GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 10:20:31 21-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:1677

DANH SÁCH CÁC TỰ VIỆN VÀ CHƯ TĂNG NI TRỤ TRÌ TRONG HUYỆN LONG ĐIỀN

 
STT
 
CHÙA/THẤT/
TỊNH XÁ
 
PHÁP DANH
 
THẾ DANH
 
CHỨC SẮC
HỢP PHÁP, CHƯA HỢP PHÁP  
SỐ ĐIỆN  THOẠI
 
GHI CHÚ
THỊ TRẤN LONG ĐIỀN
1  
CHÙA
PHƯỚC DUYÊN
T. HẠNH TRÍ
TN. THÔNG NGỮ
NGUYỂN THI
KIM XINH
X HỢP  PHÁP 0643736789
 
 
 
2 CHÙA
PHƯỚC HUỆ
 
TN.HẠNH MẪN
 
KIỀU THỊ HƯỜNG
X  
HỢP PHÁP
862889  
3 CHÙA
LONG HƯNG
 
T.NHẬT THÀNH
 
LÊ VĂN LẬP
O HỢP PHÁP 0907079301  
4 CHÙA
LONG QUY
 
HT. T. NHƯ THỊ
  X HỢP PHÁP 0643862845
0909829736
 
5 CHÙA
LONG HOA
 
T. PHƯỚC NGHIÊM
  X HỢP PHÁP 0918023090
 
 
6 CHÙA
LONG TRUYỀN
 
TN.NHƯ MINH
BÙI THỊ QUANG O HỢP PHÁP 0167827226  
7 CHÙA
THIỆN QUANG
 
T. MINH THÀNH
  X HỢP PHÁP 0933543978  
8 TX NGỌC ĐIỀN  
NS ÁNH LIÊN
  X HỢP PHÁP 862281  
9 CHÙA
LONG VÂN
 
TN.DIỆU LÝ
 
TRẦN THỊ LẼ
X HỢP PHÁP 651159
0948845107
 
10 CHÙA
THANH MINH
 
T.HẠNH PHÁP
ĐỖ TRỌNG QUYẾT O HỢP PHÁP 0912460818  
11 CHÙA
LONG BÀN
CƯ SĨ CHIÊM ÍCH QUANG     0909862115
 
 
12 TT. THANH LƯƠNG  
T. THÔNG NGỘ
 
VĂN THUẦN
X CHƯA HỢP PHÁP 0978300346  
NGOÀI RA CÒN CÓ MỘT SỐ TĂNG NI
                1. SƯ T.MINH DUYÊN
                2.TRẦN THỊ CHÍN                                                            TKN DIỆU NGỘ  
                3. BÙI THỊ NGỌT                                                              TKN HẠNH HOA 
                4.PHẠM THỊ HOA                                                             SADINI TÂM THANH
                    5.NGUYỂN THANH HƯƠNG                                           SDN TÂM ĐẠO     
 
XÃ AN NGÃI
1. CHÙA
LONG AN
 
T PHƯỚC CHÍ
  X HỢP PHÁP 0909862402            3  
2. CHÙA
BẢO AN
 
T. CHÚC TẠNG
 
HỒ VĂN Y
O HỢP PHÁP 0909615315  
3. CHÙA
GIÁC ĐẾ
 
T. THIỆN PHƯỚC
TRẦN THANH HỒNG O HỢP PHÁP 0909223196     
4. CHÙA
LONG HÒA
 
T. TỊNH VIÊN
  X HỢP PHÁP    
5. CHÙA
ĐÔNG PHƯƠNG
 
T. NGUYỆN THỌ
 
VÕ VĂN THỌ
X KHÔNG HỢP PHÁP 0908783885     
6. CHÙA
CHÂU HƯNG
 
T. THIỆN QUANG
  O HỢP PHÁP    
7. CHÙA
AN LINH
 
T. TỊNH AN
  O HỢP PHÁP 0918002126     
8. CHÙA
BỬU QUANG
[CƯ SĨ]   O KHÔNG HỢP PHÁP    
         
          SƯ MINH CHƠN - Ở GẦN CHÙA GIÁC ĐẾ
 
 
XÃ AN NHỨT
1. CHÙA
AN LONG
 
T. GIÁC TRÍ
 
NGÔ VĂN LỢI
O HỢP PHÁP    
2. CHÙA
AN BỬU
 
TN. PHƯỚC TẤN
PHAN THỊ TÂNG O HỢP PHÁP    
 
XÃ TAM PHƯỚC
1. TỔ ĐÌNH
THIÊN THAI
 
T. BỬU MINH
 
VÕ VĂN DIỆP
X HỢP PHÁP 0643506169     
2. CHÙA
THIÊN BỬU THÁP
 
TN.DIỆU NGỌC
LÊ THI XUYẾN X HỢP PHÁP 0987542881  
3. CHÙA
THIÊN KHÁNH
 
T.NGUYÊN THỌ
 
VÕ VĂN THỌ
X  HỢP PHÁP 0908783885  
4. CHÙA
HƯNG LONG
 
T.TOÀN CHƠN
VÕ VĂN THƠM O HỢP PHÁP 0903040559  
5. CHÙA
SẮC TỨ VẠN AN
 
TN.HUỆ LIỂU
  O HỢP PHÁP    
6. CHÙA
THIÊN BỬU
 
T.ĐỨC TÍN
PHẠM VĂN PHƯƠNG O HỢP PHÁP 0909605078  
7. CHÙA
PHỔ TỊNH
 
TN.ĐỒNG QUÝ
NGUYỄN THỊ ĐỊNH     01686636606  
                   .                           
NGOÀI RA:THẦY TRÍ THÀNH, SC. NGUYÊN THẢO,THẦY CHÁNH THUẬN (GIA ĐÌNH)
-T. NGUYÊN TÂN
-SƯ T.MINH ĐỊNH
-SC.DIỆU QUANG, SC.VIÊN HẢO, SC.VIÊN NGỌC, SC. DIỆU HOA…
 
 
 
XÃ PHƯỚC TỈNH
1. CHÙA LINH GIÁC TN. DIỆU HOÀNG NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG X HỢP PHÁP 0979 011 239  
   XÃ PHƯỚC HƯNG
1. CHÙA KHÁNH HƯNG TN. DIỆU HOÀNG NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG X HỢP PHÁP 0979 011 239  

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu