GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 09:10:39 19-07-2021 (GMT+7) Lượt xem:3370

Điếu văn tưởng niệm cố Ni sư Thích nữ Như Diên

Lớp lớp người vào, rồi lớp lớp người đi
Ni sư như ông lái đò đưa lữ khách
Mỗi chuyến đò trĩu nặng tình thương.

nsnd2Kính thưa Giác linh Ni sư!
Hôm nay, toàn thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tăng Ni tỉnh nhà vô cùng bùi ngùi xúc động khi trở về đây tiễn biệt Ni sư lần sau cuối trên lộ trình viễn du của kiếp người lữ thứ mong manh giả tạm. Trong giờ phút tiễn biệt nơi thánh địa Đại Tòng Lâm linh thiêng này, Ban Trị sự tỉnh chúng tôi xin có đôi lời ai điếu.

Nhớ giác linh xưa,
Đất Gia Định Sài Gòn xuất thế
Thuộc con nhà trí thức trung lưu
Tổ tiên đời đời theo Phật
Cha mẹ là Phật tử thuần thành
Thuở ấu thơ đã quen câu kinh Phật
Lúc thiếu thời phát nguyện quy y
Dù chưa hiểu thấu Phật kinh
Sớm đã trường chay trai giới
Thọ trì Bát Quan Trai tu tập
Siêng năng công quả nơi cửa thiền.


Đến lúc,
Túc duyên chớm nở,
Vừa tròn 22 tuổi xuân
Người bỏ tục xuất gia
Cầu Ni trưởng Như Như làm thầy tế độ
Tại tổ đình Sắc tứ Huệ Lâm
Nương cửa thiền lập nguyện xuất trần
Sớm hôm kinh kệ chuyên cần
Làu làu thời khóa đứng đầu đệ huynh.


Đúng lúc,
Gặp thời kinh tế khó khăn
Sư dấn thân nhiệt tình công quả
Trên hiếu kính thầy tổ, dưới hòa nhã chị em
Một lòng dốc tâm tu tập
Trưa chiều công quả siêng năng
Đến năm tròn hai mươi bảy
Được Bổn sư cho đăng đàn thọ Cụ túc
Giới đàn Long Nhiễu - Sài Gòn lưu danh
Chính thức dự vào hàng Ni lưu dòng họ Thích
Mở ra một trang sử vẻ vang cuộc đời.

 


Rồi từ đó,
Chí tâm học đạo
Dự các khóa Phật học Đại Tòng Lâm
Hết Cơ bản đến Chuyên khoa Cao đẳng
Trí tuệ ngày một mở mang
Đạo hạnh ngày thêm tô điểm

Khi ra trường tham gia Giáo hội
Phụ Ni viện quản chúng Ni sinh
Lớp lớp người vào, rồi lớp lớp người đi
Ni sư như ông lái đò đưa lữ khách
Mỗi chuyến đò trĩu nặng tình thương.

 

Tiếp đó,
Gánh vác trọng trách vai trò Thủ quỹ Ban Trị sự
Suốt 4 nhiệm kỳ tâm trí vững vàng
Lại thêm thủ quỹ bản trường
Giữ gìn tài chánh thật an
Giúp cho đạo pháp ngày càng phát huy.


Cứ tưởng,
Hoa trí tuệ sẽ nở đài thơm ngát
Rưới pháp lành xoa dịu chúng sanh
Nào ngờ một phút tử sanh
Cơn vô thường đến mộng thành nhân sinh,
Khi cuối đời,
Dù thân mỏi bệnh đau khó nhọc
Nhưng, Ni sư luôn chánh niệm vững vàng
Biết thân tứ đại hợp tan
Nhẹ nhàng buông xuống không than không sầu.


Xin tán thán,
Bậc Ni lưu một đời dấn thân vì Phật pháp
Mang hạnh nguyện Bồ-tát vào đời
Đến khi quả mãn rong chơi
Tây phương Cực Lạc sáng ngời chân tâm.


Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT và Ban Giám hiệu Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm vẫn luôn trân trọng những công đức mà Ni sư đã đóng góp cho Giáo hội và bản trường, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng tòa nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT ngày một vững mạnh và xương minh.
Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện giác linh Ni sư sớm vào nhà Từ phụ an nghỉ ngàn thu.
Kính tiễn biệt Ni sư.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu