GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 05:17:22 15-06-2019 (GMT+7) Lượt xem:2118

Phật Giáo BR-VT: Tổ chức Hội thi diễn giảng cho các Trường hạ mùa An cư Kiết hạ PL 2563 - DL. 2019

Hội thi diễn giảng mùa An cư Kiết hạ PL 2563

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ 
____________ 
 SỐ: 198 /CV-BTS

V/v Hội thi Diễn giảng
mùa An cư Kiết hạ PL.2563
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
           
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2019


 


Kính gởi: - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                 - Trưởng Ban Hoằng pháp các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                    - Ban Chức sự các Trường hạ trong tỉnh.

 

Căn cứ Thông bạch số 070/TB.HĐTS ngày 14/2/2018 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành công văn số 99/CV/BTS ngày 18/3/2019 về việc Thông báo và đăng ký địa điểm An cư Kiết hạ PL.2563 tại địa phương các huyện, thành phố trong tỉnh;
​​Để khích lệ tinh thần tu học và phát hiện, bồi dưỡng cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu thuyết giảng, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức Hội thi Diễn giảng theo kế hoạch như sau:
 

1. Hội thi Diễn giảng vòng sơ kết:
Đối tượng: Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ban Chức sự các Trường hạ tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nghệ thuật thuyết giảng cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu diễn giảng đang an cư tại trụ xứ;
Đề tài: Ăn chay, Tịnh độ, Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Thiền định, An cư, Lục độ, Nhẫn nhục, Chánh kiến, Ngũ căn, Bát chánh đạo.
Thời gian tổ chức: từ ngày 07 - 14/7/2019 (nhằm 05 - 12/6/ Kỷ Hợi);
 

2. Hội thi Diễn giảng vòng chung kết:
Đối tượng: mỗi trường hạ cử 01 thí sinh là hành giả Tăng Ni ưu tú trong số các hành giả có năng khiếu diễn giảng đang an cư tại Trường hạ tham gia Hội thi Diễn giảng của tỉnh; riêng Trường hạ Trường TCPH Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa cử 02 thí sinh đại diện cho 2 lớp Trung cấp và Cao đẳng, đăng ký theo biểu mẫu (đính kèm Mẫu đăng ký).
Đề tài: Giá trị giới luật, Tăng Ni trẻ và sứ mạng trụ trì, Tu sĩ và nhà trọ, Vai trò của Phật tử tại gia, Tu sĩ và Hiến chương, Vai trò của Nội qui Ban Tăng sự Trung ương, Chánh tín và mê tín, Dấn thân và hạnh nguyện, Phật sự trọng đại của người xuất gia, Tu sĩ và môi trường, Biến tướng của Tịnh độ, Tu sĩ trẻ và thời đại công nghệ số.
Thời gian tổ chức: 07h30 - 11h30, ngày 28/7/2019 (nhằm 26/6/ Kỷ Hợi); 
Địa điểm: Đại Giảng đường Trường TCPH Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ;
Thời lượng thuyết giảng của thí sinh: 05 phút.

 

​Vì phát triển sự nghiệp giáo dục Phật giáo và tạo cơ hội cho Tăng Ni tham gia đóng góp trí tuệ trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung công văn này.


​Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.
 

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Lưu VP/BTS.

                     

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm 
TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP
(Đã ký)


Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu