GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 15:47:22 21-05-2017 (GMT+7) Lượt xem:2730

Phật Giáo BR-VT: Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022

NHIỆM KỲ 2017 – 2022
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 
- Kính thưa Đại hội,
- Kính thưa Quý Đại biểu.
 

Sau thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo 7 huyện, thành phố trong tỉnh trên cơ sở thực hiện cải cách hành chính, trẻ hóa lãnh đạo, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã lắng nghe và tiếp nhận sự góp ý, đánh giá tổng kết các công tác Phật sự của Ban Trị sự tỉnh, các Ban ngành trực thuộc cũng như Ban Trị sự cấp huyện nhằm phân tích, nhận định những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến thành công và hạn chế đối với các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.
Để kế thừa và phát quy những Phật sự đã thành tựu, đồng thời, bổ khuyết các Phật sự còn vướng mắc, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ vận dụng sự tập trung nguồn trí tuệ tập thể, vạch ra đường lối phù hợp với từng Phật sự, thích nghi với từng địa phương, hướng tới sự phát triển toàn diện, vững bền mọi công tác nhằm hoàn thiện các mục tiêu cho hoạt động Phật sự mang tính dân chủ trong tổ chức, kỷ cương trong phân nhiệm, thật tâm trong cống hiến và trách nhiệm trong thừa hành đối với chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
 
I. TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH
1. Phổ biến, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Khóa VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Triển khai Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các văn kiện có liên quan của Ban Trị sự tỉnh đã ban hành.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn và bám sát các Chuyên ban tiến hành cơ cấu nhân sự với chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới thật cụ thể và khoa học.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố hệ thống hóa công tác phân nhiệm cụ thể và hành chính văn phòng.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Tăng sự tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2016 và Thông tư 005/2016/TT.HĐTS ngày 15/01/2016 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, tổ chức các Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Giáo dục Tăng Ni tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo Tăng tài trên cơ sở duy trì truyền thống trong thời hội nhập, tiến hành thủ tục nâng cấp Trường Trung cấp Phật học thành Trường Cao trung Phật học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
7. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế nghiên cứu các giải pháp khả thi giải quyết dứt điểm các khiếu kiện tồn đọng, vấn nạn khất thực phi pháp và Tăng Ni không ở các cơ sở Tự viện.
8. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử định hướng về tổ chức các đạo tràng tu học và chương trình giảng dạy đúng với từng đối tượng trên cơ sở Tam tạng giáo điển chính thống của Phật giáo, phù hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Mùa hè xanh giáo dục học sinh, sinh viên sống có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và xây dựng chương trình Đạo hiếu và Dân tộc hàng năm để giáo dục tinh thần hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo cho giới trẻ.
9. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Phật giáo Quốc tế xây dựng và triển khai kế hoạch giao lưu văn hóa và giáo dục Phật giáo với tổ chức Phật giáo các nước trong khu vực.
10. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị chuyên ngành đối với các vấn đề liên quan đến Hiến chương và Pháp luật trong hoạt động Phật sự.
11. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Văn hóa, Ban Thông tin Truyền thông biên soạn bộ sách Lịch sử Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Kỷ yếu Đại giới đàn - 30 năm, một chặng đường .
12. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Nghi lễ tổ chức các Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghi lễ truyền thống Phật giáo các Hệ phái, các vùng miền.
13. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Kinh tế - Tài chánh nghiên cứu giải pháp kinh tế tự túc để chủ động hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự hiệu quả hơn.
14. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Điều hành các Bếp ăn tình thương và các Trung tâm nhân đạo, nghiên cứu, xây dựng các chương trình từ thiện, xã hội mang tính thiết thực, hiệu quả, an toàn và bền vững lâu dài trên cơ sở phát huy tinh thần từ bi, vô ngã.
15. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Thông tin Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ về Thông tin - Truyền thông để có được lực lượng nhân sự chuyên nghiệp hỗ trợ cho BTS Phật giáo tỉnh trong công tác tổ chức những sự kiện quan trọng của Giáo hội. Đồng thời phối hợp các Ban Thông tin - Truyền thông tại địa phương để phổ biến kịp thời những Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh và những thông tin của T.Ư Giáo hội đến các sơ sở tự viện.
 
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN BAN
1. Ban Tăng sự
- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp điều hành giữa Ban Tăng sự tỉnh với các Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế về Ban Trị sự các huyện, thành phố;
- Phổ biến và triển khai các công tác: Tấn phong Giáo phẩm, tiếp tục thống kê lại số lượng Tăng Ni, Tự viện trong toàn tỉnh;
- Xây dựng đề án tổ chức Giới đàn trên cơ sở Giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và phù hợp với truyền thống hệ phái với thời gian hai năm một lần;
- Xây dựng kế hoạch triển khai xuống địa phương các vấn đề: bổ nhiệm trụ trì, quản lý Tự viện, an cư, xuất gia, thọ giới, cầu y chỉ sư, chuyển hoạt động tôn giáo, đăng ký hoạt động tôn giáo... theo từng yếu tố đặc thù của từng khu vực, hệ phái;
- Hỗ trợ Phân ban Ni giới trong các hoạt động Phật sự quản lý, giáo dục Ni giới trong tỉnh.
2. Ban Giáo dục Tăng Ni:
- Áp dụng sách giáo khoa Trung cấp Phật học được Ban Giáo dục Tăng Ni biên soạn mới vào chương trình giảng dạy cho Trường Trung cấp Phật học.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Trường Trung cấp Phật học của các tỉnh, thành bạn về việc nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tiến hành thủ tục chuyển đổi Trường Trung cấp Phật học thành Trường Cao Trung Phật học hoặc liên thông với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM để trở thành Phân viện.
- Quan tâm, giúp đỡ Ban Trị sự các huyện, thành phố củng cố và thành lập các lớp Sơ cấp Phật học theo nhu cầu thực tế được phát triển tốt.
- Hỗ trợ và theo dõi các Tăng Ni sinh đang theo chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ để kịp thời giới thiệu bổ sung tham gia các hoạt động Phật sự của tỉnh theo nhu cầu và trình độ chuyên môn.
3. Ban Hoằng pháp
- Phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các đạo tràng tu học theo từng pháp môn chính thống của Phật giáo trên nền tảng Tam tạng giáo điển.
- Duy trì và phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, Một ngày an lạc và các lớp Giáo lý tại các Tự viện trong tỉnh.
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni và Ban Trị sự các huyện, thành phố tổ chức Hội thi diễn giảng cho hành giả an cư tại các trường hạ toàn tỉnh mỗi năm.
- Phối hợp với Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Văn hóa, Ban Thông tin Truyền thông tổ chức biên soạn bộ sách Giáo lý Phật học.
4. Ban Hướng dẫn Phật tử
- Thống kê các đạo tràng, số lượng Phật tử quy y Tam bảo, Phật tử dân tộc toàn tỉnh;
- Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử hưởng ứng chương trình Phật hóa gia đình dưới hình thức tổ chức Lễ Hằng thuận tại các Tự viện;
- Tổ chức các chương trình Hội thảo, Hội nghị chuyên ngành, diễn đàn Phật pháp nhằm hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của Phật tử về việc tham gia tu tập tại các cơ sở, tự viện;
- Củng cố, tạo điều kiện giúp đỡ các Phân ban đã thành lập, thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc để có sự phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Phật sự;
- Phối hợp với Ban Trị sự các huyện, thành phố củng cố, hướng dẫn và tạo điều kiện thành lập các Gia đình Phật tử sinh hoạt hợp pháp tại các Tự viện;
- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Vũng Tàu và Tp. Bà Rịa xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi giúp các sinh viên, học sinh trong mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
5. Ban Nghi lễ
- Phổ biến chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương;
- Xây dựng kế hoạch mở các Khóa giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức về nghi lễ cho Tăng Ni, Phật tử tại các huyện, thành phố;
- Hỗ trợ Ban Trị sự tỉnh, Ban Tăng sự thực hiện nghi lễ cho các Đại giới đàn và các hoạt động về Nghi lễ cho Ban Nghi lễ.
6. Ban Văn hóa
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin Truyền thông xây dựng và thực hiện đề án biên tập bộ sách Những ngôi chùa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hành trạng các bậc danh tăng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội thảo Bà Rịa-Vũng Tàu, Phật giáo xưa và nay;
- Xây dựng kế hoạch thống kê, bảo tồn và phát huy các di sản Văn hóa Phật giáo cấp Quốc gia và cấp tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thư viện Phật giáo tại các huyện, thành phố.
7. Ban Kinh tế Tài chính
Xây dựng kế hoạch tổ chức kinh tế tự túc để hỗ trợ Ban Trị sự triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự;
- Xây dựng kế hoạch vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện cúng dường Công đức phí hàng tháng cho các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh.
8. Ban Từ thiện - Xã hội
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế, Ban Thông tin Truyền thông xây dựng kế hoạch thăm viếng, thẩm tra các Trung tâm xã hội để có hướng đề xuất, giải quyết cụ thể các vi phạm về chế độ an sinh, vệ sinh an toàn cho các đối tượng được bảo trợ của Trung tâm;
- Củng cố, phát triển hệ thống các Bếp ăn tình thương tại các bệnh viện và nhân rộng đến các Tự viện.
- Xây dựng kế hoạch vận động Tăng Ni, Phật tử thành lập các hình thức từ thiện như sau: Trường Mầm non (mẫu giáo), Lớp học tình thương, Trung tâm dạy nghề; Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật; quán chay từ thiện; Tuệ Tĩnh đường, phòng khám và phát thuốc v.v. tại các huyện, thành phố.
- Vận động Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây cầu; ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bảo hiểm cho người nghèo.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nghiên cứu và xây dựng Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống HIV/AIDS.
9. Ban Phật giáo Quốc tế
- Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện Xã hội quan tâm và hỗ trợ cho đồng bào Phật tử Việt Nam đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại các nước: Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia.
- Quan tâm đến việc đón tiếp các phái đoàn Phật giáo bạn, các tổ chức Phật giáo quốc tế và các đoàn khách nước ngoài đến thăm hữu nghị Ban Trị sự tỉnh.
10. Ban Pháp chế
- Triển khai các chủ trương về chuyên môn của Ban Pháp chế Trung ương.
- Tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh trong công tác giải quyết khiếu kiện liên quan đến Tăng Ni, Tự viện, nhân sự các cấp Giáo hội;
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát tổ chức Hội thảo, Hội nghị chuyên đề về Pháp chế và Kiểm soát Tăng Ni thời hiện đại.
11. Ban Kiểm soát:
- Triển khai các chủ trương, hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương.
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế nghiên cứu phương án khả thi và đề xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh giải quyết một số vụ việc liên quan đến cơ sở Tự viện, Tăng Ni và Phật tử còn tồn đọng.
- Phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tối ưu đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành Phật sự của Ban Trị sự tỉnh theo quy định của Hiến chương GHPGVN và Pháp luật Nhà nước.
12. Ban Thông tin - Truyền thông:
- Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử xây dựng đề án Tổ chức chương trình Đạo hiếu và Dân tộc hàng năm;
- Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện xã hội tổ chức các hoạt động chính như: Quy y Tam bảo cho đồng bào dân tộc, Tôn vinh các tấm gương hiếu thảo, vượt khó...
- Tiếp tục quản lý, điều hành, biên tập hiệu quả cổng thông tin của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; tăng cường phối hợp cùng các website, Tạp chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo phục vụ công tác hoằng dương Phật pháp và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông.
 
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI là Đại hội của sự chuyển giao, kế thừa và ổn định mang tính trẻ hóa và dấn thân vì sự nghiệp chung của Đạo pháp và dân tộc. Hy vọng rằng, Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh sẽ đoàn kết và hết lòng chung tay triển khai thành công các chương trình Phật sự đã định hướng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội của tỉnh nhà, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phồn vinh đất nước.
 
BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu