GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 07:35:39 27-10-2021 (GMT+7) Lượt xem:872

Phật Giáo Long Điền: Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phật Sự Nhiệm kỳ 2016 - 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN LONG ĐIỀN
BAN TRỊ SỰ
Số: 98/BC-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc


Long Điền ngày 05 tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO
Tổng Kết Công Tác Phật Sự Nhiệm Kỳ 2016- 2021

 

Thực hiện theo tinh thần Thông tư số 229/TT-HĐTS ngày 16/09/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Công văn số 394/CV-BTS ngày 18/09/2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh quy mô, nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị, thành phố đều đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 của thủ tướng Chính phủ;
Để đúc kết những công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền nhiệm kỳ 2016-2021 và hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026 một cách khả thi theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan Ban ngành, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền trang nghiêm tổ chức Hội nghị trực tuyến Suy cử nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay, trong không khí trang nghiêm và đầy hoan hỷ tại Hội nghị trực tuyến Suy cử nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, để gởi đến quý Đại biểu những thông tin Phật sự về những hoạt động của Phật giáo huyện nhà. Thay mặt Ban Thư ký Hội nghị, chúng con/chúng tôi xin trình bày bản báo cáo tổng kết những hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 qua, dưới sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Chính quyền, sự phối hợp, hưởng ứng tích cực của Tăng Ni và Phật tử các tự viện trong địa bàn huyện, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2016 – 2021, gặt hái được nhiều những thành tựu khả quan và khởi sắc, góp phần ổn định và phát triển trên nhiều các lĩnh vực, nổi bật nhất là công tác an sinh xã hội. Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền đã có những bước chuyển mình tích cực để phù hợp với bước phát triển trong thời đại công nghệ mới.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN huyện, đã tiếp nhận và phổ biến kịp thời nhiều những văn bản hành chánh quan trọng từ Trung ương Giáo hội cho đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh như: V/v hướng dẫn tổ chức Phật Đản, An cư Kiết hạ, Vu lan và các văn bản quan trọng khác v.v…Để thực hiện quyền làm chủ tập thể và quyền công dân theo Hiến pháp Việt Nam đã quy định. Phật giáo ngay từ những buổi đầu du nhập đã có đặc tính kết nối dân tộc một cách cơ hữu và bền bỉ. dù ở thời đại hay thể chế nào, Phật giáo vẫn luôn giữ một tinh thần bất di bất dịch đó là hộ quốc – an dân. Ngày nay cũng vậy, Phật giáo mà pháp nhân là Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, bằng chứng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn luôn thiện chí đồng hành và tham gia vào hệ thống chính trị nhà nước với mục đích đóng góp những giá trị thiết thực cho quá trình xây dựng, quản lí và phát triển đất nước. Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã giới thiệu các vị Giáo phẩm tiêu biểu của Giáo hội, được Tăng Ni và Phật tử tín nhiệm tham gia vào Ban ngành đoàn thể xã hội. Hành động nhập thế tích cực này đã góp phần xây dựng xã hội bền vững và đoàn kết, chung sức tạo nên hệ thống chính trị huyện nhà ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong tinh thần đoàn kết để phụng sự Đạo pháp. Chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội huyện nhà, luôn phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử, mang lại sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. Điều đó, được minh chứng qua sự tin tưởng vào chủ trương và đường hướng đún đắn của Giáo hội trên nguyên tắc thống nhất ý chí và hành động. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người lợi dụng hình thức Phật giáo, gây ảnh hưởng không tốt đối với tinh thần hòa hợp của Tăng Ni tại địa phương. Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã vững bước đi lên trong lòng dân tộc, lớn mạnh thêm uy tín và niềm tin của Tăng Ni, Phật tử các hệ phái Phật giáo trong và ngoài huyện. Mỗi cơ sở Tự viện đều có chương trình hoạt động cụ thể, sinh động và đa dạng…, tất cả những hoạt động đó đều thể hiện nhuần nhuyễn tinh thần đoàn kết hòa hợp, tăng trưởng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

II.  CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA BAN TRỊ SỰ
Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục nỗ lực xây dựng Giáo hội Phật giáo huyện ngày càng trang nghiêm, vững mạnh đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử. Vận động Tăng Ni và tín đồ Phật tử đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huy động các nguồn lực tham gia công tác từ thiện, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Trị sự Phật giáo huyện đã triển khai nhiệm vụ cụ thể, cho Đại diện Phật giáo thị trấn, xã và toàn thể Tăng Ni, Phật tử của huyện. Tập trung giữ gìn, xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Giáo hội. Ban Trị sự Phật giáo huyện thực sự là một tổ chức đại diện cho nguyện vọng, lợi ích của Tăng Ni và tín đồ Phật tử để giải quyết các vấn đề Phật sự liên quan trong địa bàn huyện; đồng thời có sự phân công, phân nhiệm, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các kết quả thực hiện đối với các Đại diện Phật giáo cấp xã.
Các thành viên Ban Trị sự tham gia đóng góp và cống hiến trí tuệ, công sức cho Giáo hội hoạt động thông suốt, thực hiện theo quy định của pháp luật. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao về Phật học, về ý thức xã hội, rèn luyện phong cách để có kinh nghiệm quản lý, thuyết giảng phục vụ hoạt động tín ngưỡng tâm linh tại các cơ sở tự viện trong và ngoài huyện. Triển khai chủ trương và định hướng sự nghiệp Hoằng pháp của Ban Hoằng pháp. Tuyên truyền, vận động nhân dân và Phật tử tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống đạo đức Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.
Lộ trình trùng tu, tôn tạo các cơ sở tự viện tại địa phương luôn đảm bảo các quy trình, thủ tục theo luật định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với hành vi đi ngược lại quyền lợi quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Cần cố gắng khắc phục khuynh hướng mê tín dị đoan trong hoạt động tín ngưỡng, mà đưa đến hoạt động Phật sự trên tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc, nêu cao tinh thần “ích đạo lợi đời”, song hành cùng với dân tộc, đi lên theo sự phát triển của thời đại.

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHÀNH
1. Công tác Tăng sự
Thống kê Tăng Ni và Tự viện là một trong những công tác quan trọng của Giáo hội. Qua báo cáo của các cơ sở tự viện trong huyện Long Điền, đã thống kê số lượng Tăng Ni toàn huyện hiện nay gồm có 214 vị trong đó:

  • Chư Tăng có  65 vị
  • Chư Ni có 149 vị.

Chư Tôn đức Giáo phẩm gồm có 27 vị.

  • Hòa thượng 02 vị,
  • Thượng tọa 06 vị,
  • Ni trưởng 03 vị,
  • Ni Sư 16 vị. 

Tổng số Tự viện gồm

  • Có 44 cơ sở hợp pháp,
  • Có 20 Am - Thất chưa hợp pháp,
  • Có 05 ngôi Tịnh Xá thuộc hệ phái Khất sĩ, còn lại là thuộc hệ Phái Bắc Tông,
  • Có 03 cơ sở đạt chuẩn di tích văn hóa quốc gia.

Được sự quan tâm giúp đỡ của quý Cơ quan chức năng các cấp, một số cơ sở Tự viện tại các thị trấn, xã đã được xây dựng mới và trùng tu, tôn tạo như; Tịnh xá Huỳnh Lâm, Chùa Phật Bửu Tự, Chùa Khánh Hưng, Chùa Giác Đế, Chùa Long Hoa, Chùa Kim Sơn, Chùa Bửu Lâm, Chùa Phước Linh. Ngoài ra, nhiều cơ sở Tự viện tại các xã đã và đang tiến hành trùng tu xây dựng, nhà Tăng, nhà Giảng đường, nhà Thờ tro cốt, Cổng tam quan và nhiều công trình hạng mục khác.
Với nhận thức chùa là cơ sở, là kho tàng di sản vô giá, là văn hóa vật thể của Giáo hội và của dân tộc, là môi trường rèn luyện đạo đức cá nhân, là giá trị nghiên cứu khoa học và giáo dục. Với kiến trúc nghệ thuật văn hóa lâu đời, nên các vị trụ trì cùng Tăng Ni, Phật tử đều nỗ lực trùng tu, giữ gìn ngôi Tam bảo. Do vậy, kinh phí trùng tu các Tự viện trung bình từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

2. Công tác Giáo dục
Trong nhiệm kỳ 2016-2021 Ban Giáo dục Phật giáo huyện cũng đã tổ chức thành công Lớp Sơ Cấp Phật học khóa I tại Chùa Phước Linh. Đã thực hiện theo đúng chương trình và phương hướng hoạt động của Ban giáo dục trong nhiệm kỳ qua, Ban Giáo dục Phật giáo huyện cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai mở các lớp bồi dưỡng hướng dẫn và tổ chức các buổi lễ thông thường tại các Tự viện.
Các Tự viện có Đạo tràng Niệm Phật, thọ Bát quan trai, vào ngày chủ nhật hàng tuần và ngày mùng 01 và ngày 15 hàng tháng, mỗi đạo tràng sinh hoạt khoảng 30 đến 100 Phật tử về tham dự tu tập 1 lần.

3. Công tác Hoằng pháp
Hoằng pháp là một trong những công tác vô cùng trọng yếu của Tăng Ni, là tâm nguyện truyền bá chánh pháp của đức Thế tôn đến với mọi người. Nói đến hoằng pháp, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết công việc này không phải chỉ dành riêng cho các bậc giảng sư chuyên thực hiện các thời thuyết pháp, mà trách nhiệm này là một phận sự thiêng liêng của tất cả hàng đệ tử Phật, nên bằng khả năng, vị trí và điều kiện của mình mà vận dụng các phương tiện khác nhau cốt yếu làm sao truyền lưu chánh pháp của đức Phật đến với tất cả mọi người một cách hiệu quả nhất.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Hoằng pháp kết hợp cùng Ban Giáo dục tổ chức thành công lớp Sơ cấp Phật học và trực tiếp đảm nhiệm vai trò giảng dạy cho các khóa An cư Kiết hạ, các lớp giáo lý cho Phật tử tu học trong và ngoài huyện. Ban Hoằng pháp cũng  đáp ứng yêu cầu cấp thiết này trong điều kiện và khả năng cho phép. Đồng thời, cần sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan hữu quan, để Ban Hoằng pháp được hoạt động trong thời đại mới với nội dung là: “Thân tâm Hoằng pháp, phương tiện Hoằng pháp, đối tượng Hoằng pháp, môi trường Hoằng pháp và thời đại Hoằng pháp”, tùy theo nhu cầu từng cơ sở và ở mỗi địa phương mà Hoằng pháp nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất.
Ban Hoằng pháp sẽ và đang tiếp tục triển khai chương trình các buổi thuyết giảng tại các đạo tràng tu học, nhằm đáp ứng nhu cầu chân chính và nguyện vọng của hàng Phật tử tại gia.

4. Công tác Hướng dẫn Phật tử
Hiện nay, toàn huyện có 03 đơn vị tham gia sinh hoạt Gia đình Phật tử (GĐPT) và 01 ngành Thanh nữ với 26 huynh trưởng và đoàn sinh, sinh hoạt đều đặn vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 14 giờ đến 17 giờ, riêng ngành Thanh sinh hoạt vào buổi tối những ngày sám hối. Cụ thể:
- GĐPT Ngọc Lâm: hiện đang sinh hoạt tại Tịnh xá Ngọc Lâm (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) với 10 huynh trưởng
(06 đã thọ cấp, 04 tập sự) và 70 đoàn sinh.
- GĐPT An Hòa hiện đang sinh hoạt tại Chùa An Hòa (xã An Ngãi, huyện Long Điền) với 03 huynh trưởng (01 Cấp Tập, 01 Lộc Uyển, 01 tập sự) và 50 đoàn sinh.
- GĐPT Ngọc Minh: hiện đang sinh hoạt tại Tịnh xá Ngọc Minh (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) với 13 huynh trưởng (01 Cấp Tín, 02 A Dục, 09 Lộc Uyển, 01chưa qua huấn luyện) và 52 đoàn sinh.
- Ngành Thanh nữ GĐPT Ngọc Minh đang sinh hoạt tại Tịnh xá Ngọc Minh vào các buổi tối từ 19 giờ 45 đến 21 giờ các ngày 14,15 và 29,30 âm lịch với 15 đoàn sinh.
- Số lượng đoàn sinh mặc dù biến động liên tục, nhưng vẫn duy trì số lượng sinh hoạt thường xuyên là 219 đoàn sinh.
- Số lượng Huynh trưởng tại năm 2021 là 29 Huynh trưởng, có phát triển hơn so với nhiệm kỳ trước là 09 Huynh trưởng .

GĐPT huyện Long Điền cử các Huynh trưởng tham gia kỳ thi kết khoá Kiên, Trì 1, Trì 2 do GĐPT tỉnh tổ chức tại Chùa Phước Duyên, huyện Xuyên Mộc. Và tham dự khóa tu mùa hè, hội trại, do Ban Trị sự tỉnh và Trung ương Giáo hội tổ chức.
* Gia đình Phật tử tổ chức các kỳ thi kết khóa tu học trường kỳ Bậc Kiên – Trì –Định và trại huấn luyện tại Tịnh xá Ngọc Lâm;
* Hàng năm Các huynh trưởng GĐPT trong huyện hỗ trợ công tác tổ chức Khóa tu mùa hè với chủ đề “Ươm mầm trí tuệ” tại Tịnh xá Ngọc Lâm. Ban hướng dẫn Phật tử huyện Long Điền tham dự Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử thường xuyên tu học các bậc học theo từng ngành. Đến nay trong toàn huyện có các bậc học như sau:
+ Ngành Oanh vũ: Bậc Mở mắt, Cánh mềm, Chân cứng và Tung bay
+ Ngành Thiếu: Bậc Hướng thiện, Sơ thiện, và Trung thiện
+ Ngành Thanh: Bậc Hòa.

5. Công Tác Văn Hóa
 Ban văn hóa kết hợp Ban Thư ký, Ban Truyền thông - Thông tin, ra cuốn kỷ yếu: Tiểu sử các tự viện trong huyện Long Điền.

6. Công Tác Nghi Lễ
Ban Nghi lễ Phật giáo huyện đã thành lập và duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng – Tôn giáo theo sự hướng dẫn của Giáo hội. Giữ vai trò chủ trì các chương trình Nghi lễ và các sự kiện lớn trong năm do Ban Trị sự Phật giáo huyện nhà tổ chức như: Đại lễ Phật đản, Khóa An cư Kiết hạ, Đại lễ Vu lan – Báo hiếu và các chương trình Tang lễ của chư tôn đức Tăng Ni trong huyện v.v…Tất cả đều tạo nên một không khí sinh động, vui tươi nhưng không kém phần trang nghiêm thiền vị của một buổi lễ mang tính chất Phật giáo.

7. Công Tác Truyền Thông - Thông Tin
Trước những thay đổi của cuộc sống hiện đại, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã và đang tích cực thực hiện công tác đổi mới quản lý và thúc đẩy các hoạt động chuyên môn có chiều sâu, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Thông tin - Truyền thông là một trong những Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện giao phó, với nhiệm vụ đó.
Ban Thông tin - Truyền thông vận dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào việc phát triển truyền thông Phật giáo qua trang web, facebook, zalo… nhằm góp phần giới thiệu và nâng cao hình ảnh hoạt động Phật sự cũng như vị thế của Phật giáo huyện nhà lên một tầm cao mới. Khẳng định được trách nhiệm của mình, mục tiêu phục vụ tốt hơn hoạt động Phật sự trên tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc. Cụ thể ngoài việc thông tin chính xác, đầy đủ rộng rãi về các hoạt động của Giáo hội từ Ban Trị sự huyện đến các cơ sở Tự viện trực thuộc. Loại bỏ những thông tin không chính thống, bôi nhọ làm xấu hình ảnh Tăng Ni, Phật tử, sai lệch giáo lý, tôn chỉ của đức Phật. Ban Thông tin - Truyền thông bám sát các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự và Tự viện trong huyện.
Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự huyện, Ban Thông tin - Truyền thông đã thành lập trang web cho Phật giáo huyện tại địa chỉ: https://phatgiaolongdien.com
Ban Truyền thông - Thông tin luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ sâu sắc từ Thường trực Ban Trị  sự huyện Long Điền.
Thuận lợi: Ban Thư ký luôn thông báo các hoạt động Phật sự trong Ban Trị Sự huyện như Lễ Phật Đản, An Cư …
Khó khăn: Ban Truyền thông - Thông tin chưa thực sự nắm bắt hết các hoạt động trong các tự viện.
- Các chùa còn hoạt động trong lặng lẽ, ít quan tâm đến việc truyền tải thông tin tích cực đến đại chúng.

8. Công tác Từ thiện - Xã hội
Thấm nhuần tinh thần từ bi, nhân ái biết chia sẻ những khó khăn với cộng đồng và thực hành hạnh nguyện “cứu khổ ban vui” của những người con Phật. Ban Từ thiện - Xã hội là một trong những Ban gánh vác nhiều trách nhiệm trọng tâm của Giáo hội. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, các cơ sở Tự viện trong địa bàn huyện đã cùng chung tay tích cực đóng góp cho công tác từ thiện của Giáo hội mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, đứng trước sự khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước cũng đang gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự khó khăn lại nối tiếp khó khăn, trước đó tại một số tỉnh miền Trung lại bị thiên tai lũ lụt tàn phá.
Ngoài ra, Tăng Ni và Phật tử trong huyện đã nhiệt tình hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ các tuyến đầu tổ quốc, người khó khăn, cứu trợ vùng bị thiên tai lũ lụt gồm hiện kim và những nhu yếu phẩm như: gạo, mì, quần áo, thuốc men, đã được Tăng Ni, Phật tử và các đạo tràng tích cực tham gia ủng hộ. Tổng trị giá trong nhiệm kỳ qua 33.442.830.000đ (ba ba tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu tám trăm ba mươi nghìn).
Hưởng ứng theo lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQVN tỉnh và Uỷ ban MTTQVN huyện, Ban Trị sự và Tăng Ni Phật tử trong huyện đã cùng chung tay ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ các trang thiết bị y tế. Ban Trị sự huyện đã góp phần ủng hộ Uỷ ban MTTQVN tỉnh 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) tổng giá trị tiền mặt là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng), và hàng hóa phục vụ trong khu vực cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm.

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:
1. V
ề mặt ưu điểm

Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua, bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử trong huyện, đã bám sát các mặt công tác chỉ đạo từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã đạt được những thành quả như sau:
- Thực hiện có kết quả, đồng bộ các mặt hoạt động của Giáo hội - Về mặt cơ sở vật chất, được củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ chặt chẽ, giải quyết kịp thời những Phật sự cần thiết, hoạt động đồng bộ và chủ động cho Tăng Ni, tự viện và Phật tử. Trong các mặt hoạt động, tất cả thành viên của Giáo hội luôn luôn thể hiện tinh thần Tốt đạo – Đẹp đời, gắn với phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua Ban Trị sự cũng đã kiện toàn được công tác tổ chức, thống kê Tăng Ni, tự viện kết nối Phật tử ngày càng gắn bó với các hoạt động của Giáo hội. Việc tổ chức Đại lễ Phật đản và truyền thống An cư Kiết hạ hàng năm tổ chức đều đặn, chu đáo và chặt chẽ trong từng hoạt động Phật sự của Giáo hội.
2. Về mặt hạn chế
- Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Ban Trị sự huyện Long Điền, thì vẫn còn đó những mặt hạn chế, khó khăn, tồn đọng sau:
- Về mặt xây dựng, củng cố nhân sự của Giáo hội, do những yếu tố chủ quan và khách quan, cũng như do tài chính hạn chế, nên ảnh hưởng đến một số hoạt động Phật sự của Giáo hội.
- Một vài nhân sự chưa thực sự đoàn kết, đồng tình và đồng bộ trong các hoạt động, do đó cũng đã tạo ra một số dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến chương trình hoạt động của Giáo hội.
Với những thành tựu tốt đẹp đã đạt được, Giáo hội huyện nhà quyết tâm đoàn kết phát huy cao hơn nữa. Đối với những tồn đọng, khó khăn về mặt hạn chế đã nêu, sẽ cố gắng khắc phục, bằng sự quyết tâm của toàn Giáo hội, trên tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền đã tiếp nối duy trì được nề nếp hoạt động, triển khai hiệu quả về các mặt công tác. Trụ trì các Tự viện và Tăng Ni Phật tử toàn huyện về việc tu học, hành đạo phát triển mạnh mẽ. Trình độ Phật học và thế học đều nâng cao, công tác Hoằng pháp, Văn hóa, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ Phật giáo luôn chú trọng triển khai có hiệu quả tốt. Những việc làm thiết thực trên đã thể hiện tinh thần Từ bi - trí tuệ của đạo Phật trên tinh thần “Lục hòa công trụ, vô ngã vị tha”, xứng đáng là một tổ chức thành viên tiêu biểu trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kính thưa Hội nghị.
Trên đây là bản báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021, trên tinh thần tự giác Ban Trị sự đã nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, những mặt hạn chế còn tồn đọng trong quá trình triển khai và thực hiện các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua. Đồng thời, rút ra kinh nghiệm cho việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ tới.
Đây là thành quả đạt được trong nhiều năm qua cả Đạo pháp và dân tộc, cùng nhau sống trong không khí hòa bình, tôn trọng, đoàn kết, hòa hợp, để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Cùng nhau thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” cho Phật giáo huyện.
 

ld 2 copy

ld 21 copy

ld 22 copy

ld 20 copy

ld 14 copy

ld 15 copy

ld 12 copy

ld 10 copy

ld 11 copy

ld 1 copy

ld 23 copy

ld 18 copy

ld 19 copy

ld 16 copy

ld 17 copy

ld 7 copy

ld 9 copy

ld 5 copy

ld 6 copy

ld 4 copy

BAN TỔ CHỨC

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu