GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 09:35:50 22-05-2018 (GMT+7) Lượt xem:2745

Điếu văn tưởng niệm cố HT Thích Bửu Minh (1941-2018)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN TRỊ SỰ

 

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

Cố HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU MINH

(1941 - 2018)

 

thap nen (2)

 

  • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  • Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền;
  • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền;
  • Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Đất Đỏ;
  • Phó Ban Thừa kế Tông môn Thiên Thai thiền giáo tông;
  • Trưởng Ban Quản trị Tổ đình Thiên Thai.


HT bUu Minh (Copy) 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
Kính bạch: ...
Kính thưa: ...
 
Kính bạch Giác linh Hòa thượng.


Tuồng huyễn ảo sắc không
Nhân sinh thể tánh đồng
Xưa nay ai bất tử?
Mộng tỉnh, có rồi không.


Hôm nay, trong giây phút thiêng liêng ngàn thu vĩnh biệt, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin có đôi lời kính niệm đến Hòa thượng lần sau cuối.
 

Hỡi ơi!
Núi Dinh Cố mây sầu ôm phiến đá
Chùa Thiên Thai xác lá phủ đường đi
Ve ngân cung tiễn thầm thì
Người vào thế giới vô vi vĩnh hằng.

 

Nhớ Giác linh xưa,
Đất Cai Lậy dòng Tiền giang thao thao bất tuyệt
Miền Định Tường sản sinh bậc hùng anh.
Sáu tuổi, Thầy gặp Hòa thượng Pháp Long
Mười bảy tuổi, chùa Khánh Quới đủ thắng duyên xuất gia cầu đạo.
Không ngại khó, ngày đêm tinh chuyên tu học
Vâng lời Tôn sư, về Giác Ngạn cầu học với Hòa thượng Thiện Hào.

 

Kể từ đó:
Khuya sớm kệ kinh, Diệu pháp gội thấm tâm linh
Chuyên trì giới luật, Tỳ-ni đuộm nhuần tâm hạnh.
Tuổi tròn hai mươi sáu, dõng mãnh phát tâm phá ác bố ma
Dự Tuyển Phật trường Thiên Quang đất Hóc Môn tấn tam đàn thọ cụ
Bổn sư ban đạo hiệu Bửu Minh
Pháp húy ghi Tâm Thọ,
Đời 43, nối dòng Lâm Tế - Thiên Thai thiền giáo.

 

Lịch sử còn ghi:
Bổ xứ về Gia Định
Trụ trì chùa Thiên Minh.
Quê hương ngập tràn khói lửa điêu linh
Thương vận nước, gát kệ kinh tham gia trừ gian dẹp ác.
Noi người xưa, vẫn giữ tấm cà-sa
Nuôi chí lớn, phò an xã tắc.
Chuyện đắc thất nhân ngã chưa xong
Sao thong dong một lối cõi Ta-bà?
Nghiệp oan khiên túc trái còn đó
Nguyện sáu đường dấn thân giúp bá tánh bình an.

 

Khi đất nước thái bình:
Chí xuất trần thượng sĩ khôn phai
Dốc tâm vì Thiên Thai thiền giáo.
Kìa Thiên Tôn, Lê Sơn chốn tổ ngoài Bình Định
Một lòng đảm nhiệm vai Trưởng ban bảo tự trùng hưng,
Đến Thiên Thai, Thiên Bửu Tháp, Thạch động
Nhận trách vụ Thừa kế Phó ban hưng long Tổ nghiệp.
 

Với Giáo hội:
Thầy phát tâm vai trò Chánh Đại diện Đất Đỏ
Tuổi hạc đã cao vẫn hết lòng phụng sự,
Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền
Rồi Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh
Giúp Tăng Ni an định tâm hành.
Niên cao lạp trưởng đăng vị Chứng minh
Bốn chúng đồ nhi vẫn nhờ ơn giáo dưỡng.
Chấn tích Thiện Hòa giới trường
An vị Giới sư Tôn chứng.
Dù biến động giữa cõi sắc thinh
Hư thực tâm Thầy vẫn sáng như nhật nguyệt.
Bao tâm nguyện còn đó
Giờ Thầy trở gót về Tây.

 

Đau đớn thay:
Duyên trần phải mãn
Tụ tán nào ngờ.
Mái ngói Thiên Thai còn âm vang trống rền cảnh tỉnh
Chuông thiền Bửu Tháp đang giục giã khách vào thiền.
Tiếng bảng công phu còn len vào song cửa
Giọng nói khô khàn tan biến giữa thạch phòng.
Nơi trượng thất, đèn lưu ly chợt tắt
Ngôi Phật đường, gió lạnh hắt trang kinh.

 

Từ nay:
Trời Tam Phước trăng mờ ánh bạc
Đất Long Điền mây trắng vờn bay
Bản mươi tám năm, năm mươi hạ lạp
Thầy an giấc cây lá rũ màu tang.

 

Than ôi!
Sóng vỗ đầu non, khua vang tiếng hoa đàm vừa rụng
Mây giăng chốn Tổ, vầng nguyệt khuất từ đây.
Người muộn tướng sắc không, khai thị đời mộng huyễn
Người hiện thân sanh diệt, thả thuyền vượt sông mê.
 

Đáng kính:
Làm sứ giả Như Lai, nhẹ bước tiêu dao cùng pháp giới
Giữ hành trạng Tổ đạo, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.
Người đến tợ trăng rằm, nay nguyện mãn như nước theo trăm sông về biển cả
Người đi như cánh hạc, giờ ly biệt tợ khói nương ngàn gió hướng trời cao.
 
Giáo hội ghi công người cộng sự đắc lực
Tông môn nhớ mãi bậc mô phạm ngàn đời.
 
Kính nguyện Giác linh Hòa thượng:
Vào nhà đức Từ phụ
An nghỉ giấc ngàn thu
Dấu hài lưu sân trước
Ta-bà thoáng sạch không.

 
Xin vĩnh biệt Hòa thượng!
 
Nam-mô Thiên Thai đường thượng, Từ Tế thượng chánh tông,
tứ thập tam thế, húy thượng Tâm hạ Thọ, hiệu Bửu Minh,
Võ công hòa thượng Giác linh mẫn thùy chứng giám.
 

Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Kính soạn

PGBRVT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu