GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 08:06:51 10-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:4198

BÁO CÁO Tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền Nhiệm kỳ 2011-2016

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN LONG ĐIỀN
BAN TRỊ SỰ
-----------------
SỐ: …… /BC.BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------- 
Long Điền, ngày 11 tháng 9 năm 2016
BÁO CÁO
Tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền
Nhiệm kỳ 2011-2016
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
- Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh;
- Kính thưa Đoàn Chủ toạ;
- Kính thưa Quý Quan khách lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp;
- Kính thưa Quý vị Đại biểu.
 
Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm, hòa hợp, hoan hỷ chung của Đại hội, tất cả những người con Phật vân tập về đây để cùng nhau điểm lại những hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Long Điền đã thực hiện trong 5 năm của nhiệm kỳ qua, chúng tôi xin thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm tắt như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Huyện Long Điền là một địa danh nằm ven biển, phía đông giáp huyện Đất Đỏ, phía tây giáp thành phố Vũng Tàu, phía nam giáp biển, phía bắc giáp thành phố Bà Rịa, có diện tích 7.699 ha với 133.797 dân, có khoảng 37.373 tín đồ Phật giáo.
Năm năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Long Điền thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất, tiếp tục công cuộc đổi mới, trong Giáo hội đã từng bước đưa GHPGVN huyện Long Điền ổn định và phát triển trên các lĩnh vực, nổi bật nhất là từ thiện xã hội, đã và đang đi một đường  hướng từ bi, hỷ xả, xây dựng Đạo pháp dân tộc, hòa hợp với cộng đồng xã hội nói chung và huyện Long Điền nói riêng, đã có triển vọng sẽ trở thành bước phát triển ở những kỳ họp của Ban Trị sự, đã thực hiện nhiều văn kiện quan trọng từ Trung ương đến Địa phương, nhằm tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Các vị giáo phẩm tiêu biểu của Giáo hội vừa được Tăng Ni, Phật tử tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân huyện và xã, thị trấn đã nói lên sự hòa nhập tích cực giữa Phật giáo với cộng đồng dân tộc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử đối với Đạo háp và Dân tộc.
Trong tinh thần đoàn kết để phụng sự Đạo pháp, chương trình hoạt động của Giáo hội phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử và bản sắc dân tộc cùng đồng hành thành một sức sống an vui của mọi người, cũng là nguồn an vui cổ vũ lớn lao niềm tin tưởng vào chủ trương và đường hướng của Giáo hội ngày càng trang nghiêm, phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người lợi dụng hình thức Phật giáo, gây ảnh hưởng không tốt đối với tinh thần hòa hợp của cộng đồng Tăng Ni đại phương, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã vững bước đi lên trong lòng dân tộc, lớn mạnh theo uy tín và niềm tin của Tăng Ni, Phật tử các hệ phái Phật giáo trong và ngoài huyện. Trên cơ sở chương trình 5 năm hoạt động, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Giáo hội và nhà nước, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các Tự viện có những bước chuyển biến tích cực trên nguyên tắc thống nhất ý chí và hoạt động, đường hướng và tổ chức. Mỗi cơ sở Tự viện đều có chương trình hoạt động cụ thể, sinh động và đa dạng… tất cả những hoạt động đó đều thể hiện nhuần nhuyễn tinh thần đoàn kết hòa hợp, tăng trưởng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
Để gửi đến Quý Đại biểu những thông tin Phật sự và có nhận định khái quát về mọi hoạt động của Ban Trị sự và Tăng Ni toàn huyện trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Long Điền lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021, chúng tôi xin thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Bản dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Trị sự GHPGVN  huyện Long Điền.
 
II. CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CẢU BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN
1. Hoạt động Tăng sự:
Thực hiện chủ trương của Giáo hội nhằm kiện toàn hệ thống lãnh đạo, tổ chức quản lý hiệu quả các cơ sở Tự viện và Tăng Ni tại địa phương, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức nhân sự thành công 5 Đại diện Phật giáo của 2 thị trấn, 2 liên xã, và 1 xã trong toàn huyện Long Điền đúng quy chuẩn và thời gian quy định. Trên tinh thần trang nghiêm và trẻ hóa nhân sự hàng kế thừa, Đại diện Phật giáo cấp xã phối hợp hài hòa với Ban Trị sự huyện thực thi các chủ trương của Giáo hội trong điều hành các hoạt động Phật sự ngày càng nhịp nhàng phát triển của xã hội.
Công tác thống kê Tăng Ni, Tự viện là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội giữa nhiệm kỳ trước đến nhiệm kỳ sau. Hiện nay, Phật giáo huyện Long Điền có 224 Tăng Ni, trong đó, 160 vị Bắc tông và 64 vị thuộc hệ phái Khất sĩ. Chư tôn đức Giáo phẩm gồm có: 02 vị Hòa thượng, 04 vị Thượng tọa, 03 vị Ni trưởng, vị 10 Ni sư. (Tỳ kheo: 55 vị ; Tỳ kheo Ni: 104 vị; Thức xoa: 13 vị, Sa di: 12 vị; Sa di Ni: 21 vị). Toàn huyện có 46 cơ sở Tự viện: Bắc tông: 40 cơ sở, hệ phái Khất sĩ: 06 cơ sở; trong đó, có 03 Tự viện được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh, vẫn còn 04 Tịnh thất không hợp thức hóa được do đất thuộc khu quy hoạch.
       Việc xuất gia tu học, tạm trú, nhập khẩu hợp thức tại các Tự viện được hướng dẫn cụ thể trên cơ sở Nghị định 92 của Chính Phủ, việc này đã giúp Giáo hội địa phương quản lý Tăng Ni, tại các cơ sở Tự viện hiệu quả và tạo mối qian hệ mật thiết cùng dốc tâm đoàn kết phụng sự Giáo hội.
Thực hiện tinh thần lục hào cộng trụ, giữ gìn qui củ tùng lâm, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ tổ chức thành công các Khóa An cư Kiết hạ liên huyện có từ 150 đến 210 Tăng Ni an cư tập trung trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và không phân biệt để cùng trang nghiêm tự thân bằng giới định tuệ thông qua nội dung tu học trong 3 tháng mùa hạ mà Ban Giảng huấn trích giảng các môn Kinh, Luật, Luận theo chương trình Phật học. Đồng thời, Tăng Ni cũng có cơ hội được tìm hiểu và nắm cũng chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước thông qua các buổi học ngoại khóa của các vị đại diện các Cơ quan Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc trình bày.
Đáp ứng yêu cầu thọ giới tu học và hành đạo của Tăng Ni mới nhập tu, Ban Trị sự huyện đã tạo điều kiện cho các Giới tử đến Giới trường thọ giới theo qui chuẩn của Ban Kiến đàn; đồng thời, Ban Trị sự cùng các tự viện trong địa bàn huyện đã quan tâm và nhiệt tình tham gia 02 lần Đại Giới đàn trong tỉnh tổ chức tại Đại Tòng Lâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và mối quan tâm hàng đầu của các vị Tôn túc lãnh đạo Phật giáo huyện.
Được sự giúp đỡ của các cơ quan tỉnh và địa phương, công tác xây dựng, trùng tu, xây tháp, tạc tượng, đúc chuông tại các cơ sở Tự viện làm cho ánh sáng Phật pháp ngày càng tỏa rộng. Thời gian qua, toàn huyện có 03 cơ sở Tự viện trùng tu và xây dựng mới, 10 Tự viện sửa chữa thêm phần trang nghiêm phục vụ công tác giáo dục Phật tử tu học và khách hành hương lễ bái.
 
2. Hoạt động Giáo dục Tăng Ni:
Nhằm đào tạo một thế hệ Tăng Ni có trình độ về Phật học và thế học để đảm nhận các công tác Phật sự tại các Tự viện và tham gia hoạt động của Giáo hội huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và điều hành các Đạo tràng tu học như Bát Quan trai, Phật thất, khóa tu an lạc… có nhiều cải tiến trong chương trình học và dạy, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tạo điều kiện giới thiệu Tăng Ni đến học tại các trường Phật học ở các cấp đào tạo trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, Ban Trị sự huyện đã cử chư vị Tăng Ni có đủ đạo hạnh đi học các Khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì trong mùa An cư nhằm bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quản lý tự viện điều hành Phật sự, hướng dẫn tín đồ Phật tử tại địa phương được nhiều kết quả khả quan và tương đối ổn định. điều này, hứa hẹn một thế hệ kế thừa có năng lực, có phẩm hạnh để tiếp nối truyền thống dấn thân thừa hành Phật sự của lợp người đi trước.
 
3. Hoạt động Hướng dẫn Phật tử:
Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, được sự tận tình giúp đỡ của cơ quan chức năng lãnh đạo địa phương, Ban Trị sự huyện đã xhỉ đạo các vị trụ trì tăng cường hiệu quả quản lý sinh hoạt, điều hành Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học, sinh hoạt tại các cơ sở tự viện. Trụ trì có chức năng làm cầu nối, gần gũi với Phật tử và cán bộ tại địa phương trong phạm vi sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, các vị trụ trì cũng đã liên hệ mời thêm các vị Giảng sư cấp tỉnh có nhiều kinh nghiệm đến giảng dạy tại các đạo tràng để Phật tử - Tăng Ni cso cơ hội trang bị đầy đủ những kiến thức nhất định về Phật học, có thể góp phần phục vụ cho Đạo pháp và dân tộc một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao hơn với một chương trình Phật học vừa phong phú lại phù hợp với nhu cầu phát triển của thời hiện đại. Nhìn chung, phong trào tu học của bà con Phật tử tại các đạo tràng rất khả quan, toàn huyện có khoảng 20 Đạo tràng tu Bát Quan trai giới với số lượng hơn 3000 Phật tử tham gia tu học hàng tháng tại các cơ sở Tự viện như Chùa Long Quy, Bửu Lâm cổ tự, Tịnh xá Ngọc Lâm, chùa Quan Âm, chùa Thiên Bửu Tháp, chùa Thiện Quang v.v…
Bên cạnh đó, thừa sự chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh và Ban Trị sự huyện, Ban Hướng dẫn Phật tử của huyện đã triển khai các chương trình hoạt động và Nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Nghị quyết, Thông bạch của Trung ương Giáo hội về việc củng cố và ổn định sinh hoạt Gia đình Phật tử (GĐPT) với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng tại địa phương. Đồng thời, chương trình sinh hoạt của GĐPT được triển khai có hệ thống như mở các khoá huấn luyện Huynh trưởng, hướng dẫn cầm Đoàn, trại sinh hoạt hè, trại truyền thống v.v... tại Tịnh xá Ngọc Lâm với 200 - 300 đoàn sinh tham dự. Hiện tại, toàn huyện có … đơn vị GĐPT với … Huynh trưởng, … Đoàn sinh đã và đang sinh hoạt trong lòng Giáo hội. Hy vọng rằng, mô hình GĐPT sẽ được nhân rộng và là hình ảnh đẹp trong nhịp mõ hồi chuông của mỗi cơ sở Tự viện, để mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên nhi đồng đến các cụ già luôn được sống trong ánh sáng Phật pháp với truyền thống tình lam thắm thiết.
 
4. Hoạt động Hoằng pháp
Trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, giảng đường của các tự viện đã được hướng dẫn thực hiện liên tục các mô thức giảng dạy giáo lý đồng bộ từ hình thức đến nội dung. Tuy nhiên, sau khi cố Hòa thượng Thích Trí Hiếu - Trưởng Ban Hoằng pháp huyện viên tịch thì hoạt động của chuyên ngành hoằng pháp rơi vào thế bị động và không định hướng, các tự viện trong địa bàn huyện tự quản lý và thỉnh giảng sư mang tính tự phát để duy trì và phát triển đạo tràng, điều này gánh vắc giúp Ban Trị sự huyện khi thiếu nhân sự quản lý chuyên ngành, nhưng khách quan cũng thấy được sự yếu kém về chuyên môn của người kế thừa đương nhiệm.
Nhìn chung, Ban Hoằng pháp của huyện không đáp ứng được nhu cầu tu học của Tăng Ni, Phật tử trong địa phương, nhưng nhờ sự phối hợp khéo léo giữa Giáo hội và Trụ trì các Tự viện nên thời gian qua vẫn tạo được một bầu không khí học Phật sôi nổi, phát huy chính tín, chính kiến cho Tăng Ni, Phật tử; đồng thời khẳng định sự phát triển vững mạnh và sinh hoạt đồng bộ về mặt truyền bá chính pháp một cách trong sáng, góp phần hạn chế sinh hoạt mê tín dị đoan, không phù hợp với chính pháp. Điểm đặc biệt trong công tác hoằng pháp ngày nay là không những thực hiện đúng theo tôn chỉ mục đích của chính pháp, mà còn được vận dụng một cách “khế lý khế cơ” vào cuộc sống thực tế của bà con bình dân trên hai phương diện lý thuyết và thực hành.
 
5. Hoạt động Văn hóa Phật giáo
Với tinh thần phát huy nền văn hoá nhân bản, đạo đức và mang đậm bản sắc dân tộc, Ban Trị sự Phật giáo huyện luôn quan tâm và từng bước động viên các vị trụ trì cổ vũ Phật tử thường xuyên đến chùa nghe pháp, hướng dẫn tu học và ứng xử theo tinh thần tôn sự trọng đạo, luôn thực hiện nếp sống văn hoá mới. Đồng thời, Ban Trị sự huyện hướng dẫn và chỉ đạo Trụ trì các cơ sở tự viện đẩy mạnh các hoạt động văn hoá lành mạnh mang tính giáo dục trong các Lễ hội Vu Lan, Tết nguyên đán, Lễ hội cầu an đầu năm và các sự kiện của chùa; phân tích, bày trừ và phê phán những hoạt động dị đoan sai lệch và những hậu quả tiêu cực do các hoạt động này mang lại, thay vào đó bằng giáo lý của Phật đà thấy được sự an vui hài hòa Tăng Ni, Phật tử và mọi người trong cộng đồng tự hiểu rõ thế nào là một niềm tin chân chính, tự tạo cho mình một phong cách trang nghiêm trong sinh hoạt tích cực góp phần phát huy sự trong sáng của nền giáo lý đạo Phật, về thành quả và nội dung của các hoạt động xã hội và tình hình chung một cách sinh động và phong phú.
 
6. Hoạt động Nghi lễ
Với những đặc thù truyền thống của từng Hệ phái ở địa phương, nên thực hiện được hình thức nghi lễ thống nhất vốn là việc khó áp dụng. Tuy nhiên, nghi lễ đã được chấp nhận thống nhất về hình thức và một số nội dung dành cho các ngày lế lớn hàng năm như: Phật đản, Vu lan, vía Quan Âm, vía Di Đà, lễ Phật thành Đạo, và các lễ tưởng niệm v.v... căn cứ vào Thông bạch của Trung ương Giáo hội và các văn bản chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo, Đại lễ Phật đản hàng năm được tổ chức long trọng trang nghiêm tại lễ đài tập trung, có cả ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ. Bên cạnh đó, hướng ứng chủ trương chung cúa Giáo hội cấp trên, Ban Trị sự và Tăng Ni trong huyện tổ chức xe hoa, đốt đèn hoa đăng để chào mừng và cúng dường ngày Đản sinh đức Phật một cách long trọng. Điều này đã khẳng định sự thật và ổn định của các sinh hoạt Phật giáo cơ sở trong tinh thần hữu hảo, đoàn kết, nhất tâm hướng về các ngày kỷ niệm lịch sử thiêng liêng của những người con Phật.
Lễ Vu lan báo hiếu thường trùng hợp với ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 hàng năm, điều khiến các giới đồng tình và ủng hộ chính là hầu hết các chùa trong huyện đều tổ chức lễ hội Vu lan mang tính nhân bản cao cả này. Cho nên đây cũng là một thắng duyên để Tăng Ni, Phật tử thể hiện trọn vẹn tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công ơn; qua đó, hầu hết các chùa đều tổ chức các hoạt động trợ giúp gia đình có công với đất nước, ủng hộ tặng quà tình nghĩa cho người nghèo, già cả, neo đơn v.v..., báo đáp bốn ân trong muôn một của người con Phật, mang màu sắc Phật giáo và dân tộc, tạo sự hài hòa Đạo pháp trong lòng dân tộc Việt Nam.
 
7. Hoạt động Từ thiện - xã hội
Chương trình Từ thiện - Xã hội là những hoạt động đạo đức mang tính tích cực và trong sáng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội. Vì thế Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền đã hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử từng cơ sở Tự viện tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và có hiệu quả cao. Hiện nay, các chương trình từ thiện đang phát triển và chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội và nhân dân trên tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật. Ban Trị sự Phật giáo huyện và Tăng Ni, Phật tử trong ngoài huyện đã nỗ lực vận động Phật tử trong và ngoài huyện ủng hộ tài chính và phẩm vật cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt tàn phá thuộc các tỉnh miền Bắc, miền Trung trong nước nói chung.
Ngoài ra, Tăng Ni và Phật tử huyện Long Điền nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng hải đảo, thăm viếng ủy lạo thương bệnh binh và bệnh nhân nghèo khó tại các bệnh viện, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, trợ cấp học bổng v.v... Tổng giá trị thành tiền trong nhiệm kỳ qua là 22.640.073.000 đồng (hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Ban Trị sự huyện cũng ủng hộ xây dựng 09 căn nhà tình nghĩa trong huyện, tự tạo cho mình một phong cách trang nghiêm trong sinh hoạt  tích cực góp phần phát huy sự trong sáng của nền giáo lý đạo Phật, về thành quả và nội dung của các hoạt động từ thiện xã hội.
 
8. Hoạt động Kinh tế - Tài chính
Song song với các hoạt động về giáo dục hay hoằng pháp, chư Tăng Ni tùy theo khả năng của từng chùa, từng vùng luôn có ý thức tự túc kinh tế thích hợp bằng cách phát triển nhiều hình thức khác nhau như chế biến thực phẩm sạch, giúp người hàng tiêu dùng an tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ mang tính tự cấp tự túc tại các cơ sở Tự viện, tạo thêm thu nhập chính đáng góp phần vào kinh phí hoạt động Phật sự của Giáo hội vốn gặp nhiều khó khăn. Hàng năm, nhờ vào sự đóng góp công đức phí của Tăng Ni các tự viện trong huyện, Giáo hội chỉ nhận được một 20%, trích nộp phần 80% về Ban Trị sự tỉnh và Trung ương. Tuy nhiên, vấn đề hoạt động kinh tế tại các Tự viện cần phải có kế hoạch cụ thể để xây dựng cơ sở kinh tế ổn định và vững chắc, nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ cho những hoạt động Phật sự của Giáo hội.
 
 
III. NHẬN XÉT ƯU - KHUYẾT ĐIỂM
Kính thưa Đại hội;
Kính thưa Quý vị Đại biểu.
1. Về mặt ưu điểm
Trong chương trình hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền đã triển khai công tác một cách cụ thể, bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử trong huyện. Qua đó, Giáo hội huyện đã thành tựu nhiều Phật sự và đạt được những kết quả, như Từng bước triển khai và thực hiện có kết quả các mặt hoạt động của Ban Trị Sự là những thành quả tốt đẹp đã đạt được, nhờ củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ chặt chẽ, thông tin và giải quyết kịp thời nhiều Phật sự cần thiết, nhất là trong công tác tổ chức Hội nghị thường niên của Giáo hội huyện nhà thực hiện theo đúng Hiến chương và các quy chế của giáo hội và Ban Trị sự tỉnh thường quan tâm giúp đỡ trong chương trình hoạt động. Ban Trị Sự huyện luôn luôn quan tâm đến công tác Phật sự và tình hình sinh hoạt tại mỗi tự viện, nên khi có vấn đề bất ổn. Ban Trị sự huyện, đã kịp thời giải quyết, giúp các tự viện ổn định tình hình sinh hoạt có hiệu quả tốt, Tăng Ni, Phật tử trong huyện vẫn luôn luôn khẳng định vai trò, vị trí, tiếng nói của Giáo hội là chỗ dựa duy nhất của Tăng Ni Phật tử trong Giáo hội, cũng như chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng cũng như sự yểm trợ chân tình của các cơ quan lãnh đạo ở các cấp từ địa phương đến Trung ương Giáo hội, đã có thuận duyên để tiếp tục phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc, theo hướng đi lên của thời đại hiện nay.
2. Về mặt khuyết điểm
Bên cạnh các ưu điểm đã đề cập trong quá trình hoạt động 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền tự nhận thấy sự phân hóa nội bộ theo hướng lợi ích nhóm của một số thành viên đã khiến cho một vài Phật sự bị trì trệ, có khi rơi vào ngõ cụt như vụ việc tranh chấp tại chùa Long Triêm, từ đó rút ra những kinh nghiệm về quản lý vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, tồn tại nhất định. Tất cả do nhận thức kém về chủ trương của Giáo hội và tinh thần trách nhiệm không cao, trình độ hạn chế nên đã không thực sự có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc quản lý, điều hành và xử lý các Phật sự thật khoa học và hợp lý, dẫn đến sự tồn tại các hiện trạng nổi cộm như bất chấp Giáo hội của một số Tăng Ni bị kỷ luật.
 
Một số Tăng Ni trụ trì chưa có ý thức về tầm quan trọng của tổ chức Giáo hội nên vẫn duy trì nếp sinh hoạt vì lợi ích riêng lẻ nên chưa tích cực tham gia các công tác của Giáo hội, dẫn tới tiêu cực trong vấn đề kết nối và duy trì lợi ích nhóm mà bất chấp kỷ cương.
    
Bên cạnh đó, những yêu cầu Phật sự cấp thiết tại địa phương về mặt xây dựng của một số cơ sở Tự viện đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, chưa xong thủ tục do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Các Ban ngành hữu quan của tỉnh thật sự chưa có sự quan tâm đến những khó khăn của các Tự viện khi tiến hành thủ tục xin xây dựng hoặc trùng tu, bởi lẽ, chùa không có vốn đầu tư mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự đóng góp của bà con Phật tử gần xa, nên thủ tục chậm và lâu vượt quá thời hạn cho phép quản lý về hành chính nhà nước mà không rõ lý do sẽ làm cho nhiều chùa mất cơ hội xây dựng khang trang nhằm phục vụ đồng bào Phật tử.
 
IV. PHƯƠNG HƯƠNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành định hướng đúng đắn, đồng thời, thúc đẩy các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử thực hiện các chủ trương chung của Giáo hội, góp phần tăng cường công tác xây dựng, củng cố và phát triển Phật sự tại địa phương, chương trình hoạt động Phật sự thống nhất, về ý trí và hành động giúp cho Phật giáo huyện Long Điền ngày càng vững mạnh và phát triển tốt đẹp hơn với những chương trình sau:
A. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
1. Kiện toàn hệ thống tổ chức phân nhiệm cụ thể của Ban Thường trực để thống nhất lãnh đạo và quản lý các hoạt động Phật sự mang tính khoa học, liêm chính và chuyên môn có hiệu quả.
2. Quan tâm, kết nối chặt chẽ Đại diện Phật giáo cấp xã và Trụ trì các Tự viện để triển khai hiệu quả mọi mục tiêu Phật sự.
3. Ngành Tăng sự cần củng cố nhân sự, tăng cường công tác quản lý Tăng Ni, thống kê lại cụ thể Tự viện, triệt để bày trừ nạn khất thực phi pháp.
4. Thành lập trang web Phật giáo Long Điền để truyền tải thông tin các hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Tự viện trong toàn huyện và hoằng truyền giáo lý đạo Phật bằng công nghệ thông tin hiện đại.
5. Tổ chức văn phòng Ban Trị sự làm việc khoa học, đúng quy định về thời gian, chức năng, quyền hạn trong công tác soạn thảo và quản lý văn bản theo biểu mẫu và Quy chế hoạt động.
6. Triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Long Điền nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực thi chỉ thị của các Thông bạch, Thông tư của Trung ương, Công văn của Ban Trị Sự tỉnh và các chủ trương của chính quyền.
7. Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp với Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp Sơ cấp Phật học.
8. Giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện nan giải còn tồn đọng tại các cơ sở Tự viện.
 
B. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:
1. Vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở mỗi cơ sở Tự viện, thực hiện nếp sống văn minh trong quan hệ ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị, khu phố, ấp văn minh - sạch - đẹp, hưởng ứng chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.
2. Hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, thường xuyên động viên đóng góp và quyên góp tài vật giúp đỡ người nghèo khó khăn, hoạn nạn, cứu trợ thiên tai, bão lụt v.v..
3. Thường xuyên nhắc nhở để toàn Tăng Ni, Phật tử trong huyện chấp hành tốt chính sách, pháp luật nhà nước, thực hiện trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động trong đoàn thể quần chúng, giữ gìn an ninh trật ở tại địa phương.
4. Vận động Tăng Ni tích cực hưởng ứng và tham gia các chủ trương của nhà nước, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các công tác từ thiện xã hội có tổ chức và đồng bộ. Đồng thời, tham gia phong trào an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thức hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong các việc tang ma, cưới giỗ.
 
V. KẾT LUẬN
Kính thưa Đại hội;
Kính thừa Quý Đại biểu.
Qua 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2011- 2016, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền đã thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng. Có được những thành tựu đó là do Giáo hội có đường hướng đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và thời đại mà Ban Trị sự huyện đã thừa hành tốt các chương trình hoạt động Phật sự tại huyện nhà. Chính trên nền tảng đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện mạnh dạn nhìn vào thực tế để nhận xét, đánh giá khách quan những ưu khuyết điểm và những hạn chế, tồn đọng khó khăn trong 5 năm qua; và rút kinh nghiệm tạo cơ sở nhận thức đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới đạt được những kết quả tốt hơn bằng chính sự phát huy những thành tựu, và tích cực tư duy, tích lũy, thống nhất ý chí và hoạt động để phấn đấu hoàn thành chương trình hoạt động của Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiềm kỳ 2016-2021 đề ra.
Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền tin tưởng rằng, với sức mạnh đồng tâm hiệp lực phục vụ Đạo pháp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong huyện dưới  được sự chỉ đạo trực tiếp sáng suốt và kỷ cương của Ban Trị sự tỉnh, cùng với sự quan tâm hỗ trợ tận tình của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể cùng Phật tử trong huyện, nhất định phát triển sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự Tổ quốc và nhân loại của Phật giáo huyện Long Điền sẽ tiếp tục tăng cường vững chắc, đạt những kết quả to lớn và tốt đẹp hơn nữa.
 
Xin thành kính lời tri ân sâu sắc nhất đến Quý Đại biểu trong đại hội.
 
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT
 
BAN TỔ CHỨC

 
 
 
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu