GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 06:24:24 13-07-2017 (GMT+7) Lượt xem:3344

Thông Báo: Ban Trị sự tỉnh thông báo về hội thi diễn giảng các trường hạ

Để khích lệ tinh thần tu học và phát hiện, bồi dưỡng cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu thuyết giảng, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức Hội thi Diễn giảng theo kế hoạch như sau:

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
-----------------
Số: 386/CV/BTS
V/v: Thông báo hội thi Diễn giảng
An Cư Kiết Hạ PL.2561 - DL.2017


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
 
Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26 tháng 06 năm 2017

Kính gởi : - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố
                - Ban Chức sự các Trường hạ trong tỉnh

Căn cứ Thông bạch số 096/2017/TB.HĐTS ngày 04/03/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v Tổ chức An cư Kiết hạ PL.2561, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành công văn số 178/CV.BTS ngày 12/04/2017 hướng dẫn việc đăng ký và tổ chức An cư Kiết hạ PL.2561-DL.2017 tại địa phương các huyện, thành phố trong tỉnh;
Để khích lệ tinh thần tu học và phát hiện, bồi dưỡng cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu thuyết giảng, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức Hội thi Diễn giảng theo kế hoạch như sau:

1. Hội thi Diễn giảng vòng sơ kết:
Ban Trị sự huyện, Trưởng ban Hoằng pháp các huyện, thành phố phối hợp với Ban Chức sự các Trường hạ tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nghệ thuật thuyết giảng cho Tăng Ni hành giả; Chịn 2 Hành giả ưu tú của mỗi trường hạ đễ tham gia Hội thi Diễn giảng của tỉnh (Đính kèm mẫu đăng ký);
 
Đề tài: Ngủ giới, Quy y Tam bảo, Nhân quả, Vô thường, Tứ đế, Lục hoà, Nhân duyên, Ăn chay, Bát quan trai giới.
Thời gian: Từ ngày 23-30/07/2017 (Nhằm ngày 01-08/06 nhuận Đinh Dậu)
Địa điểm: Trú xứ an cư các huyện, thành phố.
2. Hội thi Diễn giảng vòng chung kết:
Đề tài: Phật giáo và Mê tín; Vai trò Cư sỹ Phật tử; Trách nhiệm người trụ trì; Xã hội và Tịnh độ; Giáo dục Tăng Ni thời hiện đại; Phật giáo và danh lợi; Phật giáo và ngã chấp; Phật giáo và môi trường; Phật giáo và tuổi trẻ; Phật giáo và tội phạm.
Thời gian tổ chức: 07h30 - 11h30 ngày 15/08/2017 (nhằm ngày 24/06 nhuận Đinh Dậu).
Địa điểm: Đại gảing đường Trường TCPH Đại Tòng Lâm huyện Tân Thành.
Thời lượng thuyết giảng của thí sinh: 10 phút.
Vì phát triển sự nghiệp giáo dục Phật giáo và tạo cơ hội cho Tăng Ni tham gia đóng góp trí tuệ trong công hạnh hoằng dương Phật pháp, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung công văn này.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựuu các Phật sự.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP.BTS
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

Hoà thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu