GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 12:52:21 28-03-2022 (GMT+7) Lượt xem:1993

Ban Tổ Chức lễ tang Cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Liên

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN LONG ĐIỀN

BAN TRỊ SỰ

------------------------------------------------

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

 

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TÂM LIÊN

(27-30/03/20212 (Nhằm ngày 25-28/02/ Nhâm Dần)

 


I. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Giác Tùng

Hòa thượng Thích Giác Thông

Ni trưởng Thích nữ Viên Liên

Ni trưởng Thích nữ Tấn Liên

Ni trưởng Thích nữ Liên Liên

Ni trưởng Thích nữ Hoa Liên

Ni trưởng Thích nữ Mai Liên

Ni trưởng Thích nữ Gương Liên

Ni trưởng Thích nữ Diệu Tánh

 

II. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban
Thượng tọa Thích Tâm Pháp


Phó ban
Đại đức Thích Nhựt Trường

Ni trưởng Thích nữ Gương Liên

Ni sư Thích nữ Diệu Hoàng

Ni sư Thích nữ Ngộ Liên
Ni sư Thích nữ Thường Liên

Ni sư Thích nữ Đăng Liên
 

Ban Thư ký
Ni sư Thích nữ Hằng Liên

Sư cô Thích nữ Thanh Thảo

Sư cô Thích nữ Hạnh Thiện

Sư cô Thích nữ Trang Liên

 

Ban Thủ quỹ

Sư cô Thích nữ Cảnh Liên

 

III. CÁC TIỂU BAN

Ban điều hành                                                                      

Thượng tọa Thích Tâm Pháp           

Đại đức Thích Nhựt Trường           

Ni sư Thích nữ Diệu Hoàng

Ni sư Thích nữ Duyên Liên

Ni sư Thích nữ Ngọc Liên

Ni sư Thích nữ Đăng Liên

Ni sư Thích nữ Phương Minh

 

Ban Tiếp Tân

Thượng tọa Thích Minh Từ

Đại đức Thích Nhựt Trường

Đại đức Thích Giác Khải

Đại đức Thích Minh Phẩm

Đại đức Thích Quảng Thông

Ni trưởng Thích nữ Gương Liên

Ni sư Thích nữ Diệu Hoàng

Ni sư Thích nữ Duyên Liên

Ni sư Thích nữ Toàn Liên

Ni sư Thích nữ Hưng Liên

 

Ban Nghi lễ
Đại đức Thích Thiện Phước

Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền

Sư cô Thích nữ Hiền Liên

Sư cô Thích nữ Thông Liên


Ban Xướng ngôn

Đại đức Thích Giác Khải                

Đại đức Thích Quảng Ngữ

Đại đức Thích Nguyên Phương


Ban Trần thiết
Đại đức Thích Minh Trúc               

Sư cô Thích nữ Liên Hân

PT. Trần Quang Dừa


Ban Tiếp lễ

Sư cô Thích nữ Hạnh Trang

Sư cô Thích nữ Thắng Liên

Sư cô Thích nữ Thành Liên

 

Ban Thông Tin – Truyền Thông

Đại đức Thích Minh Đồng

Sư cô Thích nữ Thanh Thảo

 

Ban Phụ trách sổ tang
Ni sư Thích nữ Phúc Liên

 

Ban Hiếu đồ
Ni chúng Tịnh xá Ngọc Hải

 

Ban Thị giả
Sư cô Thích nữ Trâm Liên

Sư cô Thích nữ Trung Đạo

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Hải

 

Ban Trai soạn, hành đường
Sư cô Thích nữ Ngọc Liên

Sư cô Thích nữ Hiếu Liên

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Hải
Phật tử Tịnh xá Ngọc Hải

 

Ban Tài chính
Ni sư Thích nữ Ngọc Liên

 

Ban Thông sự

Đại đức Thích Quảng Thông

Sư cô Thích nữ Đạt Liên

 

Ban hầu kim quan

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Hải


Ban Trật tự
GĐPT Tịnh xá Ngọc Hải


Ban Giữ xe
GĐPT Tịnh xá Ngọc Hải


Ban Y Tế

PT. Chơn Thành Giác
 

 


BAN TỔ CHỨC

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu