GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 06:47:47 13-04-2019 (GMT+7) Lượt xem:458

Phật Giáo Long Điền: Kế Hoạch An Cư Kiết Hạ PL.2563 - DL. 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN LONG ĐIỀN                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                       BAN TRỊ SỰ                                                   ----------------------------------------

                   ----------------                                                   Long Điền, ngày  5 tháng 4 năm 2019

                  Số ..../KH-BTS                                             

 

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KHÓA  AN CƯ KIẾT HẠ

LIÊN HUYỆN LONG ĐIỀN LONG ĐIỀN - ĐẤT ĐỎ

PL.2563 – DL. 2019

 • Thực hiện thông bạch số 070/TB.HĐTS, ngày 14/02/2019 của Hội đồng trị sự GHPGVN, về việc Hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563;
 • Căn cứ nội dung Phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ngày 13/03/2019 và thực hiện Công văn 99 CV-BTS;
 • Căn cứ theo tinh thần nội dung Phiên họp liên huyện Long Điền – Đất Đỏ ngày 05 /04/2019 (nhằm 01/3/Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, V/v tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019. Hai Ban Trị sự đã thống nhất theo truyền thống An cư Kiết hạ hàng năm, đồng nhất trí thành phần nhân sự và đồng ý 4 địa điểm An cư Kiết hạ như sau:
 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ

Vì ổn định các hoạt động Phật sự giúp Tăng Ni an tâm tu học trong mùa An cư Kiết hạ, Thường trực Ban Trị sự liên huyện Long Điền – Đất Đỏ sẽ tổ chức An cư Kiết hạ tập trung hai trú xứ:

 1. Trường An cư Kiết hạ Ban Trị sự liên huyện Long Điền – Đất Đỏ

+ Thời gian: Khai giảng: ngày 06/05/2019 (nhằm 02/4/Kỷ Hợi)

+ Địa điểm:

- Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, chùa Thiện Quang, (chư Tăng);

- Tịnh Xá Ngọc Điền, TT.Long Điền, H.Long Điền, T.BR-VT (chư Ni).

2. Chương trình sinh hoạt tu học

- Lễ Khai giảng khóa An cư: 08 giờ ngày 06/05/2019 (nhằm 02/4/Kỷ Hợi)

- Kiết giới An cư: 13 giờ 30 ngày 06/05/2019 (nhằm 02/4/Kỷ Hợi)

- Lễ Bế giảng khóa An cư: 08 giờ ngày 31/07/2019 (nhằm 29/6/Kỷ Hợi)

- Tác pháp Tự tứ: 13 giờ 30 ngày 31/07/2019 (nhằm 29/6/Kỷ Hợi)

- Ngày Tụng giới: 08 giờ các ngày 01 hàng tháng tụng Kinh Phạm Võng; ngày 15 hàng tháng tụng Giới Thanh Văn.

- Ngày tập trung nghe pháp:

Buổi sáng: thứ 7 – chủ nhật

 • 6 giờ 30:           Đại chúng vân tập (dùng Quá đường sáng)
 • 8 giờ 15 :          Thính pháp
 • 9 giờ 45 :          Cúng ngọ
 • 10giờ 30:          Thọ trai (Kinh hành, Niệm Phật)
 • 12 giờ:              Chỉ tịnh

Buổi chiều thứ 7 và chủ nhật

-    13 giờ 30:         Thức chúng

-    14 giờ 45:         Khóa lễ Tụng kinh – Ngồi thiền

-    16 giờ 00:         Công phu chiều

- Các môn học:

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai Hành chánh giáo hội;

- Sở Nội vụ (BTG) tỉnh triển khai Nghị định, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Phòng Nội vụ Tôn giáo huyện Long Điền- Đất Đỏ;

- Hướng dẫn Nghệ thuật dẫn chương trình;

- Cổ Phật khất thực.

Ngoài ra, đối với Lớp Sơ cấp Phật học vẫn học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

+ Tổng số Tăng Ni liên huyện Long Điền - Đất Đỏ

Chư Tăng tổng số: 76 vị.           Chư Ni tổng số: 155 vị.

 1. BAN CHỨNG MINH
 • HT. Thích Quảng Hiển: Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tỉnh BR-VT
 • HT. Thích Như Thị:    Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh BR-VT
 • TT. Thích Tịnh Viên: Chứng Minh BTS – GHPVN huyện Long Điền
 • NT. Thích Nữ Mai Liên: Nguyên Phó BTS- kiêm Phó Thường Trực Phân Ban Ni Giới tỉnh. BRVT.
 1. BAN TỔ CHỨC
 • Thượng tọa Thích Minh Thành:      Trưởng Ban Tổ chức
 • Thượng Tọa Thích Thông Luận      Phó Ban Thường trực
 • Đại đức Thích Thánh Biện :            Phó Ban kiêm Bố tát sư
 • Đại đức Thích Thật  Minh:              Phó Ban kiêm Chánh Thư ký
 • Sư Cô Thích Nữ Diệu Hoàng:         Phó Ban Tổ chức
 • Đại Đức Thích Đức Minh:               Phó Thư ký
 • Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thiện           Phó Thư ký
 • Sư Cô Thích Nữ Phương Minh:       Thủ qũy
 1. BAN GIẢNG HUẤN

Do chư tôn đức thuộc Ban Hoằng Pháp TW/GHPGVN và Ban Trị sự Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phụ trách như sau:

 1. Hòa Thượng Thích Minh Bảo
 2. Thượng Tọa Thích Minh Thành
 3. Thượng Tọa Thích Thiện Thuận
 4. Thượng Tọa Thích Thông Không
 5. Thượng Tọa Thích Trí Định
 6. Đại Đức Thích Giác Phương
 7. Đại Đức Thích Giác Thái
 8. Đại Đức Thích Minh Đạo
 9. Đại Đức Thích Nguyên Tuấn
 10. Ni trưởng Thích nữ Như Như
 11. Ni trưởng Thích nữ Thuần Trí
 12. Ni trưởng Thích nữ Mai Liên
 13. Ni trưởng Thích nữ Như Từ
 14. Ni sư Thích nữ Như Thanh
 15. Ni sư Thích nữ Hạnh Nghiêm
 1. BAN HÓA CHỦ NGOẠI HỘ
 • Thượng tọa Thích Định Minh: Chứng Minh BTS. GHPVN. H. LĐ
 • Đại Đức Thích Minh Luận:            TT. TX. Linh Quang Hòn Một H. ĐĐ
 • Ni Sư Thích Nữ Như Phúc:           TT. Chùa Bửu Long H. Đất Đỏ
 • Sư Cô Thích Nữ Diệu Hoàng:        TT.Chùa Linh Giác H. Long Điền

Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trong H. Long Điền - Đất Đỏ

 1. BAN  CHỨC SỰ TĂNG
 • Thiền Chủ                           Hòa thượng Thích Như Thị
 • Phó Thiền chủ                     Thượng tọa Thích Minh Thành
 • Bố Tát sư:                            Đại đức Thích Thánh Biện
 • Trưởng chúng:                     Đại đức Thích Giác Khải
 • Phó chúng:                          Đại đức Thích Phước Nghiêm
 • Chánh na:                            Đại đức Thích Thiện Phước
 • Phó na:                                Thượng Tọa Thích Nhật Thành
 • Duyệt  chúng:                      Đại đức Thích Chánh Thuận
 • Cung nghinh:                       Chúng Trường hạ
 • Chung cổ:                            Chúng Trường hạ
 1. BAN CHỨC SỰ NI
 • Quản chúng:                        Ni sư Thích nữ Tâm Huệ
 • Bố Tát sư:                            Ni sư Thích nữ Hạnh Mẫn
 • Tụng giới + Trưởng lớp       Ni sư Thích nữ Huệ Chi
 • Chánh chúng:                      Ni sư Thích nữ Như Phúc
 • Phó chúng:                          Sư cô Thích nữ Diệu Lý
 • Chánh na:                            Sư cô Thích nữ Diệu Lành

                                                  Sư cô Thích nữ Thuần Liên

-    Phó na:                                Sư cô Thích nữ Như Minh

  Tri khách:                            Sư cô Thích nữ Thông Ngữ

                                                  Sư cô Thích nữ Huệ Nguyện

-    Thư ký tiếp lễ:                      Sư cô Thích nữ Diệu Ân

                                                  Sư cô Thích nữ Thanh Thảo

                                                  Sư cô Thích nữ Nhuận Thụy

                                                  Sư cô Thích nữ Diệu Giác

                                                 

 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
 1. Khóa An cư Kiết hạ Tổ đình Thiên Thai PL.2563 – DL. 2019

Theo truyền thống hằng năm, nhằm ổn định sinh hoạt cho Tăng Ni trong mùa An cư Kiết hạ, Tổ Đình Thiên Thai sẽ tổ chức An cư Kiết hạ tập trung hai trú xứ:

+ Thời gian: Khai giảng: 14 giờ ngày 07/05 /2019 (nhằm 02/4/Kỷ Hợi)

+ Địa điểm:

 • Tổ đình Thiên Thai Ấp Phước Trung, X.Tam Phước, H. Long Điền, T.Bà Rịa –Vũng Tàu (chư Tăng);
 • Chùa Thiên Bửu Tháp Ấp Phước Lăng, X. Tam Phước, H.Long Điền. T. Bà Rịa – Vũng Tàu (chư Ni).

2. Chương trình sinh hoạt tu học Trường hạ

- Kiết giới An cư: 13 giờ 30 ngày 07/05 /2019 (nhằm 02/4/Kỷ Hợi)

- Lễ Bế giảng khóa An cư: 08 giờ ngày 01/8/2019 (nhằm ngày 01/7/Kỷ Hợi)

- Tác pháp Tự tứ: 13 giờ 30 ngày 01/8/2019 (nhằm ngày 01/7/Kỷ Hợi)

- Ngày Tụng giới: 08 giờ các ngày 01 hàng tháng tụng Kinh Phạm Võng ; ngày 15 hàng tháng tụng Giới Thanh Văn.

3. Thời khóa biểu Trường An cư Kiết hạ

Sáng: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Buổi chiều trở về trụ xứ làm Phật sự.

-    6 giờ 30:           Đại chúng vân tập (dùng Quá đường sáng)

-    7 giờ:                Khóa lễ thọ trì Đại Bi chú (nghi thức riêng)

-    8 giờ 15:          Thính pháp

-    9 giờ 45:          Cúng ngọ

-    10giờ 30:          Thọ trai (Kinh hành, niệm Phật)

-    12 giờ 00:        Chỉ tịnh

Riêng ngày thứ 7 và chủ nhật tu học cả ngày.

-    13 giờ 30:        Thức chúng

-    14 giờ 45 :         Khóa lễ thọ trì Đại Bi chú        

-    16 giờ 00          Công phu chiều 

+ Tổng số Hành giả An cư: chư Tăng 31 vị; chư Ni: 65 vị   

 1. BAN CHỨNG MINH
 • HT. Thích Trí Quảng:    Phó Pháp Chủ HĐCM/TƯGHPGVN
 • HT. Thích Quảng Hiển: UV.HĐTS/TƯGHPGVN; Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh BR-VT
 • HT. Thích Thiện Xuân: Trưởng Ban Thừa kế Tổ Đình Thiên Thai
 • HT. Thích Như Thị: Phó Thường Trực BTS.GHPGVN Tỉnh BR-VT
 • TT. Thích Minh Thành: Trưởng BTS. GHPVN huyện Long Điền
 1. BAN TỔ CHỨC
 • TT.  Thích Tâm Pháp:                    Trưởng Ban Tổ chức
 • TT. Thích Định Minh:                   Phó Ban Tổ chức
 • Sư Cô Thích Chúc Phương            Phó Ban Thường trực
 • Ni Sư Thích Huệ Huy                    Phó Ban kiêm Thư ký
 • Ni Sư Thích Diệu Ngọc                 Phó Ban kiêm Thủ qũy
 1. BAN GIẢNG HUẦN

Do Chư tôn đức thuộc Ban Hoằng Pháp BTS.GHPGVN tỉnh BR-VT và Chư Tôn giáo phẩm trong Tổ đình Thiên Thai.

1.         Hòa Thượng Thích Minh Bảo

2.         Thượng Tọa Thích Trí Định

3.         Thượng Tọa Thích Minh Thiện

4.         Ni trưởng Thích nữ Mai Liên

5.         SC. Thích nữ Chúc Phương

 1. BAN HÓA CHỦ NGOẠI HỘ
 • TT. Thích Định Minh:                    Viện chủ Chùa Phước Linh
 • ĐĐ. Thích Minh Luận :                   TT. Linh Quan Tịnh Xá Hòn Một  SC: Thích Nữ Chúc Phương:      TT.  Chùa Hưng Hòa H. Đất Đỏ

Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện Trong H. Long Điền - Đất Đỏ

 1. BAN CHỨC SỰ
 • Thiền chủ kiêm Bố Tát sư:   Hòa thượng Thích Thiện Phước
 • Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ: Thượng Tọa Thích Định Minh
 • Chánh na:                            Đại đức Thích Chánh Thiện
 • Phó na:                                Sư cô  Thích nữ  Như Nhàn
 • Chánh chúng Tăng:             Đại đức Thích Nguyên Danh
 • Chánh chúng Ni kiêm Bố Tát sư: Ni sư Thích nữ Huệ Huy
 • Thư ký tiếp lễ                      Sư cô Thích nữ Diệu Nguyên

                                                  Sư cô Thích nữ Hạnh Hoa

 • Cung nghinh:                       Chúng Trường hạ
 • Chung cổ:                            Chúng Trường hạ

Trên đây là dự thảo Kế hoạch tổ chức An cư Kiết Hạ PL.2563 – DL.2019 của Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Long Điền – Đất Đỏ. Kính mong các cấp Giáo hội và Chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ huyện nhà thành tựu công tác An cư truyền thống được thành công viên mãn.

                                                                          .THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN

                                                                                                HUYỆN LONG ĐIỀN

                                                                                             TRƯỞNG BAN kiêm

Nơi nhận:                                                              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC K.ACKH

- Như trên

- BTS.GHPGVN. BR-VT

- UBND, PNV-TG. LĐ

- Lưu VP-BTS

                                                                             Thượng tọa THÍCH MINH THÀNH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu