GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 04:10:20 26-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:6455

MC CHƯƠNG TRÌNH VU LAN BÁO HIẾU

Công ơn cha mẹ cao như trời sâu như bể, làm con không sao đáp đền đặng. Hôm nay lễ Vu Lan đã về, cũng là mùa Báo hiếu của các hàng Phật tử chúng con đối với ân đức cao dày của hai đấng sanh thành.

“Ba năm bú mớm ẳm bồng

Mười tháng cưu mang quặn dưỡng”

 

Kính bạch quý Ngài, vâng theo lời Phật dạy noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên. Hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây dưới mái Già Lam …………., gội lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên mười phương ba ngôi Tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền Tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý Ngài nhấtt tâm chú niệm để cửu huyền thất tổ nội ngoại song thân, cha mẹ nhiều kiếp của chúng con nương vào oai lực này mà rời đường dữ, sanh về cõi lành.

       DẪN CHƯƠNG TRÌNH

                                              ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - VU LAN

Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức chứng minh

Vào giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh chúng con thành tâm chắp tay hoa sen, năm vóc sát đất đảnh lễ chư tôn đức cung thỉnh quý ngài hoan hỷ, hứa khả quang lâm lâm lễ đài chứng minh buổi lễ. Quý phật tử nhất tâm nệm thánh hiệu đức Phật A Di Đà cung nghinh chư tôn đức. (Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm bàn chứng minh để chúng con được ân triêm công đức) (Sau khi thấy chư tôn đức đã an tọa bàn chứng minh – ra dấu Phật tử kết thúc niệm Phật và ngồi xuống)

Thông qua chương trình.

Kính bạch chư tôn đức chứng minh,

Kính thưa toàn thể quý Phật tử!

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu gồm các nội dung như sau:

1. Niệm Phật cầu gia hộ - Mặc niệm

2. Tuyên bố lý do – giới thiệu chương trình.

3. Dâng lục cúng dường.

4. Nghi thức cài hoa hồng gồm 3 phần như sau:

a. Nói về ý nghĩa cài hoa hồng.

b. Cài hoa hồng.

5. Nghi thức dâng Trà cho Cha – rửa chân cho Mẹ

6. Nghi thức dâng y cúng dường gồm có 3 phần như sau:

a. Dâng y.

b. Tác bạch dâng y.

c. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh

7. Thọ trai – Hoàn mãn.

Đó là toàn bộ chương trình sẽ được diễn ra xuyên suốt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con, chúng tôi xin phép đước kính trình lên chư tôn đức và quý Phật tử kính tường.

(Đưa micro cho quý thầy chứng minh (phân công người) – mắt nhìn xuống thính chúng – vừa nói vừa ổn định)

1. Niệm Phật cầu gia hộ:

Cung kính ngưỡng bái bạch cư tôn đức!

Kinh thưa đại chúng vào giờ phút này đã chính thức bắt đầu buổi lễ chúng con kính thỉnh chư tôn đức khổi thân, thân mời đại chúng đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm niệm thánh hiệu đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3 lần cầu gia hộ cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn công đức tốt đẹp. Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh khởi niệm.

2. Phút mặc niệm:

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý Phật tử!

Vào giờ này, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể Đạo Tràng hãy dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến thâm ân Chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy tổ, nhất là ân đức sâu dày  Chư tôn Thiền đức Tăng, Bậc Tôn Sư đã dày công  nền Phật Giáo Việt Nam, người đã dâng trọn cuộc đời cho sự tồn vong phát triển của đạo Phật, Anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho hòa  bình nước nhà, Đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến đất nước đồng bào, ơn chúng  sanh vạn loại, và để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. 

Một phút mặc niệm bắt đầu.

3. Tuyên bố lí do – giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự

Kính bạch chư tôn đức!

Kính thưa toàn thể quý Phật tử!

Ôi : “mẹ sanh ta, cha nuôi ta

Nhớ thương cha mẹ xót xa trong lòng

Thương con cực khổ ẳm bồng

Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền”.

 Đúng vậy, công ơn cha mẹ cao như trời sâu như bể, làm con không sao đáp đền đặng. Hôm nay lễ Vu Lan đã về, cũng là mùa Báo hiếu của các hàng Phật tử chúng con đối với ân đức cao dày của hai đấng sanh thành.

“Ba năm bú mớm ẳm bồng

Mười tháng cưu mang quặn dưỡng”

Kính bạch quý Ngài, vâng theo lời Phật dạy noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên. Hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây dưới mái Già Lam …………., gội lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên mười phương ba ngôi Tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền Tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý Ngài nhấtt tâm chú niệm để cửu huyền thất tổ nội ngoại song thân, cha mẹ nhiều kiếp của chúng con nương vào oai lực này mà rời đường dữ, sanh về cõi lành.

Kính bạch quý Ngài,

kính thưa toàn thể quý vị Phật tử,

Với truyền thống tri ân và báo ân trọng trong ngày Vu Lan Báo Hiếu, truyền thống hài hòa một cách tốt đẹp, sâu sắc, với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày …… tháng … năm ……, Chùa ………………………….................…long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan, đó là lý do của ngày lễ hôm nay.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát .

4. Dâng lục cúng dường:

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử,

“Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác

Mưa trên xác phượng báo mùa thu

Vu Lan Thắng Hội hoa hồng thắm

Công Cha nghĩa Mẹ nhớ không nguôi”

Kính thưa Chư Tôn Đức hiện tiền, người đã tạo thắng duyên lành trong ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu. Sau đây thể theo chương trình là phần  dâng lục cúng dường, sẽ được thể hiện với tất cả tâm thành của các em Thanh Thiếu niên Phật tử chùa …………… xin trân trọng kính mời. (cử nhạc lục cúng dường)

5. Nghi thức cài hoa hồng

5.1 Ý nghĩa cài hoa hồng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Chư tôn Đức 

Kính thưa quý Phật tử!

“Ơn cha lành cao như núi Thái

Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi

Dù cho dâng trọn cuộc đời

Cũng không trả hết ơn người sanh ta”

Vâng, cha mẹ đã nhiều đêm thâu thức trắng, nuốt dòng lệ mặn nhìn theo cánh chim bay, hướng về chân trời xa thẳm, nơi con đang bươn chải xứ người, cha mẹ cũng đã từng nát dạ bầm gan  khi con ngỗ nghịch ngang tàn, cha mẹ cũng đã vì con mà phải chôn mình trong hố sâu tội lỗi, để cho con đầy đủ với người. Ôi tình cha mẹ bao la quá, cao xa quá!

“ Núi Thái kia chẳng sánh đặng công cha,

Nước đại dương khó đong đầy tình mẹ”

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý vị Phật tử

Để bày tỏ tấm lòng tri ân của những người  con hiếu đạo, tiếp theo chương trình là phần cài hoa hồng. Kính mời Phật tử ………………………...……….. diễn đọc về ý nghĩa cài hoa hồng, xin trân trọng kính mời.

(Cử Nhạc Lòng Mẹ Không Lời)

5.2 Nghi thức cài hoa

- Kính bạch chư tôn đức chứng minh

- Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử,

“Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ

Nhớ về người che chở suốt đời con

Dù hôm nay con khoát áo nâu sòng

Tình phụ mẫu con hoàn toàn ghi nhớ”.

Giờ đây, những đóa hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý. Đối với cha mẹ vô cùng vô biên với chiếc áo nâu sòng giản dị thanh bần, chịu sương chịu gió, các Ngài đã lặng lẽ dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui, cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Các Ngài đã bỏ đi niềm vui, hạnh phúc riêng tư  của bản than, để đi khắp nhân gian trang trải cho nhân loại muôn người. (mở nhạc Bông Hồng Cài Áo)

Hôm nay, Mùa Báo Hiếu lại về, chúng con mạn phép được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài những đóa hoa vàng thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và của mẹ. Sau đây, xin mời các em trong đoàn cài hoa bước lên để cài hoa cho Chư Tôn Đức.

(sau khi nhạc mở một lần – lúc nhạc nền ta đọc tiếp)

“ Hoa trắng, đỏ - hồng, vàng đều ý nghĩa

Nguyện lòng rằng luôn thờ kính Mẹ Cha

Một bông hồng thắm - hay ngàn muôn thế giới

Một lời để nói - chia cùng ai với ai:

Hãy sống thế nào - để cha đừng buồn

Hãy sống thế nào -  để mẹ được vui.

6. Nghi thức dâng Trà cho Cha và rửa chân cho mẹ

Kính bạch Đại Đức,

kính thưa quý Phật tử!

“Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao

Thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc

Ân đức ấy cao sâu khó tả

Dù suốt  kiếp người con trả chưa xong.

 

Vào giờ phút này kính thỉnh đạo tràng hãy ngồi chắp tay trang nghiêm và mắt mắt lại: nhắm mắt lại để thấy hình ảnh thân thương của mẹ và cha của chúng ta đang hằng hiện hữu trước mặt của chúng ta và hãy nói với Cha Mẹ rằng con xin lỗi Cha Mẹ con đã sai rồi, con cảm ơn cha mẹ con cảm ơn cha mẹ thật nhiều.

(lúc này các bạn tình nguyện viên đã mang những chiếc ghế ra để sẵn cho nhưng phụ huynh ngồi- những người có danh sách được rửa chân và dân Trà và Rửa chân lặng lẽ nhẹ nhàng ra ngồi sẵn) (mở bài Nơi ấy con tìm về)  Nói về ý nghĩa Đạo làm con. 

"Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời,

Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người ,

Phải sống thế nào: để Cha đừng buồn ,

Phải sống thế nào: để Mẹ được vui ,

Tình Cha bao la như núi cao ngang trời,

Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông ,

Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người ,

Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta ,

Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành ,

Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau,

... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời,

Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.

... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả,

Nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.

... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời,

Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu

... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần,

 

Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.

(mở nhạc Đạo Làm Con - không có phần nói đầu mỗi đêm mỗi thắp đèn trời)

 

Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu

Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi

Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu

Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế,bồng.

Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

 

Cũng có lúc con thường hay trách móc

Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.

Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ,

Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng..

Có lúc cha già không muốn tắm

Đừng giận cha và la mắng nặng lời.

Ngày con nhỏ,con vẫn thường sợ nước

Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi !”

Những lúc cha không quen xài máy móc

Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.

Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ

Có khi nào cha trách móc con dâu?

Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn

Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò

Nếu không phải là niềm vui đối thoại

Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

 

Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa

Đừng ép thêm già có lúc biếng ăn

Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt muốn đi nằm

 

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống

Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay.

Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững

Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.

 

Một ngày kia cha mẹ già chán sống

Thì con ơi đừng giận dữ làm gì!

Rồi mai này đến phiên,con sẽ hiểu

Ở tuổi này sống nữa để làm chi?

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi

Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con

Muốn cho con được nên người xứng đáng

Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

Con tức giận có khi còn xấu hổ

Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ

Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại

Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.

 

Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi

Để người vui đi hết chặng đường đời.

Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá

Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.

Luôn có con trong cuộc đời

Cha Mẹ Yêu con- cha mẹ yêu con con ơi!

7. Dâng y:

Chúng con kính nghe Tổ Quy Sơn có dạy: “ Cha mẹ sanh ta ra tạo cho ta vóc hình ấy, là công ơn cha mẹ. Còn sinh ra giới thân huệ mạng, và biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhân quả giải thoát, đó là nhờ công đức của thầy tổ Bổn Sư”.

Thật vậy, công ơn sinh thành đã đành to lớn, nhưng ân giáo dưỡng lại còn lớn hơn, vì quý Ngài là hàng sứ giả Như Lai, bậc thầy hướng đạo cho chúng con đi theo pháp xuất thế tu hành, liễu sanh thoát tử, ơn đức ấy thật vô lượng vô biên, chúng con biết lấy gì đền đáp cho cân.

Hôm nay nhân ngày Vu Lan Báo Hiếu, bằng tất cả tấm lòng chúng con noi gương Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên sắm sanh pháp y. Đây là tín vật của Chư Phật chiến thắng ma quân, đắc thành đạo quả, chút các phẩm vật dâng lên cúng dường quý Ngài bày tỏ tấm lòng chí thành chí kính, ngõ hầu đáp đền thâm ân tái tục trong muôn một.

Cúi mong quý Ngài ai lân nạp thọ để tùy duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển dương chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Thay mặt Ban Tổ Chức, xin mời ……………………………một lòng thành kính và trang nghiêm dâng phẩm vật lên Chư tôn Thiền đức và xin trân trọng kính mời. (cử nhạc Dâng Y Ca Sa của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản)

 

6. Đạo Từ

 

“Chư tôn đức ngàn lần cao quý

Thay Phật tuyên dương pháp diệu huyền

Là phước điền cho muôn loại gieo duyên

Là mô phạm cho nhơn thiên cung kính”.

 

Giờ phút này, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con đang lắng lòng thanh tịnh hướng về chư tôn đức. Chúng con thành kính cung thỉnh …………………………………....ban đạo từ đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con được thấm nhuần lợi lạc.

 

7. Cảm tạ - Hồi Hướng

                                     “Hôm nay dự lễ vu lan

Thương cha, nhớ mẹ, lệ tràn trong tim”

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý Phật tử

Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi già lam ……………....yêu dấu. Được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng con đã được tắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và  thấm đẩm chất liệu ngọt ngào, dịu mát về công cha nghĩa mẹ.

Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản gian lao khó nhọc, vì lòng thương tưởng đối với những người con thơ dại mà quý ngài đã quang lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ, sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao để cho hàng Phật tử chúng con được làm tròn câu hiếu đạo trong mùa lễ hội Vu lan.

Chúng tôi củng xin niệm ân đến quý cấp chính quyền, chư vị quách quý, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã dành thời gian quý báu trở về đây cùng với chúng tôi để cùng cất cao tinh thần hiếu nghĩa.

Chúng tôi hết lòng tán thán đạo tâm và hiếu tâm đối với những trái tim thầm lặng của quý Phật tử cùng quý thân hửu gần xa đã phát tâm cúng dường, ủng hộ về tịnh tài, tịnh vật và công sức để cho buỗi lễ hôm nay được thập phần viên mãn.

Nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho chư tôn đức tuổi thọ miên trường, để mãi là bóng cây che mát cho hàng Phật tử chúng con trở về nương tựa tu tập.

Kính chúc quý cấp chính quyền, chư vị khách quý luôn đầy đủ sức khỏe hoàn thành tốt mọi công việc gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.

Kính chúc quý Phật tử xa gần, đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai.

Và trong quá trình diễn ra buổi lễ chắc không sao tránh khỏi những điều thiếu xót kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hoan hỷ cho.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa …………………....đến đây đã trọn phần công đức, cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo. 

 

Ý NGHĨA CÀI HOA HỒNG

- Kính bạch chư tôn đức chứng minh

- Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử,

Làm người hiện hữu trên cõi đời, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì có cha và mẹ. Cha mẹ đã chắt chiu từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây, từ khi ta còn nằm trong thai nghén, và người đã vui hơn so với những niềm vui thuần dịu nhứt của trần gian, khi nghe ta cất tiếng khóc đầu tiên để mở mắt chào đời, ngày sinh ta ra mẹ cha vô cùng lo âu, sợ sệt, nếu ta bình an trọn vẹn thì cha mẹ mới thật sự an tâm, bằng không người sẽ vô cùng xót xa tiếc nuối, ta lớn lên dần từ đó trong vòng tay ấm áp và truyền cảm của cha, trong bầu sữa ngọt mát trong lành theo tháng năm của mẹ.

Có cha ta luôn đón nhận được sự vững mạnh, bao dung, chở che và nâng đỡ, còn mẹ ta thấy mình được lớn lên dần trong tình yêu cuộc sống, tấm lòng từ ái và con tim biết yêu thương để đồng điệu yêu thương với cuộc đời. cha tiếp sức cho ta lý trí và niềm tin, có thể giúp ta vững bước vào đời, dù với trăm ngàn gian nan sóng gió. Mẹ cho ta cảm tình  nồng  ấm, chở che ta trên vạn nẻo thời  gian. Suốt đời dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta, người có thể đi sớm về  trưa, dãi nắng dầm mưa, hay băng rừng vượt suối, không có khổ đau nào mà người chưa từng trải, không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua, miễn sao người mang về được cho ta manh áo chén cơm để vun thắm niềm vui trong những ngày thơ ấu, chỉ cần thấy ta vô tư vui sống, bao nhiêu đó thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi, có những đêm trái gió trở trời, mẹ thao thức canh thâu vì lo sợ cho ta không được ngon giấc, có những ngày mưa dầm bão tố, cha lại bần thần trong dạ sợ cho sức khỏe của ta, ngày ta lớn khôn mẹ cha lại cho ta đến lớp, giúp ta tiếp xúc  với thầy với bạn, học được những lẽ phải điều hay từ cuộc sống, khơi mở nguồn hiểu biết của ta. Rồi mai ta trưởng thành và chững chạc, có thể tự mình dấn thân và đương đầu với cuộc sống, lại chạy nhanh vào vòng xoáy của nó, đua gót đùa vui theo tiếng gọi của lợi danh.

Vậy mà ta có biết đâu, dưới mái hiên xưa cha mẹ vẫn ngày đêm vẫn mỏi mòn chờ đợi. cha nhiều đêm thức trắng bởi không tin tức của ta, mẹ tựa cửa chờ mong, mắt đượm buồn dõi trông con từ phương trời vô định, cho dù bao mùa trăng đã tròn đã  khuyết, dù bao con nước lớn nước ròng, rồi có lúc trong một thoáng suy tư, trong một lần con trượt chân vấp ngã, lại bồi hồi chợt nhớ về cha mẹ, như muốn tìm lại một nguồn động viên, an ủi mà bao năm tháng đã rời xa, cánh đồng mẹ ngỡ ngàng từng giấc ngủ ban trưa, tiếng chim sẻ hót dậy thơm hương lúa mới, triền đê nào đánh cắp dấu chân tôi, ngày đi vội mà nhói lòng cha suốt năm tháng cơ hàn.

Ngày ta về, ngưỡng tưởng với sự thành đạt hiện có ta sẽ đền đáp đi một lần nào công ơn muôn thuở của mẹ cha, sẽ có thể vui vầy đoàn tụ với gia đình sau những năm bôn ba xa cách. Nhưng ta đâu biết được mẹ cha ta có còn mạnh khỏe, hay người đã nằm yên trong cát bụi cuộc đời.

“ Mẹ bước chậm nhưng dường như có vấp

Dấu chân xiêu chao động ngõ vô thường

Con thấp thỏm níu hoàng hôn thật chặt

Sợ nắng chiều giăng mỏng khói mù sương

Cha còn chăng hay chỉ là ảo ảnh

Đến bên con để bớt nỗi cô đơn

Con bất hiếu chưa trả đền ân trọng

Sợ bên đời không còn bóng mẹ cha”

Kính lạy mẹ, kính lạy cha – tình thương của người dành cho con muôn đời vẫn thế, vẫn ngút ngàn vút cao như núi Thái, vẫn dào dạt mênh mông như biển Thái Bình.

Hôm nay về đây, xin cho con được quỳ bên chân cha, đôi chân đã một đời lặn lội vì con xuôi ngược, đã lê la trên vạn dặm quan san, xin cho con được bới mái tóc mẹ yêu, những sợi tóc đã trải dài trên tháng năm thương nhớ. Và xin cho con được một lần hôn lên đôi tay cha mẹ - đôi tay đã chai sần theo nắng gió, nhưng vẫn dắt dìu con đi về phía tương lai.

Kính lạy mẹ, kính lạy cha con đã quá thờ ơ trước ơn nghĩa sanh thành của cha và mẹ, người  suốt đời lo cho con tất cả, vậy mà chưa một lần nào con nghĩ tưởng để báo ân, giờ đây con muốn đáp đền nhưng con biết không bao giờ đáp đặng, dù phải biết suốt đời này con báo ơn cha mẹ, song việc làm kia đong được đến đâu. Tình mẹ thương con như đại dương rộng sâu vô tận, ơn cha như núi  cao rợp đỉnh mù sương.

Nếu còn mẹ còn cha, bạn vẫn còn một trời hạnh phúc, bạn hãy vui lên và cài lên ngực nhau một đóa hoa MÀU ĐỎ thắm,

màu của tình yêu, màu của nhiết huyết, màu máu con tim mà cha mẹ bạn đã tặng cho bạn trong suốt cả cuộc đời, Hãy ý thức thật rõ:

“Hãy sống thế nào để Cha đừng buồn,

Hãy sống thế nào để Mẹ được vui

Không có Hiếu xin đừng bất Hiếu

Bất hiếu là ta khổ muôn đời”

Nếu bạn chỉ còn Cha hoặc Mẹ thì hãy đón nhận đóa hoa MÀU HÔNG cài lên ngực trái của mình, Màu hồng thắm tươi như biểu tượng của tình yêu, yêu đất nước, yêu con người, nhưng phải một lòng kính yêu cha mẹ. Màu hồng nhắc nhở ta phải biết nhớ về nguồn, về cội, bởi nó như dòng máu trong tim mà mẹ cha đã chắt giọt cho ta, đã sanh thành và dưỡng dục nên ta. Từ nay và mãi đến ngày sau, xin bạn hãy giữ gìn đóa hồng đừng để nhạt phai, như gìn giữ tình thương của cha và mẹ bạn. Bạn hãy xem người như hai đấng thiêng liêng tôn quý, và hạnh phúc vì vẫn còn cơ hội phụng dưỡng kính dâng.

Còn nếu cha mẹ bạn đã thật sự đi xa, xa thật xa, và không bao giờ bạn có thể còn cơ hội nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo, ánh mắt buồn xa xăm của mẹ, tiếng nói khàn hay trách mắng của cha. Dù trước đây ta hoàn toàn khó chịu mà giờ đây muốn được nghe lại dù chỉ một lần cũng không thể được, muốn được ngồi ốm gối Mẹ cũng chỉ là giấc mơ vì Cha mẹ đã về cõi Phật xa thật xa. Thì bạn hãy nhận đó hoa  MÀU TRẮNG. 

Màu trong trắng thanh tịnh tượng trưng cho những tấm lòng hối lỗi ăn năn, biết quay về nương tựa Phật, siêng năng đi chùa, học Pháp nghe kinh, nổ lực làm các việc lành, lánh xa các việc dữ, từ bỏ tham sân si, nguyện sống thật tốt với tất cả mọi người, nhằm chuộc lại lỗi lỗi mà trước đây từng làm cho cha buồn Mẹ khổ. Nguyện chư Phật chứng minh con xin đem tất cả công đức mà con làm được xin hồi hướng công đức về cho cha mẹ của chúng con. Mong rằng dù ở đâu, hay bất cứ lúc nào cha mẹ cũng vẫn vui vì chúng con.

Hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về người bằng những gì tốt đẹp  nhất.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 

TÁC BẠCH DÂNG Y

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính bạch chư tôn đức chứng minh

Hiểu rằng có được thân này là nhờ ơn sanh thành dưỡng nuôi của cha và mẹ. Cha đã cho chúng con nghị lực, niềm tin sức mạnh để đi vào cuộc sống, người đã phải vất vả, vật lộn với cuộc đời để lo lắng tất cả cho chúng con, cha là bóng cả thiêng liêng tỏa mát và che chở chúng con, là tường thành vững chắc giúp chúng con tránh xa được những cạm bẫy chông gai thử thách.

“Nép bên chân cha già lòng mãi ấm,

Như bầu trời hãy nhuộm nắng màu xanh”

Còn mẹ, Mẹ sinh con ra trong khổ cực, ba năm cho bú mớm, mười tháng cưu mang, đắng cay luôn chịu, ngon ngọt luôn nhường, khi chúng con đau bệnh, người thức trắng đêm thâu lo  âu thấp thỏm, đi đứng bồn chồn.

“Cho một lần được nắm bàn tay mẹ,

Được hôn lên đôi má nhé mẹ ơi,

Chỉ một lần, dù chỉ một lần thôi,

Sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được”.

Ngày chúng con lớn  khôn, cha mẹ lại cho chúng con công danh chức  phận, sự nghiệp gia phong. Và mai dù chúng con an vui trong hạnh phúc hay lưu lạc trong phương trời, cha mẹ vẫn như xưa, ngày đêm lo lắng, dõi mắt trông về từng bước chúng con đi. Có mẹ có cha chúng con cảm thấy ngày tháng hãy tươi xanh, nắng mai hãy mãi nhuộm màu hồng trên đôi má, sung sướng ấy ngôn từ không thể diễn, hạnh phúc kia chỉ lấy nước mắt để thay lời.

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha,

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha,

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”.

Nhưng hơn thế, chúng con còn đủ duyên lành được về đây, nương tựa vào tam bảo, học thiện pháp từ quý thầy, để tạo dựng hải đảo vững chắc cho tự thân.

Quý thầy là ruộng phước phì nhiêu, để chúng con gieo trồng căn lành cho mai hậu, là ngọn đèn trí huệ rạng ngời cho chúng con tiến bước giữa đêm đen. Quý thầy như chiếc thuyền từ chuyên chở chúng con qua bến bờ bên kia, là điểm tựa bình yên cho chúng con về nương giữa kiếp phù sinh mong manh tạm bợ.

Ơn sinh thành nặng thân của cha mẹ, ơn tế độ cao cả của quý thầy, những lời lẽ tầm thường phiến diện này, chúng con không làm sao chuyển dâng hết lời tri ơn sâu xa, tột độ, chỉ biết vâng theo lời phật dạy đến ngày rằm tháng bảy, là ngày chư tăng tự tứ, chúng con thiết lễ Vu Lan, sắm sanh vạn vật, y phục cúng dường. Vật tuy nhỏ nhoi nhưng lòng thành lại lớn, ngưỡng dâng lên quý Ngài để nương nhờ vào oai đức chú nguyện, mong cho cha mẹ chúng con hiện tiền được tăng long phước thọ,  cha mẹ qua đời được siêu sanh tịnh độ. Kính mong quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bậc thầy mô phạm để chỉ dẫn chúng con trên đường tìm về giác ngộ.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, tác đại chứng minh.

(Ban đạo từ, chờ đại đức ban bố đạo từ xong, tiếp tục)

Trên Chư Tôn Đức đã từ bi ai lân nạp thọ cho rồi. Chúng con xin thành kính tri ân và đảnh lễ cúng dường tam bái.

ST

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu