GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 05:53:16 27-11-2016 (GMT+7) Lượt xem:3916

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH HIỂN

Ban Tổ chức tang lễ HT Thích Minh Hiển

 

Ban Tổ chức tang lễ HT Thích Minh Hiển

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------------------------------------
 
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH HIỂN
 

I. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Trí Tịnh
II. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban Hòa thượng Thích Quảng Hiển
Phó ban Hòa thượng Thích Nguyên Trực
Hòa thượng Thích Giác Cầu
Hòa thượng Thích Như Thị
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Hòa thượng Thích Trí Châu
Hòa thượng Thích Giải Thiện
Thượng tọa Thích Minh Cường
Ban Thư ký Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
Đại đức Thích Thiện Thuận
Đại đức Thích Nguyên Thái
Đại đức Thích Vĩnh Tế
SC. Thích nữ Minh Hoa
Ban Thủ quỹ
 
Đại đức Thích Chơn Luận              
Ni sư Thích nữ Như Diên               
Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân
Ni sư Thích nữ Tùng Hòa
 

 

III. CÁC TIỂU BAN
1. Ban Điều hành Thượng tọa Thích Minh Thiện
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
Đại đức Thích Nguyên Thái
Đại đức Thích Tâm Trụ
Đại đức Thích Quảng Ngôn
Đại đức Thích Đức Minh
Đại đức Thích Chơn Toàn
2. Ban Nghi lễ Hòa thượng Thích Trí Châu
Hòa thượng Thích Minh Thanh
Ban Nghi lễ tỉnh BR-VT
3. Ban Kinh Sư 
 
Hòa thượng Thiện Tấn (Sám chủ)
Chư tôn đức chùa Từ Thoàn
4. Ban Tiếp tân
 
Thượng tọa Thích Minh Cường
Đại đức Thích Tâm Ngộ
SC. Thích nữ Tâm Hạnh
SC. Thích nữ Tâm Hiếu
5. Ban Xướng ngôn
 
Đại đức Thích Thiện Thông
Đại đức Thích Thánh Biện
Đại đức Thích Tâm Pháp
Đại đức Thích Quảng Ngữ
6. Ban Trần thiết Đại đức Thích Đức Minh                
Đại đức Thích Quảng Ngôn
Đại đức Thích Huệ Nhẫn                 
Sư cô Thích nữ Nguyên Xuân
Tăng sinh Trường Phật học Đại Tòng Lâm
7. Ban Tiếp lễ Đại đức Thích Chơn Tín                 
Ni sư Thích nữ Tùng Hòa               
Sư cô Thích nữ Tâm Từ                  
Sư cô Thích nữ Tâm Tuyền
8. Ban Phụ trách sổ tang Đại đức Thích Chơn Thiền
Đại đức Thích Chơn Phát
9. Ban Trai soạn, hành đường Ni sư Thích nữ Như Diên               
Sư cô Thích nữ Phước Trí
Ni chúng làng Vạn Hạnh                 
Ni sinh Ni viện Thiện Hòa
10. Ban Thông tin Truyền thông
 
Đại đức Thích Trí Định                                     
Đại đức Thích Tâm trụ
Đại đức Thích Hạnh Danh                        
Đại đức Thích Nguyên Trụ
SC. Thích nữ Tâm Thịnh                          
SC. Thích nữ Như Chiếu
SC. Thích nữ Minh Hoa                           
PT. Quảng Chuyên – Lê Ngọc Cảm
PT. Đồng Tâm – Nguyễn Văn Tưởng
11. Ban Thông sự
 
Đại đức Thích Trung Tấn               
Đại đức Thích Từ Thức
Đại đức Thích Thiện Duệ               
Đại đức Thích Quảng Hưng
Đại đức Thích Quảng Vinh             
Đại đức Thích Minh Tín
12. Ban Hiếu đồ Thượng tọa Thích Minh Thọ          
Đại đức Thích Chơn Tâm               
Đại đức Thích Chơn Phương          
Đại đức Thích Trí Ấn                      
Đại đức Thích Chơn Thể                
Đại đức Thích Chơn Định
Cùng môn đồ tứ chúng
13. Ban Cung nghinh
 
Đại đức Thích Trung Hiếu
Tăng sinh trường TCPH Đại Tòng Lâm
14. Ban hầu Kim quan Đại đức Thích Chơn Trí
Chư Tăng Tu viện Bát Nhã
Tăng sinh Đại Tòng Lâm
15. Ban Thị giả Đại đức Thích Chơn Luận
Chư Ni chùa Kiều Đàm
16. Ban Chung cổ Tăng sinh trường TCPH Đại Tòng Lâm
17. Ban Thủ khố Chư Tăng Tu viện Bát Nhã
18. Ban Hương đăng
 
Đại đức Thích Chơn Trang
Đại đức Thích Chơn Hậu
Đại đức Thích Chơn Dũng
19. Ban Trật tự GĐPT Bát Nhã
Ban Bảo vệ khu phố Vạn Hạnh
20. Ban Vận chuyển Phật tử Chơn Tín
21. Ban Vệ sinh Phật tử Chơn Hảo
22. Ban Giữ xe Phật tử Chơn Hảo
Đội dân phòng khu phố Vạn Hạnh

 

PGBRVT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu