.     Ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập thủ tục Tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
4.     Thực hiện việc tuyên dương công đức tại Đại hội Đại biểu GHPGVN các tỉnh, thành và Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
5.     Tiến hành các thủ tục xin phép Chính phủ tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
6.     Hoàn chỉnh các nội dung, văn kiện và các công tác có liên quan trong việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
7.     Nghiên cứu các vấn đề được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh đặt ra tại các Hội nghị giao ban, đề xuất biện pháp giải quyết trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chỉ đạo thực hiện.
8.     Hỗ trợ Ban Tăng sự Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2016.
9.     Thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế.
10. Hỗ trợ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội xây dựng đề án mở lớp đào tạo cho Tăng Ni sinh nước ngoài.
11. Ban Thư ký và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương nghiên cứu giải pháp hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành khởi công xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ giai đoạn I.
12. Hỗ trợ các Ban, Viện Trung ương, Phật giáo Nam tông Khmer, Phân ban, Phân viện triển khai thực các hoạt động Phật sự theo chương trình đã dự kiến.
13. Ban Thư ký chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho công tác tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sơ kết công tác hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2017.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:

1. Ban Tăng sự:
  1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp điều hành giữa Ban Tăng sự Trung ương với Ban Tăng sự các địa phương, với Ban Pháp chế T.Ư, Ban Kiểm soát T.Ư, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, các Ban chuyên môn của HĐTS và Sơn môn, Hệ phái trong lĩnh vực Tăng sự.
       2. Phổ biến và triển khai các công tác: Tấn phong Giáo phẩm, tiếp tục thống kê lại số lượng Tăng Ni, Tự viện trong cả nước để chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
      3. Thành lập Hội đồng biên soạn xây dựng một mẫu tiêu chuẩn thống nhất về tổ chức Giới đàn dựa trên cơ sở giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và phù hợp với truyền thống hệ phái, văn hóa Phật giáo của khu vực để làm tiêu chuẩn bắt buộc y cứ thực hiện.
      4. Thể chế hóa việc an cư, xuất gia, thọ giới, nghiệp sư, y chỉ sư, quản lý tự viện bằng một thông tư hướng dẫn chi tiết có cân nhắc yếu tố đặc thù của từng khu vực, hệ phái; chỉ đạo Ban Tăng sự các địa phương xây dựng bộ quy chuẩn đối với việc bổ nhiệm trụ trì dựa trên Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và tình hình thực tế địa phương, đệ trình Ban Tăng sự Trung ương xem xét trình Ban Thường trực HĐTS phê chuẩn và phổ biến thực hiện.
     5.Tiếp tục duyệt xét cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, chứng nhận Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh.
      6. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.
      7. Hỗ trợ Phân ban Ni giới Trung ương trong các hoạt động Phật sự.
       8. Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

2. Ban Giáo dục Tăng Ni:
1.     Thúc đẩy và triển khai chương trình biên soạn sách Giáo khoa Trung cấp Phật học; tiến hành in ấn các sách giáo khoa đã nghiệm thu bản thảo.
2.     Từng bước áp dụng sách giáo khoa Trung cấp Phật học được Ban Giáo dục Tăng Ni biên soạn mới vào chương trình giảng dạy cho toàn bộ hệ thống Trung cấp Phật học.
3.     Lập kế hoạch tổ chức cho các Trường Trung cấp Phật học giao lưu trao đổi về việc nâng cao chất lượng đào tạo.
4.     Lập kế hoạch chuyển đổi các Trường Trung cấp Phật học đang đào tạo chương trình Cao đẳng Phật học thành Trường Cao Trung Phật học.
5.     Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ các lớp Sơ cấp, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được phát triển tốt.
6.     Củng cố việc thực hiện hành chánh trong ngành Giáo dục Phật giáo.
7.     Theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Phật học khóa 2 niên khóa 2017 – 2019 tại Học viện Phật giáo Việt NamTp. Hồ Chí Minh.
8.     Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

3. Ban Hoằng pháp:
1.       Tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
2.       Duy trì và phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, Một ngày an lạc, Tìm lại chính mình và các lớp Giáo lý tại các Tự viện trong cả nước.
3.       Tổ chức Lễ tốt nghiệp 02 lớp Cao – Trung cấp Giảng sư khóa VII (2013 - 2016) và khai giảng khóa XI (2016 - 2019).
4.       Kêu gọi các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân hiến cúng đất cho việc xây dựng Trung tâm Hoằng pháp phía Nam để làm cơ sở đào tạo Tăng Ni giảng sư và tập huấn hoằng pháp viên, tổ chức các khóa tu học, bồi dưỡng cho Tăng Ni và Phật tử trong công tác truyền bá Chính pháp.
5.       Tiếp tục Phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế phát triển chương trình Hoằng pháp ở nước ngoài.
6.       Kết hợp với Ban Viện Trung ương trong việc truyền bá Chánh pháp, lợi lạc chúng hữu tình.
7.       Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Ban Hoằng pháp T.Ư.

4. Ban hướng dẫn Phật tử:
1.     Thực hiện chủ trương của Trung ương Giáo hội, V/v Thống kê các đạo tràng, số lượng Phật tử quy y Tam Bảo trên cả nước, thống kê Phật tử dân tộc.
2.     Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận tại các Tự viện.
3.     Tổ chức các chương trình hội thảo chuyên ngành, diễn đàn Phật pháp nhằm hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của Phật tử về việc tham gia tu tập tại các cơ sở, tự viện. Tổ chức Hội thảo chuyên ngành Cư sĩ Phật tử.
4.     Xem xét và đề ra giải pháp thực hiện các kiến nghị của Ban HDPT các tỉnh, thành trong các chuyến công tác vừa qua.
5.     Kiểm tra chấp lượng hoạt động của một số Ban HDPT để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nhân sự.
6.     Củng cố tổ chức các Phân ban mới thành lập, tạo điều kiện giúp đỡ để các Phân ban, Tiểu ban thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
7.     Tiếp tục hướng dẫn Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành, thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc.
8.     Tăng cường sinh hoạt Hội nhập cộng đồng và Từ thiện Xã hội.
9.     Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

5. Ban Nghi lễ:
1.       Phổ biến chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương.
2.       Thăm viếng Ban Nghi lễ các tỉnh, thành.
3.       Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các khóa Bồi dưỡng Nghi lễ.
4.       Phối hợp với Ban Tăng sự thực hiện nghi lễ cho các Đại giới đàn.
5.       Hỗ trợ các hoạt động về Nghi lễ cho Ban Nghi lễ các tỉnh, thành.
6.       Tham gia công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
7.       Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

6. Ban Văn hóa:
1.       Tiếp tục thực hiện 04 đề án Pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản Phật giáo. 
2.       Triển khai các bước tiếp theo của Dự án số hóa 3D những ngôi chùa Việt Nam.
3.       Xây dựng Dự án âm nhạc Phật giáo Việt Nam.
4.       Phối hợp với Ban Trị sự, Ban Văn hóa các tỉnh thành tổ chức Hội thảo chuyên đề Hành trạng của chư Tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ hữu công Phật giáo ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
5.       Tổ chức Hội thảo cơ sở Phật giáo Việt Nam tại Lào.
6.       Thúc đẩy Ban Trị sự và Ban Văn hóa các tỉnh thành hoàn tất việc biên soạn Lịch sử Phật giáo và hành trạng chư Tôn Thiền đức – Cư sĩ hữu công đối với Phật giáo.
7.       Xây dựng kế hoạch thống kê các di sản Văn hóa Phật giáo cấp Quốc gia và các tỉnh thành, thúc đẩy xây dựng thư viện Phật giáo tại Trung ương và địa phương.
8.       Kết hợp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình triển lãm về hoạt động thực hiện 4 đề án vào đầu tháng 2/2017 và tổ chức chương trình Tuần lễ Văn hóa Phật giáo và Lễ Cầu an cho ngư dân vào tháng 5/2017.
9.       Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

7. Ban Kinh tế Tài chính:
1.       Triển khai các hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương.
2.       Tham gia các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, nhất là công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tại Thủ đô Hà Nội.  
3.       Vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện cúng dàng Công đức phí cho các hoạt động của GHPGVN, nhất là vận động tài chính cúng dường Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
4.       Tùy theo điều kiện tài chính sẽ hỗ trợ và cúng dường cho hoạt động của Trung ương Giáo hội, các Ban Trung ương.
5.       Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

8. Ban Từ thiện Xã hội:
1.     Triển khai chương trình hoạt động TTXH chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
2.     Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại các tỉnh, thành, quận, huyện trong cả nước.
3.     Hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật Tử thành lập trường dân lập (Mẫu giáo mần non), lớp học tình thương, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật (nếu có yêu cầu), phát triển bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương tại các Tự viện.
4.     Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai; ủng hộ chương trình cây mùa xuân cho đồng bào nghèo.
5.     Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nghiên cứu và phát triển thêm các Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống HIV/AIDS.
6.     Thành lập dự án Trung tâm Từ thiện Xã hội.
7.     Tổng kết công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).

9. Ban Phật giáo Quốc tế:
1. Hỗ trợ và tham mưu cho GHPGVN trong các công tác đối ngoại; tham gia công tác Phật sự đối nội do Trung ương Giáo hội chỉ đạo.
2.  Tiếp tục phát huy vai trò, khả năng đoàn kết của GHPGVN với các tổ chức, hội đoàn và các nước Phật giáo thân hữu trên thế giới.
3.  Tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho Hội Phật tử Việt Nam tại các nước: Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Nga, Đức, Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Séc, Ucraina, Hungary, Ba Lan và Tiệp Khắc v.v… ổn định, đoàn kết và phát triển vững mạnh. 
4.  Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ và liên hệ thân hữu với các Tăng Ni, đồng bào Phật tử Việt kiều ở nước ngoài để có thêm những cơ sở Phật giáo tại Âu Mỹ, Úc Châu và các nước trong khu vực; đặc biệt, quan tâm giúp đỡ Thiền viện Trúc Lâm Paris được ổn định và sinh hoạt lâu dài; Tăng cường mối liên hệ với Tăng Ni và Phật tử người Việt Nam tại nước ngoài nhằm thể hiện chính sách đoàn kết, tình đạo, tình quê hương và tình dân tộc của Giáo hội đổi với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. 
5.  Quan tâm đến việc đón tiếp các phái đoàn Phật giáo bạn, các tổ chức Phật giáo quốc tế và các đoàn khách nước ngoài đến thăm hữu nghị Việt Nam và GHPGVN; Tiếp tục tham mưu cho Trung ương Giáo hội của phái đoàn đại diện GHPGVN tham dự các lễ hội, hội thảo, hội nghị Phật giáo quốc tế và khu vực.
6.  Tiếp tục tạo mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ và giao lưu trao đổi văn hóa giữa Phật giáo Nam tông Khmer trong khu vực.
7.  Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

10. Ban Pháp chế:
  1. Triển khai các hoạt động chuyên môn của Ban Pháp chế Trung ương.
  2. Hỗ trợ Ban Pháp chế các tỉnh, thành trong công tác chuyên ngành.
  3. Tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến Tăng Ni, Tự viện, nhân sự các cấp Giáo hội.  
  4. Thăm viếng Ban Trị sự và làm việc với Ban Pháp chế các tỉnh, thành.
  5. Tham gia công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
  6. Phối hợp với Ban Kiểm soát tổ chức Hội nghị chuyên đề "Pháp chế và Kiểm soát”.
       7.Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).
11. Ban Kiểm soát:
  1. Tiếp tục triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát T.Ư nhiệm kỳ 2012 - 2017.
  2. Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế Trung ương để rà soát và đề xuất với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giải quyết một số vụ việc liên quan đến cơ sở Tự viện, Tăng Ni và Phật tử.
      3. Đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành của Trung ương Giáo hội, Ban Kiểm soát Trung ương phối kết hợp với Ban Thư ký Giáo hội để nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết theo quy định của Hiến chương GHPGVN và Pháp luật Nhà nước.
      4. Hỗ trợ Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Giáo hội cùng cấp.
      5. Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên chủ chốt trong Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương.   
     6.Giám sát, đề xuất ý kiến với Trung ương Giáo hội trong công tác Đại hội Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành nhiệm kỳ 2017 – 2022.  
     7. Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

12. Ban Thông tin Truyền thông:
1.       Tổ chức chương trình Đạo hiếu và Dân tộc gồm các hoạt động chính như: Tôn vinh các tấm gương hiếu thảo; tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp về Vu lan năm 2017 tại Nhà hát lớn Tp. Hà Nội. 
2.       Tiếp tục sản xuất tin, bài về công tác Phật sự trong nước và quốc tế bám sát các hoạt động Phật sự năm 2017. Đặc biệt là sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.  
3.       Tăng cường phối hợp cùng các website, Tạp chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông.
4.       Kết nối trực tiếp với các Ban TTTT của GHPGVN các tỉnh/thành để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử và xử lý nhanh các vụ khủng hoảng truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN.
5.       Phối hợp với Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội xuất bản các ấn phẩm về Lịch sử Phật giáo các nước, giúp cho nhu cầu tìm hiểu tư liệu và Phật giáo các nước, bắc nhịp cầu củng cố và phát triển quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và các nước có truyền thống Phật giáo.
6.       Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

13. Viện – Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:
1.       Tiếp tục công tác biên dịch, biên soạn, in ấn và phát hành kinh sách của Viện và Phân viện.
2.       Kết hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo Khoa học: "Tổ Khánh Hòa – Người khởi xướng phòng trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam”; Hội thảo Khoa học: "Hành trạng của Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch ở Đàng Trong”.
3.       Tiếp tục đào tạo khóa 2 và tuyển sinh khóa 3 Lớp Ngữ văn Viện Phật học do Viện Nghiên cứu Phật học việt Nam kết hợp với Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.
4.       Tiếp tục tổ chức và giảng dạy các khóa thiền.
5.       Xuất bản ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Phật học.
6.       Tăng cường việc in ấn và phổ biến kinh sách trong cộng đồng Phật tử, các đạo tràng.
7.       Tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:
-        Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.
-        Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã hoạch định.
-        Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các cấp triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
 -        Phối hợp chặt chẽ công tác giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội với các địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới phát sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, sự ổn định và phát triển bền vững của GHPGVN.
-        Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa trên lĩnh vực giao thông, ở khu dân cư v.v…; ủng hộ quốc phòng, biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; nỗ lực góp phần xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
-        Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các văn kiện liên quan đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII để triển khai thực hiện.
 
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu