GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 08:48:06 19-11-2017 (GMT+7) Lượt xem:1245

Tổ chức GĐPT và chủ trương Phật hoá gia đình của Ban HDPT TƯ

GĐPT là một mô hình Gia đình truyền thống của xã hội Việt Nam trong đó ngôi Tam Bảo chính là bậc cha mẹ, các thiện tín Phật tử là chú bác cô dì; các thành viên trong GĐPT là anh chị em trong đó huynh trưởng các cấp là anh chị lớn nhỏ, còn đoàn sinh chính là các em.

I. Dẫn nhập:
Phật giáo từ khi du nhập đã trở thành một bộ phận quan trọng và không thể tách rời trong đời sống xã hội và văn hóa Việt Nam tận cho đến khi người Pháp sang xâm lăng nước ta mang theo và áp đặt lên chúng ta những giá trị và chuẩn mực về xã hội, đạo đức, văn hóa, tinh thần và tôn giáo hoàn toàn khác với nền văn hóa dựa trên nền tảng nông nghiệp và hệ tư tưởng tam giáo cổ truyền.

Không phải tất cả những gì mới đều là xấu, vì thế dân tộc ta đã tiếp thu và sử dụng những cái hay, đẹp, những tiện ích mà sự xâm lược Tây phương mang đến chẳng hạn đã sử dụng chữ viết dựa trên mẫu tự La tinh do các nhà truyền giáo theo đoàn quân viễn chinh phát kiến với mục đích truyền đạo trở thành công cụ cho việc đấu tranh giải phóng dân tộc và sau đó là cho sự giao lưu phát triển cộng đồng.

Nhưng tư tưởng chủ đạo của chế độ thực dân vẫn là đánh giá thấp hoặc xuyên tạc nền văn hóa và tôn giáo truyền thống của đất nước bị chiếm làm thuộc địa để tiến đến thủ tiêu nền văn hóa bản xứ. Do vậy vào những năm 30 của thế kỷ trước, khi đất nước còn đắm chìm trong nô lệ của thực dân, Phật giáo bị xem như là một hệ thống giáo lý bi quan yếm thế, tiêu cực, không thích hợp văn minh; chùa chiền chỉ là nơi dành cho phụ nữ, người già, người thất cơ lỡ vận … thì bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Hội trưởng An Nam Phật học Hội Trung Phần đã thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục nhằm mục đích nghiên cứu giáo lý, biên soạn tài liệu, phổ cập Phật pháp cho lớp trẻ để giúp cho mọi người có thể hiểu được đạo Phật cặn kẻ, khoa học và cũng để cho mọi người thấy một đạo Phật sinh động, phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, mọi thành phần nhất là thành phần thanh thiếu nhi. 

Thời gian trôi qua với 2 cuộc chiến tranh vệ quốc anh hùng, đất nước đã thanh bình; vai trò, vị trí và giá trị của Phật giáo Việt Nam được khẳng định và đánh giá cao, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hình thành và đề xuất những biện pháp nhằm xây dựng lại một xã hội bị băng hoại bởi chiến tranh và một trong những mối quan tâm của chư vị tôn túc là tình trạng sa đọa tinh thần, đạo đức ở một bộ phận thanh thiếu đồng niên, sự đánh mất hay thiếu vắng những giá trị đạo đức cổ truyền trong một bộ phận gia đình Việt; đặc biệt khi đất nước chuyển mình thực hiện đổi mới để hội nhập thì đi cùng với sự tiến bộ của văn minh vật chất là những vấn nạn về đạo đức, tinh thần; đó là những tin tức đáng báo động về số lượng tội phạm tuổi thanh thiếu niên, những vụ b