GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 12:13:23 29-11-2022 (GMT+7) Lượt xem:1128

DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

(kèm theo tờ trình số: 518/TTr-BTSTW ngày 26/11/2022)

 

1. TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG: 14 vị

1

TT. Thích Phước Huệ (Trương Thái Sơn)

1956

43

(1979)

Chùa Quan Âm Phật Đài, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

TT. Thích Thông Thiền (Đặng Phước Đức)

1954

42

(1980)

Thiền viện Chơn Không, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

TT. Thích Thiện Thanh

(Võ Đình Tân)

1949

42

(1980)

Chùa Long Cốc (Hang Tổ)

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

TT. Thích Giác Thông (Đào Ngọc Loan)

1957

42

(1980)

Tu viện Pháp Viên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

TT. Thích Nguyên Chơn (Đỗ Trọng Phú)

1956

42

(1980)

Chùa Viên Quang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

TT. Thích Minh Hòa (Trần Văn Nhu)

1959

42

(1980)

Tu viện Thanh Long, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

TT. Thích Minh Thành (Đặng Phước Long)

1960

42

(1980)

Chùa Thiện Quang, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

TT. Thích Thông Không (Trần Văn Lộc)

1961

41

(1981)

Thiền tự Dưỡng Chân

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

TT. Thích Giác Thắng

(Trần Văn Đức)

1951

42

(1980)

Thiền thất Minh Khiết, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

TT. Thích Nhựt Tây (Nguyễn Văn Sang)

1954

42

(1980)

Thiền Tự Qui Sơn, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

TT. Thích Giác Sơn (Ngô Quang Cần)

1957

41

(1981)

Tu viện Minh Đạo, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

TT. Thích Minh Phát (Lưu Cẩm Hưng)

1959

40

(1982)

Tịnh xá Phổ Đà, Tthị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

TT. Thích Định Minh (Đoàn Thanh Vân)

1931

40

(1982)

Chùa Phước Linh, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

TT. Thích Thông Luận (Nguyễn Hòa Bình)

1954

38

(1984)

Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

  1. TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA: 52 VỊ

 

1

ĐĐ. Thích Minh Dũng (Nguyễn Hữu Đức)

1961

34

(1988)

Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

ĐĐ. Thích Trí Định (Trương Minh Ký)

1965

31

(1991)

Hương Hải Thiền Viên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

ĐĐ. Thích Thiện Quang (Nguyễn Trí Hải)

1967

29

(1993)

Chùa Quảng Phương, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

ĐĐ. Thích Nhật Thành (Lê Văn Lập)

1967

29

(1993)

Chùa Long Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

ĐĐ. Thích Huệ Chánh (Nguyễn Như Ý)

1963

38

(1984)

Chùa An Hòa, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

ĐĐ. Thích Giác Quảng (Lê Hoàn Cung Triều)

1955

45

(1977)

tịnh xá Ngọc Hoa Nghiêm, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

7

ĐĐ. Thích Tâm An (Phạm Tấn Phước)

1969

32

(1990)

Chùa Từ Thắng, phường Thống Nhất Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

ĐĐ. Thích Huệ Tâm (Lê Tiến Tưởng)

1963

30

(1992)

Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

ĐĐ. Thích Kim Bảo

(Tous Hón)

1965

29

(1993)

Tịnh xá Pháp Hải, phường Thắng Nhì

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

ĐĐ. Thích Nhuận Phước (Tô Văn Ân)

1968

28

(1994)

Tổ đình Đại Tòng Lâm

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

ĐĐ. Thích Quảng Phổ (Võ Kim Sang)

1969

28

(1994)

Chùa Từ Nhãn, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

ĐĐ. Thích Pháp Luân (Nguyễn Tuấn Vân)

1971

28

(1994)

Chùa Phổ Quang, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

ĐĐ. Thích Tâm Trụ (Hà Thôi)

1973

28

(1994)

Chùa Niết Bàn, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

(Nguyễn Quang thanh)

1972

28

(1994)

Chùa Bửu Lâm, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15

ĐĐ. Thích Đạo Nhãn (Nguyễn Tấn Hữu)

1960

28

(1994)

Thiền viện Chơn Tánh, phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Rịa - Vũng Tàu

16

ĐĐ. Thích Quán Việt (Nguyễn Tế Độ)

1936

28

(1994)

Chùa Từ Quang, phường 2, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

ĐĐ. Thích Bửu Minh (Nguyễn Thanh Hiền)

1972

28

(1994)

Chùa Bình Quang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18

ĐĐ. Thích Từ Chánh (Nguyễn Xuân Ngọc)

1962

27

(1995)

Chùa Kim Sơn, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19

ĐĐ. Thích Vĩnh Tế (Phan Xuân Thịnh)

1976

27

(1995)

Tu viện Thanh Long II, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20

ĐĐ. Thích Long Đức (Trương Văn Điền)

1968

27

(1995)

Chùa Từ Thắng

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21

ĐĐ. Thích Phước Nhàn (Trần Chí Dũng)

1959

27

(1995)

Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22

ĐĐ. Thích Minh Tiến (Huỳnh Công Minh)

1961

42

(1980)

Chùa Thanh Long

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23

ĐĐ. Thích Tịnh Huệ (Nguyễn Phước Minh)

1975

27

(1995)

Tịnh thất Hải Trí

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24

ĐĐ. Thích Từ Thanh (Lê Hùng Sở)

1964

27

(1995)

Chùa Từ Quang

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

25

ĐĐ. Thích Quang Huy (Nguyễn Quang)

1968

27

(1995)

Tu viện Thanh Long

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

26

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa (Trần Ngọc Hơn)

1975

26

(1996)

Tổ đình Đại Tòng Lâm

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27

ĐĐ. Thích Nguyên Thái (Nguyễn Thanh Phong)

1975

26

(1996)

Tổ đình Đại Tòng Lâm

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

28

ĐĐ. Thích Giác Phương (Lê Bình)

1975

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Thạnh

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29

ĐĐ. Thích Minh Đạo (Võ Tiến Dũng)

1976

26

(1996)

Tu viện Minh Đạo

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30

ĐĐ. Thích Minh Phương (Trương Văn Thanh)

1974

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31

ĐĐ. Thích Minh Hiển (Trần Văn Út)

1976

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

32

ĐĐ. Thích Minh Giới (Ngô Văn Quốc)

1970

26

(1996)

Chùa Hang Mai

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33

ĐĐ. Thích Minh Hiếu (Nguyễn Văn Thế)

1976

26

(1996)

Tịnh thất Trúc Viên

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

34

ĐĐ. Thích Chiếu Minh (Lê Văn Hưởng)

1972

26

(1996)

Tu viện Thanh Long

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35

ĐĐ. Thích Giác Tính (Nguyễn Thế Nguyên)

1971

26

(1996)

Tu viện Pháp Viên

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

36

ĐĐ. Thích Minh Từ (Liêu Minh Mẫn)

1973

26

(1996)

Chùa Phật Bửu, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

37

ĐĐ. Thích Chánh Thiện (Đoàn Văn Lượm)

1972

28

(1994)

Chùa Linh Sơn

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

38

ĐĐ. Thích Minh Tươi

(Ngô Minh Thạnh)

1949

26

(1996)

Chùa Hòa Binh

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

39

ĐĐ. Thích Huệ Định (Trần Văn Trọng)

1973

26

(1996)

Chùa Sơn Bửu

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

40

ĐĐ. Thích Tịnh Định (Nguyễn Thành Tài)

1964

26

(1996)

Linh Sơn Cổ Tự

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

41

ĐĐ. Thích Chiếu Hiền (Nguyễn Quang Hậu)

1972

26

(1996)

Chùa Phước Duyên

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42

ĐĐ. Thích Minh Quang (Huỳnh Quang Minh)

1946

26

(1996)

Chùa Từ Quang

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

43

ĐĐ. Thích Minh Tánh (Huỳnh Tấn Quốc)

1973

29

(1993)

Thiền thất Minh Tâm, TX. Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

44

ĐĐ. Kim Quang (Ngô Thành Đông)

1968

28

(1994)

Chùa Thích Ca Phật Đài, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

45

ĐĐ. Thích Nguyên Thọ (Dương Văn Tuệ)

1964

26

(1996)

Chùa Dược Sư, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

46

ĐĐ. Thích Minh Trọng (Trần Văn Ca)

1967

26

(1996)

Tịnh xá Phước Lạc, Tx. Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

47

ĐĐ. Thích Khai Tâm

(Lâm Ngọc Lợi)

1977

26

(1996)

Chùa Chuẩn Đề, Tx. Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

48

ĐĐ. Thích Minh Chơn (Đinh Văn Nam)

1972

26

(1996)

Chùa Phổ Quang, Tx. Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

49

ĐĐ. Thích Thiện Thông (Trần Cả)

1977

24

(1998)

Chùa Liên Trì, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50

ĐĐ. Thích Tâm Trí (Phạm Minh Phước)

1972

24

(1998)

Tổ đình Linh Sơn, Tx. Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

51

ĐĐ. Thích Đại Phước (Nguyễn Thanh Phong)

1973

24

(1998)

Tổ đình Linh Sơn, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

52

ĐĐ. Thích Quảng Đạt (Nguyễn Quảng)

1974

24

(1998)

Thiền thất Bửu Hạnh, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

  1. TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG: 22 VỊ

 

1

NS. Thích Nữ Như Phước (Nguyễn Thị Bích Liên)

1955

45

(1977)

Chùa Tịnh Quang, Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

TN. Thích Nữ Như Nghiêm (Trần Thị Độ)

1947

47

(1975)

Chùa Tịnh Quang, phường Phước Nguyên, Tp. Rịa, tỉnh Rịa - Vũng Tàu

3

NS. Thích Nữ Thuần Nhất

(Nguyễn Thị Kim Danh)

1944

42

(1980)

Thiền viện Chơn Không, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

NS. Thích Nữ Diệu Tánh (Trần Ngọc Tuyết)

1947

42

(1980)

Thiền viện Tịch Chiếu. huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

NS. Thích Nữ Thuận Liên

(lê Thị Gái)

1954

42

(1980)

Tịnh xá Ngọc Trung, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

6

NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm

(Phan Thị Chỉnh)

1959

42

(1980)

Chùa Phước Khánh

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

NS. Thích Nữ Như Hoa

(Tống Thị Mai)

1945

41

(1981)

Chùa Bảo Hải

Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

NS. Thích Nữ Như An

(Phạm Thị Năm)

1954

41

(1981)

Chùa Qui Sơn

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

NS. Thích Nữ Như Vân

(Lê Thị Phong )

1946

41

(1981)

Chùa Bảo Hải

Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

NS. Thích Nữ Diệu Bình

(Lê Thị Liên)

1949

41

(1981)

Tường Vân Ni tự

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

NS. Thích Nữ Hạnh Nhân

(Phạm Thị Lệ Liễu)

1958

40

(1981)

Chùa Phước Tánh

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

NS. Thích Nữ Yến Liên

(Trần Thị Út)

1951

45

(1977)

Tịnh xá Ngọc Lâm, huyện Long Điền

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

NS. Thích Nữ Liên Hòa

(Nguyễn Thị Quyên)

1945

43

(1979)

Chùa Viên Thông, uyện Xuyên Mộc

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

NS. Thích Nữ Hạnh Ý

(Nguyễn Thị Bảy)

1956

42

(1980)

Chùa Bảo Tịnh, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15

NS. Thích Nữ Lài Liên

(Hồ Thị Sang)

1959

42

(1980)

Tịnh xá Ngọc Hòa, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16

NS. Thích Nữ Quảng Đàm

(Huỳnh Thị Hoa)

1962

41

(1981)

Chùa Từ Hiếu, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

NS. Thích Nữ Đồng Liên

(Võ Thị Thu Hồng)

1960

41

(1981)

Hương Lâm Ni Tự, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18

NS. Thích Nữ Tâm Nguyệt

(Nguyễn Thị Huế)

1960

41

(1981)

Chùa Phổ Hiền, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19

NS. Thích Nữ Hạnh Như

(Nguyễn Thị Trà)

1950

41

(1981)

Chùa Vạn Phước, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20

NS. Thích Nữ Như Huệ

(Huỳnh Thị Ngưu)

1953

41

(1981)

Tổ đình Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21

NS. Thích Nữ Diệu Thọ

(Phạm Thị Tám)

1947

40

(1982)

Tổ đình Linh Sơn, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22

NS. Thích Nữ Diệu Tín

(Lê Thị Mười)

1945

40

(1982)

Tổ đình Linh Sơn, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

  1. TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ: 128 VỊ

 

1

SC. Thích Nữ Thông Thiện (Huỳnh Thị Ánh)

1961

32

(1990)

Tịnh thất Châu Hoằng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

SC. Thích Nữ Thiền Từ (Nguyễn Thị Tường Vy)

1964

30

(1992)

Thiền viện Phổ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

SC. Thích Nữ Hoàng Liên (Triệu Thị Châu)

1948

30

(1992)

Tịnh xá Ngọc Ẩn, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

SC. Thích Nữ Toàn Liên (Lưu Kim Phụng)

1964

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Phước, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

SC. Thích Nữ Ánh Liên (Trần Thị Phương)

1966

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Thanh, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

SC. Thích Nữ Hiển Liên (Ngô Thị Phấn)

1962

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Hiển, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

SC. Thích Nữ Như Thông (Trần Thọ Thọ)

1948

47

(1975)

Chùa Huê Lâm, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

SC. Thích Nữ Như Tịnh (Vương Thị Thu Yến)

1962

29

(1993)

Chùa Huê Lâm, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

SC. Thích Nữ Minh Quang (Nguyễn Thị Kim Loan)

1960

37

(1985)

Chùa Linh Bửu, thị xã . Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

SC. Thích Nữ Minh Thảo (Nguyễn Thị Hiếu)

1959

29

(1993)

Chùa Linh Bửu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

SC. Thích Nữ Chơn Quang

(Võ Thị Nguyệt)

1963

29

(1993)

Tịnh thất Viên Trí, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm (Trần Thị Hường)

1961

30

(1992)

Pháp Lạc Ni Tự, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

SC. Thích Nữ Như Tịnh (Nguyễn Thị Sách)

1962

29

(1993)

Chùa Long Khánh, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

SC. Thích Nữ Chúc Phương (Phan Thị Dung)

1968

30

(1992)

Chùa Hưng Hòa, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15

SC. Thích Nữ Huệ Huy (Hồ Thị Kim Hoàng)

1960

31

(1991)

Chùa Long Hội, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16

SC. Thích Nữ Chơn Thường (Võ Thị Liên)

1967

29

(1993)

Chùa Minh Quang, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

SC. Thích Nữ Chơn Minh (Trương Thị Bình)

1964

29

(1993)

Chùa Viên Quang, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18

SC. Thích Nữ Như Vân (Lê Thị Phong)

1946

41

(1981)

Chùa Bảo Hải, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu

19

SC. Thích Nữ Minh Liên (Lương Thị Tuyết Hồng)

1959

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Điền, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20

SC. Thích Nữ Trí Minh

(Phan Thị Tánh)

1966

29

(1993)

Tịnh thất Phúc Duyên, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21

SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Trương Thị Hén)

1959

32

(1990)

Tịnh xá Ngọc Điền, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22

SC. Thích Nữ Huệ Chi (Nguyễn Thị Ny)

1963

29

(1993)

Tịnh thất Phúc Duyên, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23

SC. Thích Nữ Điều Liên (Nguyễn Thị Tư)

1969

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Bích, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24

SC. Thích Nữ Lâm Liên (Nguyễn Thị Loan)

1965

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Cát, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

25

SC. Thích Nữ Thiền Minh (Phan Thị Kim Vui)

1964

32

(1990)

Chùa Tịnh Quang, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

26

SC. Thích Nữ Liên Hòa (Nguyễn Thị Quyên)

1945

43

(1979)

Chùa Viên Thông, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27

SC. Thích Nữ Thiền Quang (Hoàng Thị Huệ)

1960

32

(1990)

Tịnh thất Phổ Quang, Phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

28

SC. Thích Nữ Như Huệ (Phan Thị Diễm Hồng)

1966

31

(1991)

Chùa Minh Phước, phường 2

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29

SC. Thích Nữ Tịnh Mãn (Nguyễn Kim Thuận)

1970

30

(1992)

Chùa Giác Hoằng, xã Sông Xoài

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 30

SC. Thích Nữ Tánh Liên (Đinh Thị Sáu)

1964

30

(1992)

Chùa Thường Tịch Quang,

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31

SC. Thích Nữ Tâm Hạnh

(Nguyễn Thị Hảo)

1964

29

(1993)

Tổ đình Linh Sơn I, xã Tân Hòa

Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

32

SC. Thích Nữ Hồng Xuân (Nguyễn Thị Hạnh)

1966

29

(1993)

Tổ đình Linh Sơn I, xã Tân Hòa

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33

SC. Thích Nữ Kim Thanh (Lê Thị Ngọc Thu)

1961

29

(1993)

Tổ đình Linh Sơn I, xã Tân Hòa

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

34

SC. Thích Nữ Diệu Minh (Phạm Thị Huệ)

1962

28

(1994)

Chùa Linh Bửu, phường Phú Mỹ

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35

SC. Thích Nữ Diệu Niệm (Phạm Thị Nhật Hà)

1965

29

(1993)

Chùa Huyền Không, phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

36

SC. Thích Nữ Chơn Huệ (Trần Thị Hương)

1968

28

(1994)

Chùa Minh Quang, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Rịa - Vũng Tàu

37

SC. Thích Nữ Thiền Chiếu (Lê Thị Hậu)

1961

28

(1994)

Chùa Quảng Đức, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Rịa - Vũng Tàu

38

SC. Thích Nữ Hỷ Liên (Nguyễn Thị Kim Liên)

1970

28

(1994)

Tịnh thất Hỷ Lạc, xã Tân Hòa

thị xã Phú Mỹ. tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

39

SC. Thích Nữ Như Khiêm (Huỳnh Thị Lệ)

1957

28

(1994)

Chùa Huê Lâm, phường Phú Mỹ

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

40

SC. Thích Nữ Tiến Liên

(Trương Thị Cam)

1969

28

(1994)

Tịnh xá Ngọc Đức, phường Thắng Nhì

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

41

SC. Thích Nữ Như Điềm (Phạm Thị Tâm Ân)

1963

28

(1994)

Chùa An Lạc, phường Thắng Nhì

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42

SC. Thích Nữ Như Mỹ (Nguyễn Thị Hoa)

1950

28

(1994)

Chùa Quy Sơn, phường 5, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

43

SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Trương Thị Phấn)

1935

28

(1994)

Chùa An Lạc, phường Thắng Nhì

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

44

SC. Thích Nữ Như Bảo (Phạm Vũ Minh Châu)

1975

28

(1994)

Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

45

SC. Thích Nữ Sen Liên

(Nguyễn Tuấn Thanh Nhàn)

1944

28

(1994)

Tịnh xá Ngọc Phước, P. Long Tâm Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

46

SC. Thích Nữ Thuần Liên (Trần Thị Tuyết Nhung)

1971

28

(1994)

Tịnh xá Ngọc Phước, P. Long Tâm Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

47

SC. Thích Nữ Huệ Trúc (Lưu Thị Hoa)

1962

28

(1994)

Chùa Thích Ca I, phường Long Hương Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

48

SC. Thích Nữ Linh Quang (Nguyễn Thị Thanh)

1960

30

(1992)

Tịnh xá Ngọc Quang,thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

49

SC. Thích Nữ Thiền Từ (Nguyễn Thị Tường Vy)

1964

30

(1992)

Thiền viện Phổ Chiếu, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50

SC. Thích Nữ Huệ Tuệ (Phan Thị Thùy Nhiên)

1969

29

(1993)

Chùa Trúc Lâm, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

51

SC. Thích Nữ Huệ Hiền

(Hoàng Thị Kim Hương)

1962

29

(1993)

Chùa Trúc Lâm, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

52

SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Trương Thị Hồng Liên)

1970

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Hải, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

53

SC. Thích Nữ Thánh Nghiêm (Võ Thị Thùy Trang)

1972

28

(1994)

Chùa Tịnh Quang, Huyện Châu Đức, ỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

54

SC. Thích Nữ Niết Liên (Nguyễn Thị Phượng)

1966

28

(1994)

Tịnh xá Ngọc Cát, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

55

SC. Thích Nữ Mẫn Liên (Huỳnh Kim Hương)

1965

27

(1995)

Tịnh xá Ngọc Minh, huyện Long Điền. tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

56

SC. Thích Nữ Diệu Lộc (Tạ Thị Lũng)

1941

27

(1995)

Tịnh xá Pháp Hải, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

57

SC. Thích Nữ Thiền Diệu (Nguyễn Thị Lý)

1968

27

(1995)

Thiền viện Phổ Chiếu, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

58

SC. Thích Nữ Thiền Giác (Nguyễn Thị Nga)

1968

27

(1995)

Thiền viện Phổ Chiếu, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

59

SC. Thích Nữ Thiền Luận (Lê Thị Thảo)

1971

27

(1995)

Trúc Lâm Bảo Sơn, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

60

SC. Thích Nữ Tùng Hòa

(Đỗ Thị Lệ Hà)

1962

29

(1993)

Ni viện Kim Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

61

SC. Thích Nữ Huệ Liên (Nguyễn Thị Trang)

1969

29

(1993)

Tịnh thất Trí Quang, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

62

SC. Thích Nữ Ánh Liên (Nguyễn Thị Hồng)

1961

29

(1993)

Thiền viện Minh Đức, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

63

SC. Thích Nữ Nhật Minh (Lê Thị Quyết)

1966

27

(1995)

Chùa Sắc Tứ Vạn An, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

64

SC. Thích Nữ Thảo Chi (Nguyễn Thị Tư)

1963

28

(1994)

Chùa Minh Phước, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

65

SC. Thích Nữ Liên Hà (Nguyễn Thanh Thảo)

1975

29

(1993)

Tịnh xá Ngọc Sơn, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

66

SC. Thích Nữ Quảng Hạnh (Nguyễn Thị Anh)

1958

26

(1996)

Chùa Bảo Quang, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

67

SC. Thích Nữ Phương Minh (Nguyễn Thị Sanh)

1976

27

(1995)

Thiền viện Tịch Chiếu, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

68

SC. Thích Nữ Như Tấn (Trần Thị Thủy)

1955

27

(1995)

Chùa Phước Huệ, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

69

SC. Thích Nữ Như Hạnh (Kiều Thị Hồng Cúc)

1958

27

(1995)

Chùa Phước Huệ, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

70

SC. Thích Nữ Tâm Nghĩa (Trần Thị Lẽ)

1956

26

(1996)

Chùa Long Vân, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

71

SC. Thích Nữ Diệu Ân

(Huỳnh Thị Thọ)

1969

26

(1996)

Chùa An Hòa, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

72

SC. Thích Nữ Hoàn Liên

(Trương Thị Hồng Phượng)

1973

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Hải, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

73

SC. Thích Nữ Diệu Hoàng

(Nguyễn Thị Kim Phượng)

1963

26

(1996)

Chùa Linh Giác, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

74

SC. Thích Nữ Diệu Lành (Phạm Thị Mai)

1964

26

(1996)

Bửu Lâm Tự, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

75

SC. Thích Nữ Diệu Thiện (Phạm Thị Loan)

1966

26

(1996)

Bửu Lâm Tự, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

76

SC. Thích Nữ Ngọc Thuận (Nguyễn Thị Nhanh)

1970

26

(1996)

Chùa An Lạc, huyện Long Điền, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

77

SC. Thích Nữ Như Hiền (Đặng Thị Phương Hồng)

1967

26

(1996)

Chùa Thanh Quang, Tp. Bà Rịa, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

78

SC. Thích Nữ Huệ Ý (Đỗ Kim Dung)

1972

26

(1996)

Chùa Cửu Long, Tp. Bà Rịa, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

79

SC. Thích Nữ Chúc Thuận (Võ Thị Hòa)

1966

27

(1995)

Long Sơn Cổ Tự, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

80

SC. Thích Nữ Tánh Liên

(Hồ Thị Ngọc)

1967

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Bích, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

81

SC. Thích Nữ Nhẫn Liên (Đào Mộng Thảo)

1970

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Hương, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

82

SC. Thích Nữ Thảo Liên (Lê Thị Kim Sang)

1953

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Hương, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

83

SC. Thích Nữ Nguyên Xuân (Trương Thị Ngọc Mai)

1974

26

(1996)

Chùa Vạn Phước, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

84

SC. Thích Nữ Cúc Liên (Nguyễn Thị Thu Vân)

1959

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Bích, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

85

SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Nguyễn Thị Tuyết)

1959

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Bích, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

86

SC. Thích Nữ Hòa Liên (Nguyễn Thị Cúc)

1968

26

(1996)

Tịnh thất Thiên Minh, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

87

SC. Thích Nữ Huệ Phú (Lê Thị Long)

1942

26

(1996)

Tịnh thất An Lạc, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

88

SC. Thích Nữ Phước Minh (Nguyễn Thị Dấm)

1961

26

(1996)

Linh Quang Tịnh xá, Tp. Vũng Tàu, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

89

SC. Thích Nữ Thông Hiếu (Nguyễn Thị Bé)

1975

26

(1996)

Bảo Ân Ni Tự, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

90

SC. Thích Nữ Minh Diệu (Lê Thị Sáu)

1954

27

(1995)

Thiền viện Minh Đức, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

91

SC. Thích Nữ Trang Liên

(Trần Thị Liên)

1966

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

92

SC. Thích Nữ Phát Liên (Nguyễn Thị Đến)

1972

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Phúc, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

93

SC. Thích Nữ Chung Liên (Nguyễn Thị Láng)

1964

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Hiển, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

94

SC. Thích Nữ Đức Trí (Nguyễn Thị Liễu)

1969

26

(1996)

Tu viện Tuệ Giác, thị xã Phú Mỹ, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 95

SC. Thích Nữ Huệ Tịnh (Trần Thị Kim Loan)

1971

26

(1996)

Chùa Long Hoa, huyện Châu Đức, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

96

SC. Thích Nữ Như Duyên (Phạm Thị Diệu Xuân)

1974

26

(1996)

Chùa Hoa Nghiêm, huyện Châu Đức, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

97

SC. Thích Nữ Diệu Pháp (Châu Thị Bạch Liên)

1968

26

(1996)

Chùa Phước Quang, huyện Châu Đức, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

98

SC. Thích Nữ An Tánh (La Thị Ngọc Trinh)

1970

26

(1996)

Chùa Tịnh Quang, huyện Châu Đức, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

99

SC. Thích Nữ Tâm Chánh (Võ Thị Như Ý)

1945

29

(1993)

Tu viện Viên Thông, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

100

SC. Thích Nữ Diệu Minh

(Phạm Thị Huệ)

1962

28

(1994)

Chùa Linh Bửu, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

101

SC. Thích Nữ Pháp Quang (Nguyễn Thị Thành)

1969

28

(1994)

Chùa Linh Quang, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

102

SC. Thích Nữ Đăng Liên (Lê Dương Trực Tiên)

1972

28

(1994)

Tịnh xá Ngọc Quang, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

103

SC. Thích Nữ Thiền Vân (Nguyễn Thị Ngọc Hoa)

1965

28

(1994)

Thiền viện Phổ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

104

SC. Thích Nữ Chơn Ánh (Hoàng Thị Thanh Nguyệt)

1973

28

(1994)

Tu viện Viên Thông, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

105

SC. Thích Nữ Liên Như (Trương Thị Sương)

1972

26

(1996)

Tịnh thất Đức Quang, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

106

SC. Thích Nữ Quảng Phước (Đào Thị Hạnh)

1962

26

(1996)

Chùa Quảng Phước, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

107

SC. Thích Nữ Huệ Nhựt (Đặng Thị Luyến)

1968

27

(1995)

Thiền viện Huệ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

108

SC. Thích Nữ Huệ Hải (Lê Ngọc Hân)

1968

27

(1995)

Thiền viện Huệ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

109

SC. Thích Nữ Huệ Hiếu (Đặng Thị Thuận)

1966

27

(1995)

Thiền viện Huệ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

110

SC. Thích Nữ Hiền Liên (Nguyễn Thị Hậu)

1963

26

(1996)

Tịnh xá Ngọc Bích, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

111

SC. Thích Nữ Quảng Châu

(Nguyễn Thị Diễm My)

1972

26

(1996)

Tịnh thất Giác Ngộ, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

112

SC. Thích Nữ Minh Viên (Hoàng Thị Phúc)

1965

26

(1996)

Chùa Linh Bửu, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

113

SC. Thích Nữ Bửu Cẩm (Võ Thị Như Nhung)

1976

26

(1996)

Chùa Quan Âm, thị xã. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

114

SC. Thích Nữ Tâm Hiếu (Nguyễn Thị Thảo)

1970

26

(1996)

Chùa Hương Đàm, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

115

SC. Thích Nữ Thiền Chánh (Lâm Thị Hồng Nhạn)

1966

26

(1996)

Thiền viện Phổ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

116

SC. Thích Nữ Phổ Đăng (Võ Thị Thanh Nga)

1966

26

(1996)

Thiền viện Phổ Chiếu, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

117

SC. Thích Nữ Chơn Trí (Nguyễn Thị Hiền)

1976

26

(1996)

Tu viện Viên Thông, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

118

SC. Thích Nữ Tuệ Nhật (Hồ Thị Thu Hoài)

1971

26

(1996)

Chùa Phổ Minh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

119

SC. Thích Nữ Ngọc Hồng (Nguyễn Thị Kim Loan)

1964

26

(1996)

Tổ đình Linh Sơn 2, thị xã. Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

120

SC. Thích Nữ Tâm Từ

(Trần Thái Bảo Thư)

1974

26

(1996)

Chùa Khánh Tường, thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

121

SC. Thích Nữ Ngộ Thường (Nguyễn Thị Én)

1949

24

(1998)

Tịnh thất Viên Minh, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

122

SC. Thích Nữ Phước Duyên (Lê Thị Hạnh)

1965

24

(1998)

Linh Quang Tịnh Xá, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

123

SC. Thích Nữ Bổn Tịnh (Võ Thị Thu Oanh)

1973

24

(1998)

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

124

SC. Thích Nữ Tắc Nghiêm (Nguyễn Thị Yến Trang)

1959

24

(1998)

Chùa Phổ Diệu, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

125

SC. Thích Nữ Linh Hoàn (Lương Thúy Hằng)

1962

24

(1998)

Chùa Nam Hoa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

126

SC. Thích Nữ Diệu Phước (Nguyễn Thị Lệ)

1962

24

(1998)

Tịnh xá Bạch Y, thị xã. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

127

SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Hoàng Thị Bảy)

1978

24

(1998)

Chùa kim Liên 2, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

128

SC. Thích Nữ Như Thắng (Nguyễn Thị Lý)

1957

38

(1984)

Hải Đức Ni Tự, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu