GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 15:43:54 21-05-2017 (GMT+7) Lượt xem:3055

Phật Giáo BR-VT:Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU,
NHIỆM KỲ V (2012 - 2017)
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
- Kính bạch chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng chứng minh;
- Kính bạch chư Tôn đức Chủ Tọa đoàn;
- Kính thưa chư vị Khách quý;
- Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Để đúc kết những hoạt động công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ V (2012-2017) và hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2017-2022) một cách khả thi theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đã ban hành Thông báo số 79/TB/BTS ngày 23/02/2017 về việc Tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, Nhiệm kỳ (2017-2022) gởi đến các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; Ban Điều hành các Bếp ăn tình thương; Các Trung tâm Nhân đạo, Từ thiện, xã hội để phổ biến một số công tác và nội dung cần sự phối hợp để chuẩn bị kiện toàn cho mọi Phật sự hướng tới Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Nay, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xin tổng hợp báo cáo tổng kết những hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Bằng tinh thần đoàn kết, hoà hợp và không khí đổi mới của xã hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã căn cứ Hiến chương GHPGVN, Nghị định, Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo và Chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội đề ra, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã triển khai công tác trong hoàn cảnh đất nước có nhiều thuận duyên, tạo tiền đề và cơ sở cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát huy nội lực, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh tiếp tục hoàn thành sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo hướng phát triển đi lên của thời đại.
Ban Trị sự PG tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua (2012-2017) luôn phấn đấu thực hiện đúng phương hướng của Giáo hội đề ra. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh có số Tăng ni, Phật tử theo tỷ lệ dân số khá cao, với nhiều hệ phái Phật giáo nhưng nhờ được sự hỗ trợ của Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà đã có nhiều cố gắng trong hoạt động Phật sự và xã hội, góp phần chung vào kết quả tốt đẹp mà Giáo hội đã đạt được trong những năm qua, đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết, xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giữ vững tình hình ổn định trật tự an toàn xã hội.
 
II. THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA BAN TRỊ SỰ:
A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Kiện toàn Ban Trị sự:
- Được sự chấp thuận của Trung ương Giáo hội và các Ban Ngành Chính quyền tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh vào ngày 15-16/08/2012 (nhằm 28-29/06/Nhâm Thìn) tại Nhà Văn hóa TP. Bà Rịa thành công tốt đẹp. Ban Trị sự tỉnh gồm có 04 vị Chứng minh và 77 thành viên theo Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/09/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ V (2012 - 2017) có 77 thành viên do HT. Thích Quảng Hiển làm Trưởng ban, gồm: 29 Ủy viên Thường trực, 18 Ủy viên chính thức và 30 Ủy viên dự khuyết.
 
2. Bổ nhiệm các Ban chuyên môn và Ban Trị sự GHPGVN huyện, Thành phố:
- Sau Đại hội Phật giáo tỉnh, để ổn định hoạt động Phật sự của các Ban ngành thuộc Ban Trị sự tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Lễ bổ nhiệm và đã ban hành Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban chuyên ngành thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 vào ngày 24/10/2012 như sau:
Stt Các chuyên ban Trưởng ban Thành viên
01 Ban Tăng sự HT. Thích Như Thị 29 vị
02 Ban Giáo dục Tăng Ni HT. Thích Quảng Hiển 27 vị
03 Ban Hướng dẫn Phật tử ĐĐ. Thích Thiện Thông 39 vị
04 Ban Hoằng pháp HT. Thích Giác Hạnh 33 vị
05 Ban Nghi lễ HT. Thích Trí Châu 25 vị
06 Ban Văn hóa ĐĐ. Thích Minh Đức 33 vị
07 Ban Kinh tế - Tài chính NT. Thích nữ Mai Liên 58 vị
08 Ban Từ thiện - Xã hội TT. Thích Định Minh 71 vị
09 Ban Phật giáo Quốc tế ĐĐ. Thích Nhuận Trí 19 vị
10 Ban Kiểm soát HT. Thích Giải Thiện 27 vị
11 Ban Pháp chế ĐĐ. Thích Minh Thường 19 vị
12 Phân ban Ni giới NT. Thích nữ Như Như 41 vị
13 Phân ban Cư sĩ Phật tử ĐĐ. Thích Chiếu Hiền 35 vị
14 Phân ban Gia đình Phật tử Htr. Thiện Chánh - Nguyễn Ngọc 29 vị
15 Phân ban Thông tin Truyền thông ĐĐ. Thích Trí Định 15 vị
TỔNG CỘNG 500 vị
 
- Thực hiện và triển khai Thông tư số 292/TT. HĐTS ngày 01/08/2015 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Trị sự PG tỉnh đã ban hành công văn số 686/CV/BTS ngày 12/10/2015 V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; công văn số 74/CV/BTS ngày 15/03/2016, V/v Hướng dẫn cụ thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công văn số 112/CV/BTS ngày 18/04/2016 V/v Thời gian báo cáo Danh sách dự kiến thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cũng đã ban hành công văn hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố tổ chức kiện toàn nhân sự Ban Trị sự cấp huyện và Ban Đại diện cấp xã, phường, thị trấn, Ban Trị sự tỉnh cũng đã ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự Đại diện Phật giáo cấp xã nhiệm kỳ (2016 – 2021) thuộc các đơn vị huyện Tân Thành, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Tp. Bà Rịa và Tp. Vũng Tàu.
- Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu 7 huyện, thành phố và ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự của 7 huyện, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ (2016-2021) như sau:
Stt Ban Trị sự các huyện, thành phố Trưởng ban Thành viên
 01 Thành phố Vũng Tàu TT. Thích Phước Huệ 27 chính thức 02 dự khuyết
 02 Huyện Long Điền TT. Thích Minh Thành 25 vị
 03 Huyện Xuyên Mộc ĐĐ. Thích Nguyên Thọ 19 vị
 04 Huyện Đất Đỏ TT. Thích Thông Luận 11 vị
 05 Huyện Châu Đức ĐĐ. Thích Chiếu Hiền 17 vị
 06 Thành phố Bà Rịa ĐĐ. Thích Nguyên Bình 19 vị
 07 Huyện Tân Thành TT. Thích Minh Thiện 27 chính thức 10 dự khuyết
TỔNG CỘNG 132 vị
 
3. Phổ biến và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Giáo hội:
- Hằng năm, Trung ương Giáo hội có Thông bạch hướng dẫn về Đạilễ Phật đản, An cư Kiết hạ, Lễ Vu Lan Báo hiếu, Lễ kỷ niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và các văn kiện hướng dẫn các sư kiện khác… Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh luôn triển khai đến Ban Trị sự các huyện, thành phố để phổ biến đến các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử thực hiện, như:
- Thực hiện Thông tư số: 05/TT/HĐTS ngày 08/01/2013 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Tổ chức Hội nghị góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Vào ngày 06/03/2013. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị Góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nước CHXHCNVN với sự góp ý của Tăng Ni trong tỉnh đã thành công tốt đẹp, đồng thời phối hợp tổ chức đón nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho 10 Hòa thượng, 13 Ni trưởng, 16 Thượng tọa, 39 Ni sư.
- Thực hiện tinh thần Thông bạch số 133/TB-HĐTS ngày 21/05/2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng dẫn tổ chức Lễ Cầu nguyện Hòa bình cho biển Đông phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Được sự chấp thuận của chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình cho biển Đông vào lúc 08 giờ sáng ngày 01/06/2014 (nhằm ngày 04/05/Giáp Ngọ) tại Đại Giảng đường trường TCPH Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành.
- Ban Trị sự tỉnh đã hỗ trợ cho Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức Hội trại Huynh trưởng Toàn Quốc vào các ngày 16-19/07/2015 tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành.
- Nhân kỷ niệm “Ngày thương binh liệt sĩ 27/07”, để ghi nhớ công ơn của các anh hùng chiến sĩ vì Tổ quốc đã hy sinh cho đất nước được hòa bình độc lập như ngày hôm nay, với mục đích cầu nguyện cho các anh hùng chiến sĩ đều được an lành và vãng sanh cõi tịnh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức Đại lễ Cầu siêu tại Nghĩa trang Hàng Dương thuộc huyện Côn Đảo từ ngày 24-26/07/2015 (nhằm ngày 09-11/06/Ất Mùi), buổi lễ vinh dự được đón tiếp Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, các Ban ngành tỉnh BR-VT và sự chứng minh tham dự của chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội.
- Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội và chính quyền các cấp tỉnh BR-VT, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT được phối hợp cùng Ban Hoằng pháp Trung ương và Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tổ thành công Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 từ ngày 05 - 08/12/2015 (nhằm 24 - 27/10/Ất Mùi) tại tỉnh BR-VT với sự
chứng minh tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Hoằng pháp Trung ương; Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận TW, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an; chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp của 49 tỉnh, thành và Đại diện lãnh đạo các cấp Chính quyền tỉnh về tham dự.
 
4. Học tập và góp ý văn kiện của Đảng và Nhà nước:
- Thực hiện Kế hoạch số: 128 ngày 17/01/2013 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 04/02/2013, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hội nghị góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nước CHXHCNVN vào ngày 06/3/2013 với sự góp ý của Tăng Ni trong tỉnh đã thành công tốt đẹp.
- Thực hiện nội dung công văn số 890/SNV-TG ngày 11/06/2015 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Triển khai Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã ra Thông báo gởi đến Ban Trị sự các huyện, thành phố để quán triệt và triển khai, phổ biến đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự Viện tại địa phương để thực hiện.
 
5. Thực hiện và tham gia bầu cử HĐND các cấp:
- Thực hiện quyền làm chủ tập thể và quyền công dân theo Hiến pháp qui định, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chỉ đạo cho các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố bình chọn, đề cử Tăng Ni có tài đức ứng cử HĐND các cấp, tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử đi bầu cử đầy đủ, góp phần thành công của các cuộc bầu cử.
- Thực hiện công văn số: 13/BTG-HCTH ngày 17/05/2016 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Đề nghị vận động các vị chức sắc, tu sỹ và tín đồ đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22/05/2016, Ban Trị sự tỉnh đã ban hành công văn vận động chư Tăng Ni trụ trì và tín đồ Phật tử tại địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, hăng hái tham gia cùng với cử tri cả nước nói chung và cử tri trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đi bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Thông báo số 86/TB/MTTQ-BTT ngày 22/02/2016 của UB.MTTQVN tỉnh BR-VT, V/v phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016-2021.
 
B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ:
- Thực hiện tinh thần Công văn số 53/SNV-TG ngày 14/01/2013 của Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT, V/v Hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo xây dựng trái pháp luật, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã lập thủ tục xin hợp thức hóa cơ sở tôn giáo xây dựng trái phép trong toàn tỉnh, đề xuất các Ban ngành chính quyền tỉnh xem xét cho hợp thức hóa để trở thành cơ sở tôn giáo hợp pháp.
- Ngày 03/05/2013, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ Ban Tăng sự tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo Ngành Tăng sự với chủ đề “Tăng Ni, đời sống phạm hạnh và giải pháp ổn định” tại Giảng đường trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, với sự tham dự của gần 800 đại biểu Tăng Ni trong tỉnh và khu vực tham dự;
Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 3950/UBND-VP ngày 14/06/2013 và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh tại công văn số 971/SNV-TG ngày 20/06/2013, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hòa VII tại Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra từ ngày 10-14/12/2013 (nhằm ngày mùng 8-12/11/Quý Tỵ) truyền giới cho 1.100 giới tử. Đặc biệt, Đại Giới đàn năm này được Trung ương Giáo hội và Chính quyền tỉnh chấp thuận cho Ban Tổ chức được mở thêm điểm truyền giới cho giới tử Nam tông tại Thích-ca Phật đài, Tp. Vũng Tàu.
- Ngày 28/07/2013, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức thành công Hội thảo ngành Gia đình Phật tử với chủ đề “Gia đình Phật tử - Sứ mệnh và phát triển” tại Giảng đường trường Cao - Trung Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, với số lượng 700 Đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự.
- Thực hiện Thông tư số 197/CV-HĐTS ngày 04/09/2014 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v hướng dẫn thực hiện đổi con dấu các cấp GHPGVN theo Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V). Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đăng ký khắc khuôn dấu cho 11 Ban ngành thuộc Ban Trị sự tỉnh, khắc đổi khuôn dấu cho 7 Ban Trị sự huyện, Trường TCPH và đã đổi khuôn dấu theo mẫu dấu mới cho các cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh.
- Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tại công văn 365/CV.HĐTS ngày 25/9/2015, V/v tổ chức Đại Giới đàn Đồng Huy PL.2560 - DL.2016; và công văn số 1863/SNV-TG ngày 25/11/2015 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xin tổ chức Đại Giới đàn Đồng Huy PL.2560 - DL.2016, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Đồng Huy PL.2560 - DL.2016 diễn ra từ ngày 26-30/06/2016 (nhằm ngày 22-26/05/Bính Thân) với các địa điểm truyền giới cho khoảng 1.300 Giới tử Bắc tông tại Tổ đình Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành; Giới tử Nam tông tại Chùa Hộ Pháp, số 45/4C Trần Phú, P.5, Tp.Vũng Tàu.
Ngày 10/10/2016, tại Đại Giảng đường Trường Trung cấp Phật học, Ban Thường trực HĐTS - Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Giao ban lần thứ 2 - 2016 của Ban Trị sự Phật giáo 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu. Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương; HT. Thích Huệ Trí, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương; TT. Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh VP2 Trung ương Giáo hội... chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo VP2 và Ban Trị sự Phật giáo 5 tỉnh miền Đông. Đại diện Chính quyền tham dự có ông Trà Quang Thanh, Phó vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính Phủ; đại diện Lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh miền Đông và Công an tỉnh BR – VT. Mục đích Hội nghị giao ban là để Trung ương Giáo hội tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vướng mắc tại địa phương, triển khai sâu rộng những văn bản mà Trung ương Giáo hội đã ban hành, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 233/NQ.HĐTS ngày 14/07/2016 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Trung ương GHPGVN.
 
C. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CHUYÊN NGÀNH:
1. Ban Tăng sự:
1.1 Thống kê Tăng Ni, Tự viện:
Theo báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố, Ban Tăng sự tỉnh cập nhật và thống kê số lượng Tăng Ni và Tự viện trong toàn tỉnh tính đến đầu năm 2017 là: Tăng Ni: 3.893 vị và Tự viện: 430 cơ sở
Đơn vị Số lượng
cơ sở Tự viện
Số lượng chư Tăng Số lượng chư Ni Tổng số  Tăng Ni
Huyện Tân Thành 200 1.210 1.778 2.988
Thành phố Vũng Tàu 78 112 216 328
Huyện Long Điền 44 76 148 224
Thành phố Bà Rịa 21 53 76 129
Huyện Châu Đức 32 35 41 79
Huyện Đất Đỏ 22 26 49 75
Huyện Xuyên Mộc 33 32 41 73
Tổng cộng 430 1.540 2.353 3.893
 
1.2 Tổ chức An cư Kiết hạ:
Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng của Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ Tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Thực hiện các Thông tư của Giáo hội hướng dẫn về an cư kiết hạ, Ban Tăng sự tỉnh cùng Ban Trị sự tỉnh đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố tổ chức các trụ xứ An cư Kiết hạ tại địa phương cho Tăng Ni tu học. Ước tính, mỗi năm có khoảng 3.000 Tăng Ni đăng ký an cư tập trung và an cư tại chỗ trong tinh thần hòa hợp tại gần 20 trụ xứ.
Nội dung tu học trong các mùa an cư rất phong phú, ngoài các môn Kinh - Luật - Luận, chuyên đề Phật pháp, sinh hoạt Giáo hội, Tăng Ni hành giả an cư còn được đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc đến trình bày một số chuyên đề về chính sách tín ngưỡng tôn giáo, tình hình thời sự trong và ngoài nước, triển khai Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong các mùa ACKH, Ban Trị sự tỉnh và Ban Tăng sự tỉnh cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và động viên sách tấn Tăng Ni tu học tốt.
1.3 Tổ chức Đại giới đàn:
Đáp ứng nhu cầu thọ giới tu học, hành đạo của Tăng Ni, Ban Tăng sự tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức thành công Đại Giới đàn Thiện Hòa VII năm 2013, và Đại Giới đàn Đồng Huy vào năm 2016, truyền giới cho gần 2.300 giới tử Tăng Ni và khoảng 1.000 cư sĩ Phật tử đến đăng ký thọ giới Bồ-tát tại gia và giới Thập thiện.
1.4 Bổ nhiệm Trụ trì:
Sau Đại hội lần thứ V, Ban Tăng sự đã đề xuất Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì cho 700 Tăng Ni thuộc tỉnh trong năm 2013. Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, được tận tình sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng tại địa phương, Ban Tăng sự đã đề xuất Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh bổ nhiệm trụ trì và hợp thức hóa các cơ sở Tự viện mới xin gia nhập Giáo hội.
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm trụ trì, chuyển nhập hộ khẩu hoặc xử lý kỷ luật Tăng Ni ở một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn, bất ổn, chưa có hướng giải quyết cụ thể từ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các Quy định của Giáo hội.
2. Phân ban Ni giới:
Kể từ khi Phân ban Ni giới tỉnh được thành lập theo Quyết định số 452/QĐ/BTS ngày 24/10/2012 gồm 41 thành viên đến nay, Phân ban Ni giới tỉnh đã đi vào hoạt động đồng bộ, khởi sắc và tích cực từ địa phương theo chỉ đạo của Phân ban Ni giới Trung ương và Ban Tăng sự tỉnh, góp phần vào công tác quản lý sinh hoạt tu học của Ni giới tỉnh nhà, luôn đồng hành cùng Giáo hội thực hiện tốt công tác Phật sự với nhiều hoạt động hữu ích như tham gia giảng dạy, thăm viếng, cúng dường Trường TCPH và các Trường hạ Ni; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, bệnh tật; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và nhiều công tác xã hội khác. Thống kê chư Ni và các Tự viện Ni trong tỉnh đã tham gia tích cực các công tác từ thiện - xã hội trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá được tính thành tiền đến năm 2016 hơn 50 tỷ đồng.
Hàng năm, Phân ban đều tổ chức lễ tưởng niệm Tổ sư Kiều Đàm Di vào ngày 08/02 âm lịch, sau đó triển khai cuộc họp đầu năm để phổ biến các công tác Phật sự của Phân ban trong năm. Đây là hoạt động mang tính nhất quán và hiệu quả của Phân ban đã từng bước ổn định việc quản lý các hoạt động của Ni giới toàn tỉnh. Đặc biệt, mỗi mùa An cư, Phân ban Đặc trách Ni giới đều biên tập và phát hành Đặc san Hương Đàm là tiếng nói chung của chư Ni trong tỉnh.
3. Ban Giáo dục Tăng Ni:
Ban Giáo dục Tăng Ni điều hành Trường Trung cấp Phật học tỉnh theo mô hình nội trú cho Tăng sinh tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni sinh tại Ni viện Thiện Hòa. Nhiệm kỳ qua, nhà Trường đã đào tạo tốt nghiệp khóa 8 hệ Trung cấp có 201 Tăng Ni sinh, và khóa 6 hệ Cao đẳng Phật học niên khóa 2014 - 2017 có 84 Tăng Ni sinh. Hiện tại, chiêu sinh đào tạo khóa 9 hệ Trung cấp có 150 Tăng Ni sinh, và khóa 7 hệ Cao đẳng Phật học niên khóa 2017 - 2019 có 95 Tăng Ni sinh. Hiện tại, cơ sở Trường Tăng đã xuống cấp do thời gian 25 năm xây dựng bán kiên cố. Vì vậy, hiện nay Hòa thượng Thích Quảng Hiển, hiệu trưởng Trường Phật học Đại Tòng Lâm đang xây dựng công trình Nhà Văn hóa Trường Phật học dung chứa khoảng 5.000 người, trong đó có giảng đường, lớp học, phòng họp. Đồng thời, lần lần tu sửa các hạng mục khác cho tiện nghi, khang trang, và kiên cố hơn.
Nhằm nâng cao trình độ Phật học, Ban Giáo dục Tăng Ni đề xuất Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh giới thiệu Tăng Ni sinh dự thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thừa Thiên - Huế; giới thiệu Tăng Ni sinh đến theo học tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp Phật học các tỉnh, thành; Cao cấp và Trung cấp giảng sư do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức tại chùa Hòa Khánh, thành phố Hồ Chí Minh; giới thiệu Tăng Ni sinh theo học lớp Thạc sĩ khóa I và khóa II - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Giới thiệu Tăng Ni sinh du học các nước như: Ấn-độ, Đài Loan(Trung Quốc), Trung Quốc, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia v.v. và có những vị đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trở về tham gia công tác Giáo hội và giảng dạy các trường Phật học.
Để chuẩn bị kiến thức cho Tăng Ni trẻ đã xuất gia trước khi vào học Trung cấp Phật học, Ban Giáo dục Tăng Ni đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã hướng dẫn cho Ban Trị sự Phật giáo TP. Vũng Tàu tiếp tục khai giảng Lớp Sơ cấp Phật học khóa 3 tại Linh Sơn Cổ tự.
4. Ban Hoằng pháp:
Thực hiện tinh thần “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, các thành viên trong Ban đã dốc hết sức đóng góp cho nền giáo dục Phật giáo và truyền bá chánh pháp trên toàn quốc một cách đa dạng như: Tham gia giảng dạy tại các lớp Sơ cấp Phật học, trường Trung cấp, lớp Cao đẳng chuyên khoa, Trung tâm dịch thuật Hán nôm của Viện nghiên cứu Phật học VN; giảng dạy tại các Đạo tràng niệm Phật, tu Bát quan trai giới; các Trường hạ trong và ngoài tỉnh; tổ chức và tham gia giảng dạy các Khóa tu học mùa hè, trại sinh hoạt hè tạo sân chơi lành mạnh, đạo đức cho thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh; tham gia tổ chức thành công các sự kiện Phật giáo lớn như Đại lễ Phật đản, lễ Vu-lan, Đại Giới đàn, Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố; giao lưu diễn giảng với Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành bạn. Ước tính 5 năm qua, tập thể Giảng sư Ban Hoằng pháp giảng khoảng 3.000 buổi, trong đó HT. Thích Giác Hạnh thuyết giảng trong và ngoài nước khoảng 1.000 buổi.
Ban Hoằng pháp cũng đã tiếp nhận các vị Tăng Ni đã tốt nghiệp từ các khóa Cao, Trung cấp Giảng sư vào thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh, hiện nay các vị đang công tác cho Ban Hoằng pháp tỉnh nhà với nhiều hoạt động khởi sắc như: phối hợp các Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Văn hóa tổ chức thành công Hội thi Giáo lý cho Phật tử tại Viện Chuyên Tu, huyện Tân Thành ngày 29/12/2012; tổ chức thành công Hội thi Diễn giảng cho Tăng Ni hành giả an cư 18 Trường hạ trong tỉnh tại Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành vào ngày 01/08/2016.
Đặc biệt, Ban Hoằng pháp đã đề xuất và hỗ trợ Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đăng cai tổ chức thành công Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc từ ngày 05-08/12/2015 dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN và sự phối hợp của Ban Hoằng pháp Trung ương đã quy tụ 1.100 đại biểu Tăng Ni, 1.300 Hoằng pháp viên từ 49 tỉnh thành trong nước và khoảng 20.000 Phật tử tham gia. Hội thảo đã để lại ấn tượng đẹp về tổ chức, giá trị khoa học về nghiên cứu, sức ảnh hưởng lớn về sức lan tỏa tinh thần hoằng pháp đến mọi vùng miền qua nội dung phong phú và thực tiễn của Hội thảo, tạo thêm niềm tin vào uy tín và năng lực tổ chức sự kiện của tập thể Tăng Ni và Ban Trị sự tỉnh.
5. Ban Hướng dẫn Phật tử:
Ban Hướng dẫn (BHD) Phật tử tỉnh hiện có 2 Phân ban: Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) và Phân ban Cư sĩ Phật tử. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định và phát triển nhờ sự điều hành, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các chương trình tu học theo phương hướng hoạt động Phật sự của Ban cũng như 02 Phân ban đã hoạch định trong từng năm.
5.1 Phân ban Gia đình Phật tử:
- Phân ban GĐPT đã được Ban Trị sự tỉnh quản lý, quan tâm, hỗ trợ nên các hoạt động đã được triển khai hiệu quả như mở các trại sinh hoạt về chuyên môn theo thông tư và Thông bạch của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; tổ chức các buổi thi, học giáo lý cho các con em Phật tử và từng bước GĐPT đã triển khai Nội quy tu chỉnh để ổn định nhằm tạo lại các nề nếp, uy tín và khắc phục các nhược điểm.
- Hiện nay, toàn tỉnh thống kê có 32 đơn vị Gia đình, gồm 1.528 Đoàn sinh với tổng số Huynh trưởng tham gia sinh hoạt là 271 Huynh trưởng.
Vào dịp Tết hàng năm, Phân ban GĐPT tỉnh đều tổ chức thăm viếng và đảnh lễ, chúc Tết chư tôn túc trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh. - Nhân dịp tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Hình thành và phát triển GĐPT Tỉnh được tổ chức trong năm 2016, Phân ban GĐPT tỉnh đã làm Kỷ niệm chương, Khánh tri ân và Kỷ yếu 60 năm dâng lên Chư Tôn Đức và các anh chị Huynh trưởng để thâm tạ ân sâu của chư Tôn đức trong nhiều thời kỳ đã giáo dưỡng, sách tấn, dìu dắt trên bước đường tu học và đã trợ duyên, động viên, ủng hộ GĐPT về tinh thần lẫn vật chất trong thời kỳ hình thành và phát triển GĐPT tỉnh.
5.2 Phân ban Cư sĩ Phật tử:
Từ sự kết hợp Ban Hoằng pháp, Phân ban cư sĩ Phật tử được sự quan tâm hướng dẫn tu học đều đặn với nội dung phong phú, ổn định và đạt được một số thành tựu tốt đẹp tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 96 đạo tràng với tổng số 12.340 cư sĩ Phật tử đang sinh hoạt thường xuyên dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Trụ trì các tự viện tại các huyện, thành phố trong tỉnh.
5.3 Hội nghị, Hội thảo, họp bạn:
- Được sự cho phép của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử đã tổ chức thành công Hội thảo ngành Gia đình Phật tử với chủ đề “Gia đình Phật tử, ổn định và phát triển” tại Đại Tòng Lâm ngày 28/07/2013 với sự tham dự của 700 đại biểu.
- Hội nghị Huynh trưởng GĐPT Tỉnh nhiệm kỳ (2016-2021) đã được tổ chức vào ngày 18/09/2016 tại chùa Liên Trì, TP Vũng Tàu, Phân ban GĐPT Tỉnh nhiệm kỳ V (2016-2021) gồm 32 thành viên do Huynh trưởng Cấp Tấn Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân làm Trưởng Phân ban.
- Phối hợp với Phân ban GĐPT TW tổ chức thành công Trại họp bạn Huynh trưởng Tâm Minh toàn quốc tại Đại Tòng Lâm ngày 16 - 19/07/2015.
- Mỗi năm, BHD tỉnh luôn tổ chức Liên trại Huấn luyện A Dục & Lộc Uyển để đào tạo các Huynh trưởng nắm Đoàn. Ban Điều hành tại các huyện, thành phố hàng năm đều tổ chức trại Họp bạn Trại Kiền Trắc; Trại Lục hòa và Trại huấn luyện Anoma, Ni Liên, Tuyết Sơn để huấn luyện Đội, Chúng, Đoàn trưởng và phó cho các đơn vị GĐPT trong huyện. Thường xuyên tổ chức Trại Lục hòa cho các GĐPT trong toàn tỉnh.
5.4 Hoạt động tu học, huấn luyện:
- Phân Ban GĐPT đã thường xuyên quan tâm đến việc tu học của đoàn sinh, huynh trưởng trong tỉnh, mở đầy đủ các khóa tu học, các trại huấn luyện huynh trưởng của Phân Ban Tỉnh hoặc gởi huynh trưởng tham dự các khóa trại huấn luyện của Trung ương GĐPT để đào tạo, nâng cao thêm năng lực cầm đoàn, kiến thức chuyên môn, lãnh đạo, kiến thức Phật học cho từng bậc học, mở trại huấn luyện từng cấp đúng niên hạn đào tạo huynh trưởng, đáp ứng thiết thực cho nhu cầu sinh hoạt tu học, điều hành của GĐPT toàn tỉnh.
- Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi kết khóa tu học trường kỳ các bậc học Kiên, Trì, Định cho các Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh vào ngày lễ húy nhật Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám hàng năm. Ngoài ra, Ban Điều hành của các GĐPT tại các huyện, Tp thành lập Ban Giảng huấn và mở các lớp tu học, tổ chức thi vượt bậc các cấp Mở mắt, Cánh mềm, Chân cứng, Tung bay cho ngành Oanh và Hướng thiện, Sơ thiện, Trung thiện, Chánh thiện cho Ngành Thiếu trong dịp lễ Thành Đạo.
- Lập sổ danh bạ Huynh trưởng trong tỉnh từ cấp Tập trở lên, nhằm quản lý hồ sơ Huynh trưởng để có kế hoạch Huấn luyện, và xét cấp cho Huynh trưởng.
5.5 Hoạt động văn nghệ, từ thiện:
- Vào Đại lễ Phật Đản hàng năm, GĐPT tỉnh luôn cùng các đơn vị Gia đình Phật tử huyện, thành phố làm xe hoa cúng dường Phật đản, tham gia công tác diễu hành xe hoa do Ban Trị sự tỉnh tổ chức và diễu hành xe hoa tại các địa điểm Lễ đài chính của Huyện.
- Các GĐPT vận động xây dựng nhà “Tình Lam” cho Huynh trưởng gặp hoàn cảnh khó khăn; may đồng phục cho Đoàn sinh, tổ chức phát thưởng, tặng học bổng cho đoàn sinh ngoan hiền, hiếu học và trợ cấp cho đoàn sinh gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn trong việc đến trường vào ngày Chu niên của GĐPT tại đơn vị địa phương; tổ chức thăm viếng, du khảo, ủng hộ tịnh tài và tịnh vật cho các cơ sở nuôi dạy trẻ của các chùa trong tỉnh; tham gia đóng góp, ủng hộ các phong trào cứu trợ cho đồng bào lũ lụt tại các tỉnh miền Trung hàng năm. Đồng thời, đề xuất Ban Trị sự tỉnh tổ chức trợ cấp phát học bổng các đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các GĐPT trong toàn tỉnh.
- Ban Điều hành GĐPT các Huyện, thành phố đã vận động Huynh trưởng và đoàn sinh tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, đạt hơn 200 đơn vị máu.
6. Ban Nghi lễ:
Ban Nghi lễ luôn tích cực hưởng ứng và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong các nghi lễ của Ban Trị sự tại các sự kiện như: Đại lễ Phật đản, Tang lễ các vị Tôn túc, Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ… Ngoài ra, Ban Nghi lễ tỉnh đã phối hợp các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố hướng dẫn nghi lễ truyền thống trong ba tháng An cư Kiết hạ tập trung tại các điểm hạ trong toàn tỉnh.
Ngoài ra, Ban Nghi lễ còn chứng minh và tham dự nghi lễ tại các buổi lễ như: Bổ nhiệm trụ trì, ban hành quyết định cơ sở hợp pháp, đặt đá, Lạc thành, cầu siêu tại các cơ sở Tự viện trong tỉnh.
7. Ban Văn hóa:
Ban Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các công tác văn hóa do Ban Văn hóa PG Trung ương đề ra, triển khai kế hoạch và phối họp công tác văn hóa PG tỉnh BR-VT với các huyện, thành phố theo định kỳ, góp phần ổn định và hoàn thành công tác Phật sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Với chức năng và nhiệm vụ chuyên ngành, bằng tinh thần và trách nhiệm, Ban Văn hóa đã tham gia thực hiện một số công tác trọng tâm như: Nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn như Đại Lễ Phật đản hàng năm, Ban Văn hóa luôn cùng Ban Trị sự tỉnh đến thắp hương tưởng niệm Đền Liệt sĩ, thăm Lãnh đạo tỉnh và các Ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh, ghi hình và đưa tin các công tác Phật sự nổi bật tại các huyện và tỉnh.
- Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10 trang web Phật giáo hoạt động rất đa dạng và hiệu quả như: phatgiaobariavungtau.org.com.vn, Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đại Tòng Lâm, Trung tâm nhân đạo Hộ Pháp, Thiền viện Minh Đức, chùa Phật Quang, chùa Liên Trì, thiền đường Liễu Quán II, chùa Minh Duyên, Viện Chuyên Tu, chùa Giác Hoằng và các trang web của các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh, là những địa chỉ website quen thuộc thông tin đến đại chúng những tin tức Phật sự hàng ngày, các bài viết về giáo lý Phật giáo.
- Với nhu cầu cấp thiết cho các hoạt động thuộc về thông tin, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm Phân Ban Thông tin Truyền thông do ĐĐ. Thích Trí Định làm Trưởng Phân ban đã điều hành và hoạt động hiệu quả trong các công tác biên tập, ghi nhận thông tin trong các sự kiện lớn như Giới đàn, Đại hội và biên soạn bộ Kỷ yếu Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc rất có giá trị.
8. Ban Từ thiện - Xã hội:
8.1 Hệ thống các Trung tâm bảo trợ, xã hội:
Tính đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 05 cơ sở tôn giáo hoạt động bảo trợ, xã hội như: nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em cơ nhỡ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như được Chính quyền cấp giấy phép hoạt động đó là:
- Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành;
- Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Tịnh xá Ngọc Đức, thành phố Vũng Tàu;
- Trung tâm Nhân đạo Từ Ân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành;
- Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành;
- Trung tâm Nhân đạo Bồng Lai, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.
Tuy nhiên, huyện Tân Thành hiện có 5 cơ sở nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ nhưng chưa làm thủ tục cấp phép như: Tịnh xá Ngọc Tuyền, Tịnh xá Ngọc Hòa, Tu viện Minh Đạo, chùa Hoa Yên, chùa Niết Bàn. Riêng Viện Dưỡng lão Tịnh Quang tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức đã được thành lập vào năm 2002, nhưng kể từ khi cố NS. Thích nữ Quang Đạo viên tịch năm 2012 cho đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại vì tranh chấp chưa xử lý dứt điểm.
8.2 Hệ thống Bếp ăn Tình thương:
Với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo, 4 bếp ăn tình thương tại bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu; bệnh viện Bà Rịa, thành phố Bà Rịa; bệnh viện Tâm thần tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Châu Đức đã duy trì và luôn hoạt động tốt, được công chúng đánh giá cao, giúp cho những bệnh nhân nghèo khó được an tâm khi vào bệnh viện điều trị cũng như thân nhân của bệnh nhân.
8.3 Hoạt động nhân đạo:
Nhân dịp các ngày lễ lớn của Phật giáo, Tết Nguyên đán, Ban Từ thiện - Xã hội vận động các Tự viện, Tăng ni, Phật tử ủng hộ phát quà cho các gia đình nghèo trong và ngoài tỉnh; ủng hộ và bảo trợ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi; ủy lạo trại phong, tâm thần, bại liệt, khuyết tật và trại dưỡng lão; ủng hộ xây nhà tình nghĩa tình thương; hoạt động của tổ thuốc Nam; vận động các bác sĩ đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; vận động cứu trợ cho đồng bào các tỉnh, thành bị thiên tai; mổ ung bướu, mổ mắt, mổ hàm ếch, chất độc màu da cam... giúp đỡ áo quan cho người nghèo trong và ngoài tỉnh; mở các lớp học tình thương và cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ cho giáo viên;
Trong nhiệm kỳ qua, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đã thực hiện tích cực những công tác nhân đạo, từ thiện, xã hội từ năm 2012 đến tháng 5/2017:
- Cuối năm 2012: 43.581.301.500 đồng (Bốn mươi ba tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu ba trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng).
- Năm 2013: 60.014.239.000 đồng (Sáu mươi tỷ không trăm mười bốn triệu hai trăm ba mươi chín ngàn đồng).
- Năm 2014: 54.404.644.500 đồng (Năm mươi bốn tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn năm trăm đồng).
- Năm 2015: 50.581.365.500 đồng (Năm mươi tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn năm trăm đồng).
- Năm 2016: 68.399.118.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ ba trăm chín mươi chín triệu một trăm mười tám ngàn đồng).
- Đầu năm 2017: 25.250.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỉ hai trăm năm mươi triệu đồng).
Tổng cộng 5 năm: 302.230.668.500 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ hai trăm ba mươi triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn năm trăm đồng).
9. Ban Kinh tế - Tài chánh:
Trong 5 năm qua, theo sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự tỉnh thu niên liễm do Tăng Ni toàn tỉnh cúng dường để Trung ương Giáo hội và Giáo hội tỉnh nhà hoạt động công tác Phật sự tại địa phương.
Để có thêm nguồn kinh tế tự túc, Ban Kinh tế - Tài chính kêu gọi các thành viên trong Ban đóng góp để gây thêm quỹ cho hoạt động. Ban Kinh tế - Tài chính thực hiện công tác thu, chi đều đặn trong hàng tháng, tổng thu chi trong nhiệm kỳ qua tính đến 6 tháng đầu năm 2017 như sau:
Tổng thu: 279.760.000 đồng, tổng chi: 221.023.000 đồng, hiện còn: 58.737.000 đồng.
Ngoài ra, Ban Kinh tế - Tài chánh còn vận động các thành viên trong Ban tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội do Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh cũng như Chính quyền phát động.
10. Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát:
Tuy không có kế hoạch hoạt động cụ thể, nhưng các Ban này cũng đã tham gia một số Phật sự của Ban Trị sự tỉnh.

D. THAM GIA B ẢO VỆ, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC:
Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, quyết tâm giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, đồng thời, kết nối giữa đạo và đời với vai trò thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn đồng hành cùng dân tộc bằng tinh thần phục vụ Đạo pháp, các thành viên của Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thành phố; Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn khu dân cư; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm ngèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, vùng sâu vùng xa; tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; động viên con em Phật tử hăng hái thi hành nghĩa vụ quân sự, bảo vệ môi trường...
Về công tác đoàn thể, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh rất nhiệt tình tham gia các phong trào, đoàn thể, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi... Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) có HT. Thích Quảng Hiển tham gia; thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019) có 04 thành viên tham gia: HT. Thích Quảng Hiển, NT. Thích nữ Như Như, ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, ĐĐ. Thích Thiện Thuận; Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy ban Mặt trận cấp huyện, thành phố và phường xã đều có các thành viên là Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình được Chính quyền tặng Bằng khen và Giáo hội tặng Bằng Tuyên dương công đức. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự PG tỉnh đã được Giáo hội và các Ban ngành tặng nhiều bằng khen như:
- Năm 2013: UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-VT đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện xã hội;
UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Trị sự đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa” và “vì người nghèo”;
- Năm 2016: UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo”;
- Năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Mỗi năm UBMTTQVN tỉnh đều có tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự và các cá nhân trong Ban Trị sự tỉnh;
- Năm 2012, 2015, 2016 Hội đồng Trị sự GHPGVN trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức, Bằng Công đức cho tập thể và các cá nhân của Ban Trị sự tỉnh;
- Năm 2013, 2014, 2015, 2016, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cũng đã trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự, các Chuyên ban và cá nhân của Ban Trị sự tỉnh;
- Năm 2017: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Trị sự tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng quỹ “vì người nghèo”.
 
III. NHẬN XÉT CHUNG:
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh;
Kính thưa Đoàn Chủ tọa;
Kính thưa chư vị Khách quý và toàn thể Đại biểu.
Các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT nhiệm kỳ V dựa trên cơ sở đoàn kết các Hệ phái, hòa hợp thành viên Tăng Ni, tăng cường sức mạnh tập thể nên đã không ngừng củng cố và phát triển các mặt hoạt động. Từ đó, chúng ta có thể nhận xét khách quan về những ưu điểm và đánh giá trung thực những khuyết điểm đang tồn tại:
1. Những ưu điểm:
Tỉnh BR-VT có số lượng Tăng Ni đứng thứ ba trên toàn quốc, Ban Trị sự tỉnh đã vận dụng nguồn trí tuệ tập thể của 500 Tăng Ni được bổ nhiệm ở các Chuyên ban và 114 Tăng Ni hoạt động ở Ban Trị sự Phật giáo 7 huyện, thành phố trong tỉnh, đã nghiễm nhiên trở thành cánh tay nối dài của Ban Trị sự tỉnh, triển khai các hoạt động Phật sự đạt được những thành tựu như sau:
- Sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh đã thực hiện hiệu quả các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự cấp huyện và các Chuyên ban.
- Đường lối đổi mới, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng; sự quan tâm hỗ trợ của các Cơ quan, Ban ngành lãnh đạo các cấp đã tạo nhiều thuận duyên để Ban Trị sự tiếp tục phát triển vững mạnh các mặt hoạt động Phật sự.
- Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã được hệ thống hóa hành chính, điều chỉnh và tăng cường nhân sự hợp lý, phân nhiệm cụ thể nên đã tham mưu cho Ban Thường trực giải quyết hiệu quả nhiều Phật sự trọng đại.
- Tổ chức học tập, hội thảo, hội nghị để quán triệt và phổ biến các Thông bạch, Thông tư, chỉ đạo, chủ trương, văn kiện của Giáo hội đến Ban Trị sự các huyện, thành phố và Tăng Ni toàn tỉnh.
- Qua các Hội thảo GĐPT năm 2012, Hội thảo Tăng sự 2013, nhất là Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015, uy tín của Ban Trị sự tỉnh ngày càng được khẳng định vững chắc trong khu vực và cả nước.
- Phát huy thế mạnh số về lượng Tăng Ni, Ban Trị sự tỉnh đã chỉ đạo và bám sát các hoạt động từ thiện xã hội của Ban Trị sự các huyện, thành phố và các Tăng Ni, Tự viện trong tỉnh đạt kết quả đáng trân trọng.
- Duy trì ổn định hoạt động 4 Bếp ăn tình thương tại các bệnh viện, các Trung tâm bảo trợ xã hội, phòng thuốc nam giúp những mảnh đời bất hạnh có cơ hội hòa nhập xã hội với cuộc sống an lành.
- Trong bất kỳ tình huống nào trước sự phân hóa, chia rẽ và phá rối của một số người đố kỵ vì lợi ích nhóm, tập thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh vẫn luôn giữ lập trường kiên định, đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ Đạo pháp, phục vụ nhân sinh.
2. Những khuyết điểm:
Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự vẫn còn tồn đọng những khó khăn, hạn chế:
- Mặc dù nhân sự Ban Trị sự PG các huyện, thành phố đã được tăng cường nhưng hoạt động một vài nơi vẫn chưa thật sự được đồng bộ dẫn đến một số Phật sự triển khai chưa đạt kết quả như yêu cầu, từ đó xuất hiện khiếu kiện vượt cấp kéo dài, mâu thuẫn leo thang.
- Một số Tăng Ni nhận thức chưa cao về Hiến chương, Luật pháp và các chủ trương của Giáo hội, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh nên dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất công, đất rừng phòng hộ; xây dựng trái phép, cư trú nhà dân, hoạt động mê tín, khất thực phi pháp.
- Vài cơ sở Tự viện đã tổ chức nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ trái phép, cơ sở vật chất không đảm bảo vệ sinh, an toàn; chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc.
- Vẫn chưa có giải pháp khả thi cho dự án thành lập chùa của Tỉnh hội để làm trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh tại thành phố Bà Rịa, nhằm tiện cho chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thành phố tham dự các phiên họp, sự kiện của Ban Trị sự tỉnh.
- Chưa thành lập được Ban Trị sự Phật giáo huyện Côn Đảo để triển khai các Phật sự đáp ứng nhu cầu tu học của bà con Phật tử địa phương, và nhu cầu hành hương tâm linh của du khách thập phương.
- Chưa có kế hoạch cụ thể tạo nguồn kinh tế tài chánh ổn định lâu dài nên việc triển khai thực hiện một số Phật sự vẫn còn hạn chế.
 
IV. KẾT LUẬN:
Chính nhờ đường lối đúng đắn, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của xã hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT đã thành tựu được nhiều Phật sự trọng đại qua 5 năm hoạt động. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo nhất quán với ý thức bảo vệ sự nghiệp đoàn kết hòa hợp các Hệ phái, tổng hợp sức mạnh trí tuệ của tập thể, tôn trọng quyền lợi hợp pháp và truyền thống tu học đúng chánh pháp của Tăng Ni chính là yếu tố cơ bản đưa các hoạt động Phật sự tỉnh nhà vươn lên và ngày càng ổn định, phát triển.
Ban Trị sự PG tỉnh mạnh dạn nhìn vào thực tế, đánh giá trung thực những thành công và hạn chế trong nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm làm nền tảng cho nhận thức, xây dựng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới hiệu quả hơn, thiết thực hơn góp phần chung tay cùng các giới vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Với niềm tin vào sức mạnh đoàn kết một lòng của Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh, Ban Trị sự PG tỉnh sẽ phát huy các thành quả Phật sự đã đạt được, tư duy tích cực về trách nhiệm và tâm nguyện dấn thân vì sự tồn vinh của Đạo pháp và Dân tộc, phấn đấu hoàn thành Chương trình hoạt động của Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI đề ra, tiếp tục sự nghiệp cao cả hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.
 
 BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu