GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 05:22:51 11-11-2023 (GMT+7) Lượt xem:506

ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT: LỄ KHAI MẠC

Sáng ngày 10/11/2023 (nhằm ngày 27/09 Quý Mão), tại giới trường Tăng trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) đã chính thức diễn ra Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt PL.2567 – DL.2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức từ ngày 09-12/11/2023 ( nhằm ngày 25-29/09 Quý Mão).

Cung nghinh trưởng lão HT Pháp chủ quang lâm Giới trường chứng minh lễ Khai mạc

Đại Giới đàn Minh Nguyệt với ba Giới trường chính: Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ) là trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Tăng, Ni viện Thiện Hòa (phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ) là trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Ni và chùa Hộ Pháp (TP. VT) là trụ xứ truyền giới cho giới tử Nam Tông.

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm Giới trường chứng minh lễ Khai mạc

Trước giờ Khai mạc tất cả các Giới tử ở các giới trường tập trung về tại giới trường Tăng Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm. Hơn 1000 Giới tử với màu vàng rực rỡ và trang nghiêm hết sức thành kính cung nghinh chư Tôn đức chứng minh, quang lâm về hội trường chính nơi diễn ra Lễ Khai mạc. Từng bước chân an lạc giải thoát của quý ngài như hòa quyện tan chảy trong sự cần cầu giới pháp của những Giới tử, trong khung cảnh uy nghiêm rực rỡ đến nhiệm mầu của giới trường trang nghiêm tất cả con người và quang cảnh tạo nên một bức tranh hùng tráng, lung linh và sống động như huyền thoại về một Đại Tòng Lâm “Thánh địa” đã truyền trao giới pháp và đào tạo ra rất nhiều bậc Tăng, Ni tài đức song toàn trong suốt liên tục 30 năm qua ở trong khu vực miền Đông Nam Bộ với 11 lần tổ chức Đại Giới đàn.

Chư Tôn đức tham dự và chứng minh lễ khai mạc

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão HT. Thích Viên Minh – Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão HT. Thích Minh Thông – UVTT  HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Quảng Hiển – UVTT HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Trưởng lão HT. Thích Tâm Thuỷ – UVTT  HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Thiện Xuân – Thành viên HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Giác Tùng, Trưởng lão HT. Thích Như Thị – đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Trưởng lão HT. Thích Quang Nhuận, Trưởng lão HT. Thích Pháp Cao, Thành viên HĐCM GHPGVN; Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế trung ương; HT. Thích Huệ Trí – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng Ban Tổ chức; TT. Thích Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; HT. Thích Hải Ấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương; HT. Thích Thiện Đức – UV Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương; HT. Thích Giác Liêm – UV HĐTS; TT. Thích Phước Nghiêm – UV Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Tâm Hải – UV HĐTS , Thư ký Báo chí Đức Pháp chủ GHPGVN; TT. Thích Tắc Bạch – UV HĐTS, Thư ký Lễ tân Đức Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Thông Hoà – Phó BTS, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Phú Yên; TT. Thích Nhuận Nghĩa – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Thích Thiện Thuận – UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Giác Trí – UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Quách Thành Sattha – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT. Thích Giác Thông – Phó ban BTS GHPGVN tỉnh, đặc trách Hệ phái Khất sĩ; TT. Thích Minh Thường, TT. Thích Nhuận Trí, TT. Thích Nguyên Thái đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, cùng chư Tôn đức giáo phẩm trong HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, TP. HCM, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, cùng chư Tăng và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Chư Tôn đức Ni tham dự và chứng minh lễ Khai mạc

Chư Tôn đức Ni tham dự và chứng minh lễ Khai mạc

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT. TN. Như Cương – Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT; NT. TN. Huệ Hương – Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương; NT. TN. Nhật Khương – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; NT. TN. Như Như – Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT; NT. TN. Như Huệ – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; NT. TN. Từ Nhẫn – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh; NT. TN. Như Thảo – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Phân ban, kiêm Trưởng Tiểu ban Đối ngoại Phân ban Ni giới Trung ương; NS. TN. Hạnh Bình – Phó Trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT; cùng chư tôn đức Ni trong Ban Tổ chức.

 

HT. Thích Huệ Trí – Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại giới đàn Minh Nguyệt

HT. Thích Huệ Trí, Trưởng ban Ban Tổ chức Đại Giới đàn phát biểu khai mạc: “Hôm nay, Thánh địa Đại Tòng Lâm Phật giáo rực rỡ cờ hoa giữa lòng đô thị mới Phú Mỹ, ngôi phạm vũ uy nghiêm thanh tịnh này được sự mật thùy gia hộ của mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư vị Thiện thần hộ pháp hộ giới và Tổ khai sơn nên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, chư Tăng Ni giới tử hiện diện nói riêng được cung đón chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Hội đồng Thập sư; chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo các tỉnh thành lân cận thân lâm chứng minh Lễ Khai mạc Đại Giới đàn “Minh Nguyệt” PL.2567 – DL.2023 qua sự thỉnh cầu tha thiết của chúng con, giúp tập thể Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BRVT chúng con tổ chức Đàn truyền trao giới pháp cho các Giới tử cầu thọ, đắc giới tu học và hành đạo. Chúng con rất mong quý Ngài trong Hội đồng Giới sư vì lòng từ bi mà khai cam lồ vị truyền thọ Giới pháp cho các Giới tử, để giúp các Giới tử thành tựu Giới thể vô tác, mai này có thể nương mình Phật pháp, soi sáng thế gian. Chúng tôi cũng mong các Giới tử luôn thúc liễm thân tâm, tha thiết mong cầu Giới pháp.”

Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Pháp Chủ GHPGVN giáo giới cho Giới tử

Trưởng lão HT Thích Trí Quảng – Pháp chủ HĐCM GHPGVN giáo giới cho Giới tử hôm nay là những người đủ điều kiện xuất gia, tu hành thì phải cố giữ Giới mà Đức Phật đã chế, Tăng đã truyền. Chúng ta là phàm phu, nên nghiệp chướng trần lao còn nhiều, Nhờ giữ Giới tướng mà Tâm được thanh tịnh, được vào Vô tướng Giới đàn (nơi an trú của hàng Bồ-tát và A-la-hán) và thọ giới với Đức Tỳ Lô Giá Na, từ đó con đường đi lên sẽ không còn thối chuyển nữa. Giới đàn là nơi các Giới sư phải thanh tịnh, Giới tử phải hết lòng khát ngưỡng Giới pháp của Đức Phật thì mới lãnh thọ được. Người xuất gia, thọ Giới thì rất nhiều nhưng đạt được Giới thể thanh tịnh thì rất hiếm. Nhìn lại bậc long tượng Tổ Minh Nguyệt, đời thứ 8 của dòng thiền Liễu Quán, mang một tinh thần yêu nước sâu sắc, khi đất nước lâm nguy, Hoà thượng sáng lập Hội Việt Nam cứu quốc, khi đất nước được thống nhất HT. lại sáng lập Hội Phật giáo Việt Nam yêu nước. Ngài đã đắc được Giới thể thanh tịnh, tuy đã viên tịch nhưng ngày nay Tăng Ni vẫn khát ngưỡng giáo pháp mà Hoà thượng đã thay Phật truyền trao.”

HT Thích Huệ Trí đón nhận lẵng hoa của HĐTS trao tặng

Tại Lễ Khai mạc, rất nhiều lẵng hoa tươi thắm được trao tặng cho Ban Tổ chức để chúc mừng Đại Giới đàn Minh Nguyệt lần thứ XI.

TT Thích Thiện Thuận cung tuyên tiểu sử HT. Minh Nguyệt

TT. Thích Thiện Thuận, Phó ban Ban Tổ chức cung tuyên tiểu sử của Tổ Sư Minh Nguyệt (1927-1985). Theo báo cáo của Ban Tổ chức công tác soạn thảo nội dung của Giới đàn lần này phong phú và đa dạng hơn, với 200 câu hỏi Khảo hạch và trắc nghiệm gồm 4 phần: Kinh, Luật, Luận, Giáo sử và Hiến chương. Chư vị Điển lễ đối trước chư tôn Giáo phẩm Chứng minh cung an chức sự và cung thỉnh Hội đồng Thập sự.

Hội trường lễ Khai mạc

Thể hiện tâm nguyện thiết tha cầu thọ Giới pháp, Giới tử Thích Thiện Nghi đại diện hơn 1000 Giới tử kính dâng lên lời phát nguyện: “Từ ngày bước chân vào cửa đạo cho đến tận hôm nay và cho đến ngàn sau, chúng con vẫn thủy chung một tâm nguyện Thọ trì giới pháp, trì Như Lai mạng. Toàn thể Giới tử chúng con xin đem tất dạ chí thành, cùng tâm kính ngưỡng thiết tha của mình dâng lên đức Thế tôn giữa pháp hội Như Lai chân nghĩa công đức, Bạch Thế Tôn! Con từ nay cho đến lúc thành Phật, đối với Giới đã thọ, con nguyện không khởi tâm hủy phạm.”

Trưởng lão HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS huấn từ sách tấn Giới tử

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ: “thật vô cùng có ý nghĩa và lợi ích đối với Đại Giới đàn Minh Nguyệt nói chung và các Giới tử nói riêng. Ngài gởi lời chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Minh Nguyệt. Ngài cũng nhắc nhở các Giới tử cần cầu thọ Giới và giữ giới trang nghiêm thanh tịnh để đắc Giới. Vì Giới luật có tầm quan trọng rất lớn trong sự nghiệp tu hành của người tu sĩ: Giới năng sinh Định, Định năng phát Tuệ. Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Ngài ca ngợi và tán thán Giới luật, đồng thời nhắc nhở các Giới tử phải giữ gìn Giới luật cho thanh tịnh đến suốt đời.”

Giới tử tập trung trước buổi lễ khai mạc

Trước ngày Khai mạc, các Giới tử tập trung về các Giới trường chính và được Ban Quản giới tử sinh hoạt rất nghiêm túc. Theo chương trình đã ấn định sẵn các Giới tử phải tham gia thực hiện đầy đủ các khóa lễ Sám hối, Giáo giới Hành nghi, Khai thị Giới tử, thi trắc nghiệm-  khảo hạch và tụng Luật Trường Hàng… Riêng các Giới tử Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni phải phát lồ sám hối cho thân tâm hoàn toàn thanh tịnh để sẵn sàng thọ nhận Giới pháp.

TT. Thích Nhuận Nghĩa phát biểu cảm tạ

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt đã thành tựu viên mãn như những lời chúc phúc hết sức chân tình của chư tôn giáo phẩm chứng minh. Buổi lễ chỉ gói gọn trong hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng đó là tất cả những gì mà ban tổ chức Đại Giới đàn đã điều hành một “guồng máy” gồm 27 tiểu ban, hoạt động một cách nhịp nhàng, tận tâm tận lực, cẩn trọng và liên tục trong suốt nhiều ngày qua. Mỗi Lễ Khai mạc đàn giới đều có một sắc thái và ấn tượng riêng. Tuy nhiên, lễ Khai mạc Đại Giới đàn lần này rất thiêng liêng, hùng tráng, lung linh đến nỗi đã khắc ghi trong lòng mỗi Giới tử cũng như người tham dự một dấu ấn đẹp, khó quên và chính dấu ấn này giúp cho mỗi người nguyện hứa với lòng mình nổ lực không ngừng tinh tấn, dũng mãnh tu hành nhằm theo đuổi mục đích, lý tưởng và giải thoát khổ đau bằng cách tự làm lợi ích cho chính mình và cho cả tha nhân.

Một vài hình ảnh diễn ra trong buổi lễ:

 

Tin, ảnh: Ban TTTT Giới đàn

phatgiaobariavungtau.org.vn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu