GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 06:18:04 11-11-2023 (GMT+7) Lượt xem:489

Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Phát nguyện của Giới tử

Nơi đây, chúng con như vẳng nghe lời đức Thế Tôn vang vọng từ pháp hội Tâm Địa Quán: “Vào biển Phật pháp, lòng tin làm căn bản. Qua sông sanh tử, giới làm thuyền bè.” Toàn thể chư huynh đệ Giới tử của hai chúng xuất gia và tại gia chúng con, tâm thức đang rộn lên niềm kính tin vô biên vào đạo lực bất khả tư nghì của mười phương chư Phật, và hạnh nguyện lợi sanh vô bờ bến của chư Tôn tịnh đức Tăng Ni đã và đang trải dài lòng từ ái đến từng thế hệ hậu học chúng con.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật tác đại chứng minh.

Nam mô Lịch đại Tổ sư Truyền giáo, Truyền giới tác đại chứng minh.

 Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng chứng minh;

  • Kính bạch chư Tôn đức Giới sư;
  • Kính bạch chư Tôn đức Ban Kiến đàn.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, uy nghi của Tuyển Phật trường Đại Tòng Lâm, dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật; dưới sự chứng minh của chư sơn Tịnh đức Tăng Ni, chúng con thắp nén tâm hương thành kính dâng lên cúng dường chư Phật mười phương và hiện tiền chư Tôn tịnh đức.

Phủ phục trước uy dung khả kính của quý Ngài, lòng chúng con bồi hồi xúc động và nghe vọng đâu đây lời kêu gọi thống thiết của đại sư Tỉnh Am đối với sự phát tâm bồ-đề: “Từng nghe, cửa chính yếu vào đạo lấy phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp tu hành lấy lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện vững bền kiên cố, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích.” Và nơi Thánh địa Tòng Lâm Phật giáo thiêng liêng này, tâm khảm giới tử chúng con vang lên lời sách tấn thúc giục của thiền sư Linh Hựu một cách thống thiết, như van nài chúng con hãy phát khởi chí khí trượng phu, như hồi chuông thức tỉnh bao kẻ lạc lối trong trường tịch vô minh “Phàm là người xuất gia, phải cất bước vượt tới phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, kế thừa và hưng thịnh dòng Thánh, nhiếp phục ma quân, nhằm báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi.

Kính bạch chư Tôn thiền đức!

Với tâm trạng của người quên đường trong đêm tối mong nhìn thấy một điểm sáng phía trước để tiến bước, chúng con thâm cảm những khổ đau dai dẳng trong đường sinh tử đều do tham dục trói buộc, sai sử. Nếu không có đức Phật ra đời thuyết pháp, chế định giới luật thì làm sao chúng con biết được nẽo quay về cố hương an lạc. Vì thế, ngày nay, tại Đại giới đàn Minh Nguyệt này, chúng con với lòng khát ngưỡng vô biên hướng về quý Ngài một lòng cần cầu giới pháp. Kính mong chư Tôn tịnh đức thương tưởng trao cho chúng con ngọn đèn Thánh giới của Phật, để huynh đệ giới tử chúng con soi đường tìm về bảo sở.

Chúng con kính nghe:“Giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm; giới như gương báu sáng, chiếu rõ tất cả pháp; giới như ma ni châu, rưới của giúp người nghèo; thoát khổ mau thành Phật, chỉ giới này hơn cả”. Ý thức được ý nghĩa vô thượng của giới pháp, chúng con nguyện trải tâm như đại địa để hứng trọn cơn mưa diệu pháp.

Ý thức được lòng từ bi và ân đức vô biên của đấng Điều Ngự đã trải qua vô lượng kiếp sanh tử vì dìu dắt chúng con và chúng sanh mà hy sinh vô số đầu, mắt, tuỷ, não, quốc thành, thê tử… thực hành Bồ-tát đạo. Chúng con nguyện lãnh thọ và giữ gìn giới pháp cho chánh pháp cửu trụ cõi Ta-bà để phần nào đáp đền ân đức của đức Từ phụ Bổn sư.

Ý thức được tâm nguyện và hoài bão rộng lớn của chư lịch đại Tổ sư muốn truyền trì mạng mạch Phật pháp; ý thức nỗi thao thức của chư Tôn tịnh đức mong có người kế vãng khai lai, chúng con nguyện lãnh thọ và vâng giữ giới pháp để ngọn đèn trí tuệ mãi rạng soi, để bông hoa giới hạnh mãi tỏa hương giữa trần gian khổ lụy.

Và nhất là ý thức được thực trạng khó khăn của người tu sĩ trong thời đại công nghệ số, chúng con nguyện lãnh thọ và vâng giữ giới pháp. Chúng con nguyện làm người gương mẫu cho đời, để cho người đời không còn chê bai, cho niềm tin của nhân loại đối với Tam bảo, đối với đạo Phật ngày càng kiên cố và rộng khắp.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con cũng biết, đường tu trì đầy nội ma ngoại chướng, lắm chông gai vất vả gian nan; cũng biết phận mình phước mỏng nghiệp dày, dễ đắm mình theo những tục tình hư hèn, nên chúng con luôn hướng về quý Ngài mong đón nhận được sự gia hộ. Và xin nguyện sẽ mặc giáp tinh tấn, khoác áo nhẫn nhục để vượt qua những gian nan, cám dỗ của cuộc đời.

Hôm nay, Giới tử chúng con khắp mọi miền đất nước vân tập về Tuyển Phật trường trên Thánh địa Đại Tòng Lâm để cầu thọ giới pháp, chợt nghe sâu thẳm nơi tâm thức chúng con dâng lên niềm hoan hỷ vô biên khi biết mình đã được chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn, Hội đồng Giới sư cho phép cho lập hạnh anh nhi, cất bước vượt lên phương trời cao rộng trong pháp tướng viên đảnh phương bào. Lòng trần như được cởi bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn của kiếp nhân sinh huyễn hóa, chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi giờ khắc này được quỳ dưới chân quí Ngài mà đón nhận dòng sữa thơm của giới luật tinh anh.

Nơi đây, chúng con như vẳng nghe lời đức Thế Tôn vang vọng từ pháp hội Tâm Địa Quán: “Vào biển Phật pháp, lòng tin làm căn bản. Qua sông sanh tử, giới làm thuyền bè.” Toàn thể chư huynh đệ Giới tử của hai chúng xuất gia và tại gia chúng con, tâm thức đang rộn lên niềm kính tin vô biên vào đạo lực bất khả tư nghì của mười phương chư Phật, và hạnh nguyện lợi sanh vô bờ bến của chư Tôn tịnh đức Tăng Ni đã và đang trải dài lòng từ ái đến từng thế hệ hậu học chúng con.

Câu hội về Giới trường Tòng Lâm, chư huynh đệ Giới tử chúng con cảm thấy lòng mình như được trải rộng bao la, hòa quyện với hạnh nguyện vị tha vô bờ bến của chư vị Trưởng lão tiền bối đã dày công khai sáng và tâm nguyện kế thừa của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tận lực kiến thiết. Về đây, chúng con như được tắm mình trong dòng suối pháp thiêng liêng ngọt ngào, vun đầy chất liệu giải thoát từ nguồn cội tâm linh. Chúng con như vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc dâng trào của ngày được thầy Bổn sư tác pháp yết-ma thế phát, khi từng lọn tóc xanh rơi xuống trả lại cho trần thế phù hư, bao ân tình và mơ ước tuổi thơ đã trở thành món quà của dĩ vãng, nhường lại cho tâm nguyện thênh thang viễn ly phiền não, tham cứu đạo mầu.

Chúng con không có ý đèo bồng để rạng danh như Thiền sư Nguyên Thiều, Liễu Quán; quyền xảo như Tổ sư Pháp Bảo, Tiên Giác; uyên bác như Hoà thượng Thiện Hoa, Minh Châu; mẫu mực như Hòa thượng Tuệ Tạng, Hành Trụ… nhưng lòng thành tha thiết đối với Biệt giải thoát, nên Giới tử chúng con nhất tâm qui ngưỡng một đời mô phạm như chư vị Luật sư Pháp Chuyên, Huệ Quang; dốc lòng tập hạnh gương mẫu theo các ngài Trí Thủ, Thiện Hòa. Dẫu rằng thỉnh thoảng thân tâm chúng con có trào dâng nỗi niềm vui buồn thế sự, tâm vẫn phấn khích khi chợt nghe bên tai lời sách tấn của Đại Viên thiền sư: “Họ là trượng phu, ta cũng thế”, nhưng tận chiều sâu của sơ tâm từ ngày dấn thân vào cửa đạo đến tận hôm nay và cho đến ngàn sau, chúng con vẫn thủy chung một tâm nguyện: THỌ TRÌ GIỚI PHÁP, TRÌ NHƯ LAI MẠNG.

Tất cả giới tử Tăng, Ni chúng con chí thành đảnh lễ cầu thỉnh chư Tôn đức chứng minh cho thệ nguyện tha thiết của gần 800 giới tử chúng con: Đời đời tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa và nghiêm trì giới luật dù gặp phải chướng duyên hay nghịch cảnh giữa gió bụi đường đời. Chúng con xin hướng về hồng ân Tam bảo dâng lên chư Tôn đức Giới sư niềm tin bất hoại với lòng khát ngưỡng cần cầu Thánh giới.

Kính nguyện chư Phật gia hộ cho quý Ngài tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ Ta-bà, hóa độ chúng con và những ai muốn đi trên lộ trình giải thoát.

 NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu