GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 04:51:23 22-05-2018 (GMT+7) Lượt xem:2332

Ban Hoằng pháp tỉnh triển khai công tác Phật sự cho lễ Phật Đản và An Cư năm 2018.

 

DSC0002

Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi họp triển khai công tác Phật sự cho lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ.

Chiều ngày 18/05/2018, Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi họp triển khai công tác Phật sự cho lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ năm 2018.

Cuộc họp có sự hiện diện chứng minh của TT. Thích Thiện Thuận, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và chư tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Hoằng Pháp tỉnh.
Nội dung cuộc họp:

  1. Lễ Phật Đản

Đặc trách Hoằng Pháp các huyện báo cáo thỉnh Giảng sư tại các lễ đài chính của Huyện, Thành Phố đồng thời, phân công giảng sư tại các Lễ đài trong Tỉnh.

  1. An Cư kiết Hạ

Trong toàn tỉnh có tất cả 11 điểm An cư cần sự trợ giúp trong công tác giảng dạy của Ban Hoằng pháp tỉnh. Sau khi thảo luận và phân tích về thời khoá tu tập của từng Huyện, Thành phố, các thành viên trong Ban Hoằng pháp tỉnh đã thống nhất phân nhiệm một số thành viên đặc trách giảng dạy các đề tài về Kinh – Luật – Luận cho các Trường hạ có nhu cầu.

  1. Hội Thi Diễn Giảng

Ban hoằng pháp sẽ kết hợp với Ban trị sự Phật giáo các Huyện và Thành phố tổ chức hội thi diễn giảng tại các trường hạ vòng sơ tuyển và chung kết. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 5/Âm lịch đến cuối tháng 6/Âm lịch.               

Kết thúc phiên họp, TT. Thích Thiện Thuận, hy vọng ngành Hoằng pháp GHPGVN tỉnh tiếp tục làm tốt trách nhiệm hoằng dương chánh pháp, phụng sự đạo pháp và nhân sinh.

  

       
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
-----------------
BAN HOẰNG PHÁP
 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2018

 

  
 
 

 

 

 

 

LỊCH GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG HẠ 
NĂM 2018 - PL.2562


 
1. TRƯỜNG HẠ CHÙA THIỆN QUANG, LIÊN HUYỆN LONG ĐIỀN - ĐẤT ĐỎ
 

Ngày Thứ bảy Giáo thọ Môn học
Buổi sáng
08h - 9h30
Tuần 1 TT. Thích Trí Định Nghiên huấn Tòng Lâm
Tuần 2 ĐĐ. Thích Giác Thái Kinh Đại thừa trích giảng
Tuần 3 ĐĐ. Thích Nguyên Tuấn Lịch sử Phật giáo Ấn Độ
Tuần 4 TT. Thích Thiện Thuận Luật học đại cương
Buổi chiều
14h - 15h30
Tuần 1 TT. Thích Thánh Biện Chuyên đề
Tuần 2 ĐĐ. Thích Giác Phương Phật học danh số
Tuần 3 TT. Thích Thông Không Đại cương Kinh Kim Cang
Tuần 4 ĐĐ. Thích Minh Đạo Đại cương Kinh Pháp Bảo Đàn

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, Chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ ĐĐ. Thích Thật Minh, Phó ban Tổ chức kiêm Thư ký Trường hạ (ĐT. 01697317249); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102).
 
2. TRƯỜNG HẠ CHÙA THIÊN BỬU THÁP,  HUYỆN LONG ĐIỀN
 

Ngày Giáo thọ Môn học
Thứ tư
08h - 09h30
Tuần 1 TT. Thích Trí Định Nghiên huấn Tòng Lâm
Tuần 2 ĐĐ. Thích Hạnh Danh Phật học ứng dụng
Tuần 3 ĐĐ. Thích Quảng Đạt Kinh Bát Đại Nhơn Giác
Tuần 4 TT. Thích Chiếu Hiền Kinh Di Giáo
Chủ nhật, 08h - 09h30 TT. Thích Tâm Pháp Chuyên đề

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ TT. Thích Tâm Pháp, Trưởng ban Tổ chức Trường hạ (ĐT. 0908700528); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102).
 
3. TRƯỜNG HẠ CHÙA HUÊ LÂM, THỊ XÃ PHÚ MỸ
 

Ngày Giáo thọ Môn học
Thứ ba, 05/6/2018
(14h - 15h30)
ĐĐ. Thích Giác Thái Kinh Đại thừa trích giảng
Thứ ba, 19/6/2018 TT. Thích Chiếu Hiền Đại cương Kinh Di Giáo
Thứ ba, 10/7/2018 ĐĐ. Thích Hạnh Danh Phật học ứng dụng
Thứ ba, 07/8/2018 TT. Thích Thiện Thuận Luật học đại cương

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, Chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ NS. Thích nữ Như Tịnh, Thư ký Trường hạ (ĐT. 01265668442); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102).
 
 4. TRƯỜNG HẠ THIỀN VIỆN PHỔ CHIẾU – HUỆ CHIẾU, THỊ XÃ PHÚ MỸ
 

Ngày Giáo thọ Môn học
Thứ bảy, 09/6/2018 TT. Thích Thông Không Đại cương Kinh Kim Cang
Thứ bảy, 07/7/2018 TT. Thích Thiện Thuận Đại cương Giới luật
Thứ bảy, 04/8/2018 TT. Thích Trí Định Nghiên huấn Tòng Lâm

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, Chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ NT. Thích nữ Thuần Trí, Phó Ban Tổ chức Trường hạ (ĐT. 0979727016); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102). 
 
5. TRƯỜNG HẠ TỊNH XÁ NGỌC THẠNH , THỊ XÃ PHÚ MỸ
 

Ngày Giờ Giáo thọ Môn học
Thứ sáu 07:15 - 08:45 ĐĐ. Thích Giác Thái Kinh Đại thừa trích giảng
09:00 - 10:30 ĐĐ. Thích Minh Đạo Chuyên đề
Thứ bảy 07:15 - 08:45 ĐĐ. Thích Thiện Triều Căn bản Giới luật
09:00 - 10:30 ĐĐ. Thích Nguyên Tuấn Lịch sử Phật giáo Việt Nam

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, Chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ ĐĐ. Thích Giác Phương, Trưởng Ban Tổ chức Trường hạ (ĐT. 0988453607); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102). 
 
6. TRƯỜNG HẠ THIỀN VIỆN MINH ĐỨC, THỊ XÃ PHÚ MỸ
 

Ngày Giờ Giáo thọ Môn học
Thứ hai 07:15 - 08:45 ĐĐ. Thích Nhựt Trường Thiền lâm bảo huấn
09:00 - 10:30 ĐĐ. Thích Minh Đạo Kinh Pháp Bảo Đàn
Thứ ba 07:15 - 08:45 ĐĐ. Thích Giác Thái Kinh Đại thừa trích giảng
09:00 - 10:30 ĐĐ. Thích Quảng Đạt Kinh Nikaya trích giảng

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, Chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ ĐĐ. Thích Minh Đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trường hạ (ĐT. 0979954942); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102). 
 
7. TRƯỜNG HẠ TỊNH XÁ NGỌC DINH, THỊ XÃ PHÚ MỸ
 

Ngày Giờ Giáo thọ Môn học
Thứ tư 07:15 - 08:45 TT. Thích Nguyên Bình Tư tưởng Đại thừa
09:00 - 10:30 ĐĐ. Thích Minh Đạo Bách Trượng thanh qui
Thứ năm 07:15 - 08:45 ĐĐ. Thích Hạnh Danh Phật học ứng dụng
09:00 - 10:30 ĐĐ. Thích Giác Phương Phật học danh số

 
Lưu ý: Có vấn đề cần hỗ trợ, Chư Tôn đức hoan hỷ liên hệ ĐĐ. Thích Minh Đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trường hạ (ĐT. 0979954942); hoặc ĐĐ. Thích Thiện Hưng (ĐT. 0909992102).
  
8. TRƯỜNG HẠ CHÙA LONG QUANG, THÀNH PHỐ BÀ RỊA
 

Ngày Giáo thọ Môn học
Thứ bảy, 02/6/2018
Thứ bảy, 23/6/2018
Thứ bảy, 14/7/2018
Chủ nhật, 29/7/2018
TT. Thích Thông Không Đại cương Kinh Kim Cang
Thứ bảy, 09/6/2018
Chủ nhật, 24/6/2018
Chủ nhật, 08/7/2018
TT. Thích Nguyên Bình Tư tưởng Đại thừa
Chủ nhật, 10/6/2018
Thứ bảy, 30/6/2018
Thứ bảy, 28/7/2018
ĐĐ. Thích Hoằng Trí  
Chủ nhật, 17/6/2018
Chủ nhật, 22/7/2018
ĐĐ. Thích Nhựt Trường  
Chủ nhật, 01/7/2018
Chủ nhật, 05/8/2018
TT. Thích Thiện Thuận Đại cương Giới luật

 
 

DSC0017

DSC0002

DSC0019

DSC0020

DSC0007

DSC0013

DSC0006

Tác giả bài viết: Tâm Thịnh

PGBRVT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu